startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm

Tack igen för ert deltagande på Från Krav till System 2017!


Har ni förslag på föredragshållare till NFI:s kommande konferenser Digitaliseringsdagen 2018 och Testforum 2018 får ni gärna höra av er till oss. Förslag skickas till Daniel Thall på daniel.thall [at] nfi.se

För att ladda ned presentationerna:
1. Klicka på länken nedan
2. Klicka sedan på "Ladda ner"-knappen
3. Vid extrahering av zipfilens innehåll, ange lösenordet som du finner i mailet som skickades till dig

Ladda ner samtliga presentationer


Dag 1: 10 oktober 2017


09.45
 • Hur skapar man innovation i sitt kravställande
 • Nästa generation av krav- och utvecklingsprocesser
 • Vilka är omvärldstrenderna och hur påverkar det kravarbetet
 • Vilka krav bör man lägga större respektive mindre vikt vid
 • Praktiska exempel på hur digitalisering och globalisering kommer påverka användandet och utvecklingen av våra IT-system
Dr. Johan Magnusson, University of Gothenburg

11.00
 • Vilka olika typer av krav finns det
 • Hur bör de delas upp och prioriteras
 • Vikten av att skilja på krav och krav - och vikten av att veta vilka krav man pratar om och förmedlar
 • Vem är intresserade av vilka krav och hur ska dessa samlas in, förmedlas och presenteras för olika intressegrupper
Robert Bornelind, ViKanVisa

11.45
 • Uppdateringarna av LOU som innebär konkreta legala krav kring utformningen av IT-lösningar ur ett tillgänglighetsperspektiv – hur kommer det påverka kravarbetet och upphandlingar inom offentlig sektor
 • Hur ska lösningens hårdvara och mjukvara vara utformad för att kunna användas av människor med olika typer av funktionsvariation
 • Hur kommer leverantörerna påverkas – hur kommer de upphandlande enheterna påverkas
 • Genomgång och tips om vad uppdateringarna av LOU innebär för kravställandet
 • Verktygen för att förstå och börja jobba med kraven som ett effektivt verktyg för att höja kvalitén
Andreas Cederbom, Funka

13.30
 • Vikten av att ha koll på sin kravprocess
 • Hur mäter och utvärderar man sin kravprocess – hur skapar man en lärande organisation kring kravprocessen
 • Hur får man in nya influenser från vetenskap till verklighet
 • Hur man sätter krav för ett långsiktigt perspektiv (affärsutveckling)
 • Hur man ger en samlad bild över kvaliteten på företagets kravprocess
 • Resultatet av samverkan mellan praktiker och forskning - QTEMA och Blekinge Tekniska Högskola
 • Direkta tips och in-put förbättringar som organisationen kan göra i sin kravprocess för snabba förbättringar
Anita Roll, QTEMA

14.10
 • Förståelse för hur traditionella mätningar av olika slag påverkar ett agilt arbetssätt
 • Vilka risker det innebär att fortsätta att mäta på ett traditionellt sätt
 • Styrning vs kontroll
 • Att jobba agilt, utan projekt men mäta ändå
 • Exempel på vanliga mätningar vi skall undvika när vi jobbar agilt
 • Mätningar driver beteenden, och vilka beteenden vi vill ha i en agil organisation
 • Förslag på värdefulla mätningar och hur vi kan jobba med dem
Bodil Björnberg, Objektfabriken

15.20
 • Varför som projektteam och team av chefer också ska jobba agilt
 • Hur man får projekt, organisationer och verksamhet att jobba agilt i ett tidigt skede innan och utanför själva utvecklingen
 • Vilken effekt kan nås om ledning, chefer och andra kravställare jobbar agilt
 • Hur får man ledning och chefer att jobba agilt och vad händer med kravställandet i våra utvecklingsprojekt när de gör det
 • Tips, fallgropar, erfarenheter och praktikfall
Victoria Normark, Teality

Dag 2: 11 oktober 2017


09.10
 • Hur kan man som kravställare se till att kvalitet byggs in tidigt i våra projekt och utvecklingsteam
 • Hur kan och bör man attackera kvalitetsbrister redan i kravprocessen
 • Metoder, verktyg och tips för hur man kan inspirera utvecklingsteamet till små förändringar som ger stort genomslag och i slutändan överträffar kraven
 • Praktiska exempel på hur man med mjuka metoder kan gå tillväga som kravare/kvalitetscoach för att stärka ett team och kvalitén på leveranserna
Robin Bergh, Kambi

10.20
 • Vad går ofta fel med i våra traditionella utvecklingsmodeller, från Krav till System – Vad kan vi lära av de många studier som gjorts
 • Hur får vi de textuella kraven att direkt synkronisera med de modeller, diagram och systemlösningar vi utvecklar
 • Vad kan NPL göra för att öka förståelsen mellan olika processer och verktyg som idag inte utbyter data med varandra
 • Hur kan Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC) var till hjälp för bättre samverkan
 • Vilka vinster man får genom att hålla informationen korrekt, konsistent och komplett genom hela projektet
Christer Fröling, Re:Qualify

11.00
 • Förståelse för offentliga upphandlingar av IT-system och IT-utveckling
 • Rätt förutsättningar inför förfrågningsunderlag och anbudsfasen
 • Hur detaljerade ska kraven vara och hur detaljerade ska lösningarna vara
 • Vad ger gemensamma incitament när avtalet är skrivet
 • Hur bygger man in flexibilitet i förfrågningsunderlag och anbudssvar för att kunna hantera krav som förändras
 • När uppstår överprövning och hur ska det hanteras när det uppstår
 • Avtalet är början men avtalslöst är inte slutet
Anette Holm, A.C.HOLM

12.45
 • Vad är INVEST och 3C (Card, Conversations and Confirmations)
 • Hur använder man INVEST och 3C för få till en effektiv hantering av User Stories
 • Hur ordnar man User Stories över tid och beskriver beroenden
 • Att prioritera User Stories och fördela User Stories till olika releaser
 • Vad kännetecknar en bra User Story – praktiska exempel på bra och mindre bra
Freddie Hahn, agilcoachen.se

13.30
 • Vilka krav är avgörande för att systemet ska bli framgångsrikt – praktiska exempel
 • Hur ställer man krav för att få ett system med snabba svarstider och stabilitet – nu och i framtiden
 • Vilka är fallgroparna och hur undviker man dom
 • Hur förbereder man systemet för att kunna göra prestandatest och kvalitetssäkring av affärskritiska applikationer
 • Praktiska erfarenheter och tips från ett flertal case där kraven på prestanda har varit helt avgörande
Magnus Winqvist, Prolore

14.45
 • Hur fångar man krav i en stor och komplex organisation
 • Så får man fart på utvecklingen utan att runda beslutsfattare
 • Hur hantera man olika syn på kravhanteringsmetoder
 • Vilka situationer kan uppstå om IT-sidan blir för ivrig med att berätta för verksamheten om hur det bör vara och vilka krav som "måste" ställas
 • Hur får man relationer inom organisationen att fungera avseende kravhantering och prioritering
 • Praktiska exempel, erfarenheter och tips för kravhantering ur ett ledningsperspektiv
Eleonore Hammare, D-data

15.15
 • Hur har den explosionsartade ökningen av IT i vårt samhälle påverkat vilka krav som ställs på IT-system och arbetssätt
 • Digital natives – IT-användarna sedan barnsben – är de annorlunda, ställer de andra krav, är det någon skillnad
 • Är den nya generationens medarbetare ”lata" eller måste vi tänka om
 • Hur får vi till en arbetsplats där alla kan mötas
 • Lättsamma reflektioner över olika generationers utveckling och hur det påverkar vårt samhälle, arbetsplats och kraven på våra IT-system
Ronn Elfors Lipsker, NFI Competence

Talare

Daniel Thall, NFI Competence
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Johan Magnusson, University of Gothenburg
Johan Magnusson är forskare vid Swedish Center for Digital Innovation (www.scdi.se) och verksam vid Chalmers och Göteborgs universitet. Han har under de senaste tio åren fokuserat sin forskning på IT styrning och hur CIOs och annan ledningspersonal behöver anpassa sin styrning för att möjliggöra framgångsrik digitalisering. Han är även verksam som föredragshållare, författare och rådgivare, samt sitter med i CIO Awards jury och ett antal styrelser.

Robert Bornelind, ViKanVisa
Robert har lång praktisk erfarenhet som konsult inom krav och kvalitetssäkring av mjukvara. Han föredrar att vara med initialt i projektarbetet för att kunna bygga upp hållbara strategier som också förankras i övriga discipliner. Robert är seniorkonsult och en mycket uppskattad kursledare, som undervisar med stort engagemang och förankrar teori i praktiken.

Andreas Cederbom, Funka
Andreas är kravspecialist och analysansvarig på konsultföretaget Funka. Andreas har varit med i flera projekt och uppdrag åt EU kommissionen kring tillgänglighet, och uppföljning av tillgänglighet. Han har också lett arbetet med att utforma den metod som idag används för uppföljning av tillgänglighetsarbetet i Norge. Han är en mycket flitig föredragshållare både i Sverige och internationellt med mycket god insyn i vad som händer på området både när det gäller utvecklingen av krav och lagstiftning.

Anita Roll, QTEMA
Anita Roll är föredragshållare och är grundare av krav/testbolaget QTEMA som hon har drivit i snart 30 år. Hon har en unik erfarenhet av hur krav och kvalitetssäkring utvecklats över 3 decennier. Att kvalitetssäkra verksamheter och processer är därför områden som hon specialiserat sig på. Hennes mantra är att kravställningen grundlägger kvaliteten.

Bodil Björnberg, Objektfabriken
Bodil Björnberg har en bakgrund både som utvecklare och chef. Sedan många år jobbar hon som agil coach och förändringsledare. Hennes erfarenheter kombinerade med en gedigen utbildning både inom teknik och beteendevetenskap ger henne kunskap och förståelse för att skapa unika och därmed varaktiga förändringar.

Victoria Normark, Teality
Victoria är idag managementkonsult inom IT. Hon började som javautvecklare i början av 2000 och fick tidigt ett stort intresse för Lean, agila metoder och ledarskap. År 2006 blev hon certifierad Scrum Master och har efter det haft olika chefspositioner, främst utvecklingschef. Nu är Victoria konsult i eget bolag och hjälper organisationer med arbetssätt, kulturfrågor och interimsroller.
Robin Bergh, Kambi
Robin har arbetat med test och kvalitetssäkring sedan 2001 utan att för den sakens skull stannat av i sitt innovativa tänk. Robins intresse för att bygga in kvalitet så tidigt som möjligt har resulterat i att han idag har en roll som mer liknar kvalitetscoachen än testaren. I denna roll har han samlat många erfarenheter som han gärna delar med sig av. Robin vågar ifrågasätta om testning verkligen är ett effektivt sätt att uppnå bättre kvalitet och gillar att på ett pedagogiskt sätt inspirera till förbättringar.

Christer Fröling, Re:Qualify
Christer är senior systemingenjör och utbildare med lång erfarenhet från arbete med komplexa system. Han har de senaste åren fokuserat på det eftersatta området kravkvalitet inom systemutveckling och upphandling. Han har arbetat i ett antal nordiska projekt inom försvar- och läkemedelssektorerna och har lång erfarenhet av kravställning och systemutveckling i större projekt inom försvar och offentlig verksamhet.

Anette Holm, A.C.HOLM
Anette Holm var CIO i Stockholms stad under drygt sju år, 2008-2014, och har sedan flera år lång erfarenhet som tjänsteman både i Stockholms stad, Göteborgs stad och regeringskansliet. Som CIO var Anette Holm en av stadens ledande tjänstemän och tillhörde stadsledningskontoret, kommunstyrelsen exekutiva förvaltning. Hon har också arbetat som konsult och vice VD som anställd i Solving Efeso, ett privat managementföretag, och driver sedan februari 2016 eget företag som affärsrådgivare m m.

Freddie Hahn, agilcoachen.se
Freddie är ekonom och projektledare och jobbar dagligdags både med agila och traditionella projektledningsmetoder. Han har lång erfarenhet av olika ledarbefattningar i större organisationer och håller även kurser och föreläser inom Projektledning, Ledarskap och Change Management. Freddie har även stor erfarenhet av att coacha team och föreläsa hos stora företag i agila metoder.

Magnus Winqvist, Prolore
Specialist inom kvalitetssäkring med fokus på områdena prestandatest, optimering och applikationsövervakning (APM). Med över 17 års erfarenhet inom området har Magnus hjälpt ett stort antal företag med prestandatester av ett hundratal affärskritiska system. Ett flertal uppdrag har omfattat strategi- och processarbeten samt införandet av prestandatest som en funktion. Övriga erfarenheter är rollen som team leader samt organisatör för Prestandaforum Stockholm.

Eleonore Hammare, D-data
VD för Landstinget Sörmlands IT-organisation D-data AB. Bakgrund och erfarenhet som IT-chef och CIO, konsult och konsultbolags-VD från finans-/försäkringsbranschen, fastighet och vård-/omsorg. Eleonore är också aktiv inom styrelsearbete, har mentoruppdrag och skriver bloggar/krönikor. Har gett ut ledarskapsboken Sunt Förnuft.

Ronn Elfsfors Lipsker, NFI Competence
De senaste 15 åren har han arbetat som konsult - och då mest med förändringsprocesser. Han har stor erfarenhet av att ha hjälpt stora företag och kommuner i deras förändringsarbeten. Han har mött över 2500 chefer som han tränat och utbildat i bl.a. förändringsledning. Han har en bakgrund som skådespelare och regissör, något han använder sig mycket av i sina seminarier och utbildningar.
Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss