startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Välkommen till NFI Utbildning!
Sedan 1985 har vi hjälpt organisationer med kompetensutveckling och erbjuder idag ett heltäckande utbud av utbildningar inom ledarskap, projektledning, IT och kommunikation.
Läs mer om oss 
Aktuellt på NFI

Projektstyrning 2017

Halvdagskonferens 13 september
På denna interaktiva halvdagskonferens vägleder vi dig till en vinstgivande projektstyrning. Vi går igenom etableringen av projektmodeller, projektkontor och portföljhanteringar. Du får också ta del av utvecklingsprocesser och strategiska tillvägagångsätt när det gäller PMO, projektmognadsanalyser, projektkontor samt typiska projektrelaterade utmaningar som de flesta organisationer står inför idag.
Läs mer 

Från Krav till System 2017

Konferens 10-11 oktober
Det blir ett fullspäckat program med föredrag som spänner över hela kravområdet. Du hittar bland annat spännande föredrag om omvärldstrender, innovation, automatisering, kravhantering ur ett ledningsperspektiv, user stories, krav relaterat till molnapplikationer och många fler.
Läs mer 

Agilt Ledarskap - Med kompletterande e-kurs

Ny kurs! e-kurs ingår! 20-21 september, 24-25 oktober, 5-6 december e-kurs ingår!
Efter kursen har du lärt dig hur man inför agila arbetssätt och hur du kan få det att fungera i praktiken. Du vet hur man undviker klassiska fallgropar och hur man skapar engagemang och initiativ. Du kommer att kunna planera och samordna i en stora, komplexa organisationer.
Läs mer 

Kravformulering i praktiken – Specifikation och Struktur

Ny kurs! 7-8 september, 2-3 oktober, 23-24 november
Du får lära dig hur du formulerar korrekta krav som inte kan misstolkas och hur du strukturerar en kravspecifikation så du får en komplett och konsekvent kravställning för ditt system. Du kommer arbeta med ett konkret case i grupp och få direkt feedback på kvaliteten och bristerna i de krav ni formulerar i de olika övningarna.
Läs mer 

IREB Foundation - Certifieringskurs i Kravhantering

Ny kurs! 20-22 november
IREB - International Requirements Engineereing Board skapat en global certifieringsutbildning för systemanalytiker och kravanalytiker. IREB startades 2006. Idag finns det drygt 30 ackreditarade utbildningslevarantörer, och antalet certifierade specialister har vuxit lavinartad i både Europa, USA och i Asien.
Läs mer 

Digitala Transformationer - Ledning och Styrning

Ny kurs! 11-13 september, 8-10 november
Efter kursen kommer du att kunna driva digitala transformeringsprojekt effektivt och snabbt. Du kommer även att kunna skapa digitaliserade produkter och tjänster via disruptiv innovation samt styra förändringsarbete och flytta fokus till digital transformering med självhjälp, automatisering och robotisering. Vi tar exempel som Über, Skatteverket, Scania och Microsoft.
Läs mer 

Heta kurser just nu

Effektiv kravhantering - Metoder & verktyg

Kurs 5-6 september, 23-24 oktober, 11-12 december Kurs
Vill du lära dig grunderna i kravhantering, bli en bättre beställare, öka på din verktygslåda som erfaren kravställare eller bli bättre på att formulera och strukturera krav på en IT-lösning? Då är det här en kurs för dig.
Läs mer 

Introduktion till SQL

Kurs 6 september, 16 november
Kursen ger dig god kännedom om SQL och dess användningsmöjligheter idag och i framtiden. Som PC-användare ska du kunna utnyttja SQL för att definiera och hämta rapporter från andra system.
Läs mer 

Intensivkurs för testledare

Kurs 7-8 september, 16-17 november Kurs
Under kursen får du lära dig hur en testledare på ett strukturerat och effektivt sätt bör planera, förbereda, genomföra och avsluta ett testprojekt. Under kursen behandlas också gruppdynamik, målstyrning och konflikthantering i testteamet.
Läs mer 

