startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm

Tack igen för ert deltagande på Från Krav till System 2017 Extra!


Har ni förslag på föredragshållare till NFI:s kommande konferenser Digitaliseringsdagen 2018 och Testforum 2018 får ni gärna höra av er till oss. Förslag skickas till Daniel Thall på daniel.thall [at] nfi.se

För att ladda ned presentationerna:
1. Klicka på länken nedan
2. Klicka sedan på "Ladda ner"-knappen
3. Vid extrahering av zipfilens innehåll, ange lösenordet som du finner i mailet som skickades till dig

Ladda ner samtliga presentationer >>Från Krav till System Extratillfälle

Från Krav till System - Extratillfälle

Hilton Slussen, Stockholm,
30-31 januari

Årets största kravkonferens blev en succé och därför kommer vi att köra ett extra tillfälle!

Det blir ett fullspäckat program med föredrag som spänner över hela kravområdet. Du hittar bland annat spännande föredrag om omvärldstrender, innovation, automatisering, kravhantering ur ett ledningsperspektiv, user stories, krav relaterat till molnapplikationer och många fler.

Under två spännande konferensdagar får du möjlighet att ta del av intressanta case, undersökningar och best-practises inom ämnet krav och kravhantering av IT-system.

Konferensen ger också tillfällen till värdefulla kontakter med föredragshållare. Missa inte möjligheten att knyta kontakter med kollegor och kanske framtida samarbetspartners och kunder. Vår målsättning är inte bara att förmedla information utan i lika hög grad vara ett forum för informationsutbyte. Efter konferensen får du ett mail med en länk till sammanfattningen av alla föredragen. Vi skickar länken till den mail som du har registrerat vid anmälan.

Vem bör deltaga?

Konferensen vänder sig till beslutsfattare, beställare av IT-system, kravspecialister, affärs- och systemarkitekter, projektledare, systemförvaltare, testledare, testare, systemutvecklare med flera.

Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten ”Gå 3 betala för 2” när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Vi kan utlova rikligt med inspiration och nytänk under två lärorika dagar!


Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60
Rosa bandet Mustasch kampen

Program (med reservation för eventuella ändringar)

Dag 1: 30 januari 2018


08.30 Registrering och kaffe med fralla

09.30 Inledning och presentation av konferensen
Daniel Thall

09.45
 • Nästa generation av krav- och utvecklingsprocesser
 • Vilka är omvärldstrenderna och hur påverkar det kravarbetet
 • Vilka krav bör man lägga större respektive mindre vikt vid
 • Praktiska exempel på hur digitalisering och globalisering kommer påverka användandet och utvecklingen av våra IT-system
Viktor Lazlo, Prolore

10.40 Kaffepaus

11.00
 • Vilka olika typer av krav finns det
 • Hur bör de delas upp och prioriteras
 • Vikten av att skilja på krav och krav - och vikten av att veta vilka krav man pratar om och förmedlar
 • Vem är intresserade av vilka krav och hur ska dessa samlas in, förmedlas och presenteras för olika intressegrupper
Robert Bornelind, ViKanVisa

11.45
 • Uppdateringarna av LOU som innebär konkreta legala krav kring utformningen av IT-lösningar ur ett tillgänglighetsperspektiv – hur kommer det påverka kravarbetet och upphandlingar inom offentlig sektor
 • Hur ska lösningens hårdvara och mjukvara vara utformad för att kunna användas av människor med olika typer av funktionsvariation
 • Hur kommer leverantörerna påverkas – hur kommer de upphandlande enheterna påverkas
 • Genomgång och tips om vad uppdateringarna av LOU innebär för kravställandet
 • Verktygen för att förstå och börja jobba med kraven som ett effektivt verktyg för att höja kvalitén
Danne Borell, Funka

12.30 Lunch

13.30
 • Behovsdriven utveckling och vikten av att utveckla rätt saker
 • Effektkartläggning för att fokusera på målgrupper och önskade nyttor tidigt
 • User Story Mapping som teknik att få de agila teamen att förstå verksamhetens behov
 • Hur kan man öka möjligheterna att leverera nytta genom att inspireras av lean
 • Praktiska reflektioner från arbete på en stor svensk myndighet
Robert Jonsson Objektfabriken

14.10
 • Vad går ofta fel med i våra traditionella utvecklingsmodeller, från Krav till System – Vad kan vi lära av de många studier som gjorts
 • Hur får vi de textuella kraven att direkt synkronisera med de modeller, diagram och systemlösningar vi utvecklar
 • Vad kan NPL göra för att öka förståelsen mellan olika processer och verktyg som idag inte utbyter data med varandra
 • Hur kan Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC) var till hjälp för bättre samverkan
 • Vilka vinster man får genom att hålla informationen korrekt, konsistent och komplett genom hela projektet
Christer Fröling, Re:Qualify

14.50 Kaffepaus

15.20
 • Varför som projektteam och team av chefer också ska jobba agilt
 • Hur man får projekt, organisationer och verksamhet att jobba agilt i ett tidigt skede innan och utanför själva utvecklingen
 • Vilken effekt kan nås om ledning, chefer och andra kravställare jobbar agilt
 • Hur får man ledning och chefer att jobba agilt och vad händer med kravställandet i våra utvecklingsprojekt när de gör det
 • Tips, fallgropar, erfarenheter och praktikfall
Victoria Normark, Teality


16.00 Konferensdagen avslutas

Dag 2: 31 januari 2018


09.00 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall

09.10
 • Hur kan man som kravställare se till att kvalitet byggs in tidigt i våra projekt och utvecklingsteam
 • Hur kan och bör man attackera kvalitetsbrister redan i kravprocessen
 • Metoder, verktyg och tips för hur man kan inspirera utvecklingsteamet till små förändringar som ger stort genomslag och i slutändan överträffar kraven
 • Praktiska exempel på hur man med mjuka metoder kan gå tillväga som kravare/kvalitetscoach för att stärka ett team och kvalitén på leveranserna
Robin Bergh, Kambi

10.00 Kaffepaus

10.20
 • Vikten av innovation för att skapa framgångsrika produkter och tjänster på en konkurrenssatt disruptiv marknad
 • Hur man skapar och leder innovation i sin organisation och vilka implikationer det får för kravställandet
 • Vilka verksamhetsprocesser kommer att behöva nya typer av modeller för kravställan när organisationen ska bli mer innovativ
 • Praktiska exempel på vikten av att ha strukturerade processer för innovation
Håkan Ozan, KPMG

11.00
 • Förståelse för offentliga upphandlingar av IT-system och IT-utveckling
 • Rätt förutsättningar inför förfrågningsunderlag och anbudsfasen
 • Hur detaljerade ska kraven vara och hur detaljerade ska lösningarna vara
 • Vad ger gemensamma incitament när avtalet är skrivet
 • Hur bygger man in flexibilitet i förfrågningsunderlag och anbudssvar för att kunna hantera krav som förändras
 • När uppstår överprövning och hur ska det hanteras när det uppstår
 • Avtalet är början men avtalslöst är inte slutet
Anette Holm, A.C.HOLM

11.45 Lunch

12.45
 • Vad är INVEST och 3C (Card, Conversations and Confirmations)
 • Hur använder man INVEST och 3C för få till en effektiv hantering av User Stories
 • Hur ordnar man User Stories över tid och beskriver beroenden
 • Att prioritera User Stories och fördela User Stories till olika releaser
 • Vad kännetecknar en bra User Story – praktiska exempel på bra och mindre bra
Freddie Hahn, agilcoachen.se

13.30
 • Vilka krav är avgörande för att systemet ska bli framgångsrikt – praktiska exempel
 • Hur ställer man krav för att få ett system med snabba svarstider och stabilitet – nu och i framtiden
 • Vilka är fallgroparna och hur undviker man dom
 • Hur förbereder man systemet för att kunna göra prestandatest och kvalitetssäkring av affärskritiska applikationer
 • Praktiska erfarenheter och tips från ett flertal case där kraven på prestanda har varit helt avgörande
Magnus Winqvist, Prolore

14.15 Kaffepaus

14.45
 • Hur fångar man krav i en stor och komplex organisation
 • Så får man fart på utvecklingen utan att runda beslutsfattare
 • Hur hantera man olika syn på kravhanteringsmetoder
 • Vilka situationer kan uppstå om IT-sidan blir för ivrig med att berätta för verksamheten om hur det bör vara och vilka krav som "måste" ställas
 • Hur får man relationer inom organisationen att fungera avseende kravhantering och prioritering
 • Praktiska exempel, erfarenheter och tips för kravhantering ur ett ledningsperspektiv
Eleonore Hammare, D-data

15.15
 • Hur har den explosionsartade ökningen av IT i vårt samhälle påverkat vilka krav som ställs på IT-system och arbetssätt
 • Digital natives – IT-användarna sedan barnsben – är de annorlunda, ställer de andra krav, är det någon skillnad
 • Är den nya generationens medarbetare ”lata" eller måste vi tänka om
 • Hur får vi till en arbetsplats där alla kan mötas
 • Lättsamma reflektioner över olika generationers utveckling och hur det påverkar vårt samhälle, arbetsplats och kraven på våra IT-system
Ronn Elfors Lipsker, NFI Competence

15.45 Avslutning och sammanfattning av konferensen
Daniel Thall

Information och bokning

Plats och tider
Konferensen Från krav till system 2017 Extra tillfälle genomförs på Hilton Slussen, Stockholm, Guldgränd 8, Stockholm. 08‑517 353 00.
Hitta.se
 • Konferensen inleds dag ett klockan 08:30 med inregistrering.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:30 den första dagen och 09:00 den andra dagen.
 • Programmet avslutas cirka 16:00 dag ett och cirka 15:45 dag två.
Bokning
Enklast anmäler du dig till Från krav till system 2017 via vår webbplats på adressen www.nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.
Konferensavgift
Avgiften är 9950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Alla i broschyren och på webbplatsen angivna priser är exklusive moms.
Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.
Frågor?
Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på www.nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Daniel Thall, NFI Competence
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Viktor Lazlo, Prolore
Viktor brinner för automatisering och robotisering och 15 års erfarenhet inom systemutveckling på högsta nivå. Viktor har omfattande kunskaper inom systemutveckling och programmering och blev 2008 handplockad av Microsoft för att jobba med krav och test av Windows 8 i Redmond. Viktor är också en sedan många år van presentatör och utbildare.

Robert Bornelind, ViKanVisa
Robert har lång praktisk erfarenhet som konsult inom krav och kvalitetssäkring av mjukvara. Han föredrar att vara med initialt i projektarbetet för att kunna bygga upp hållbara strategier som också förankras i övriga discipliner. Robert är seniorkonsult och en mycket uppskattad kursledare, som undervisar med stort engagemang och förankrar teori i praktiken.

Danne Borell, Funka
Danne är expert på teknisk tillgänglighet och kvalitetssäkring av att våra IT-system följer de legala krav som finns vad det gäller tillgänglighet. Danne genomför tekniska analyser av webbgränssnitt och håller utbildningar i olika ämnen. Han trivs med att möta folk och få lära ut något han tycker är intressant.

Robert Jonsson, Objektfabriken
Robert har mer än 20 års erfarenhet som konsult inom förändringsledning, ledning av komplicerade projekt, verksamhets- och kravutveckling, agil coaching och –metodik. Robert är Reqb/Ireb-, Produktägar- och SAFe-certifierad och verksam som senior agil coach, kursledare och kravmentor.

Christer Fröling, Re:Qualify
Christer är senior systemingenjör och utbildare med lång erfarenhet från arbete med komplexa system. Han har de senaste åren fokuserat på det eftersatta området kravkvalitet inom systemutveckling och upphandling. Han har arbetat i ett antal nordiska projekt inom försvar- och läkemedelssektorerna och har lång erfarenhet av kravställning och systemutveckling i större projekt inom försvar och offentlig verksamhet.

Victoria Normark, Teality
Victoria är idag managementkonsult inom IT. Hon började som javautvecklare i början av 2000 och fick tidigt ett stort intresse för Lean, agila metoder och ledarskap. År 2006 blev hon certifierad Scrum Master och har efter det haft olika chefspositioner, främst utvecklingschef. Nu är Victoria konsult i eget bolag och hjälper organisationer med arbetssätt, kulturfrågor och interimsroller.
Robin Bergh, Kambi
Robin har arbetat med test och kvalitetssäkring sedan 2001 utan att för den sakens skull stannat av i sitt innovativa tänk. Robins intresse för att bygga in kvalitet så tidigt som möjligt har resulterat i att han idag har en roll som mer liknar kvalitetscoachen än testaren. I denna roll har han samlat många erfarenheter som han gärna delar med sig av. Robin vågar ifrågasätta om testning verkligen är ett effektivt sätt att uppnå bättre kvalitet och gillar att på ett pedagogiskt sätt inspirera till förbättringar.

Håkan Ozan, KPMG
Håkan Ozan är Head of Innovation Services på KPMG och har över 12 års erfarenhet inom innovationsledning. Han sitter som expert i ISOs tekniska kommitté för en global standard för innovationsledningssystem och har tidigare varit chef för IT-forskningscenter vid Uppsala universitet, chef för ett svenskt ICT-forskningsinstitut vid vilka han har forskat kring innovationsledning, och han har också tillbringat 5 år som Innovation Manager för Sverige vid ett av det stora IT-konsultbolagen. Han är en uppskattad gästföreläsare och en aktiv medlem i branschorganisationen Innovationsledarna och i ISPIM’s specialgrupp ”Teaching Innovation”.

Anette