Agil projektledning i praktiken

Kurs 7-8 september, 12-13 oktober, 23-24 november
Efter avslutad kurs har du fått ökade kunskaper om hur man kan kombinera traditionell projektmetodik med agil metoder och hur man tillämpar det i praktiken. Under kursen får du möjlighet att prova på olika metoder och arbetssättet som hjälper dig att driva ditt projekt effektivt och hur det agila synsättet kan integreras med den traditionella projektmetodiken.
Läs mer 

Grundkurs i programmering

Kurs 13-15 september, 16-18 oktober, 8-10 november
Denna kurs ger dig en introduktion till programmering. Kursen kräver inga förkunskaper och efter denna kurs skall du ha grundläggande kunskaper för att fördjupa dig i något programmeringsspråk.
Läs mer 

SharePoint för administratörer och redaktörer

Kurs 14-15 september, 8-9 november
Under denna spännande tvådagarskurs får du lära dig hur du axlar rollen som SharePoint administratör eller redaktör. Du får lära dig hur du styr behörighet till information på webbplatser samt hur du utformar webbplatserna så de blir relevanta för medarbetarna i organisationen.
Läs mer 

Proaktiv Systemförvaltning

Kurs 14-15 september, 26-27 oktober, 11-12 december
Kursen ger dig verktyg för att kunna hantera det ökade trycket på ständiga förändringar men ändå kunna erbjuda stabila system. Du får en inblick hur ett agilt arbetssätt fungerar i både förvaltning och utveckling och hur du skall organisera ditt arbete för att effektivt kunna styra och leda det arbetet under hela systemets eller objektets livscykel.
Läs mer 

Diplomerad workshopledare - praktisk träning och fördjupning

Kurs 18-19 september, 19-20 oktober, 5-6 december
Den här kursen vänder sig till dig som har erfarenheter som workshopledare/facilitator. Du känner att du vill komma vidare och utveckla din förmåga att leda en grupp, lära dig att hantera fler verktyg, bli bättre på att hantera uppkomna situationer, samt fördjupa dina kunskaper i facilitering/workshopledning.
Läs mer 

AutoCAD Grundkurs - Effektiv hantering av ritningar

Kurs 19-21 september, 6-8 november, 29 november - 1 december
Målet med tredagarskursen Grundkurs i AutoCAD: Effektiv hantering av ritningar är att ge deltagaren de kunskaper han eller hon behöver för att direkt bli produktiv i användandet av AutoCAD/ AutoCAD LT vid såväl enklare uppdateringar av befintliga ritningar som mer avancerad nykonstruktion.
Läs mer 

Grundkurs i ledarskap - Utveckla ditt personliga ledarskap

Kurs 25-27 september, 25-27 oktober, 27-29 november
Den mycket efterfrågade kursen Grundkurs i ledarskap: Utveckla ditt personliga ledarskap hjälper dig att bli en bättre ledare, oavsett om du idag arbetar som ledare, är nytillträdd i en ledarbefattning eller är på väg att bli ledare.
Läs mer 

XML & XSL - Metoder & verktyg för effektiv datahantering

Kurs 28-29 september, 13-14 december
Under kursen kommer de möjligheter som finns med XML att presenteras. Du får även lära dig hur man idag kan använda delar av XML för att strukturera information för till exempel informationsutbyte mellan olika IT-system och över Internet.
Läs mer 

Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten

Kurs 28-29 september, 23-24 oktober, 6-7 november, 4-5 december
Kursen för dig som behöver fungerande verktyg för att åstadkomma kreativa och strukturerade möten. Med hjälp av teknikerna som lärs ut under kursen kommer du att kunna engagera deltagarna och leda så att konsensus uppnås inom gruppen.
Läs mer 

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss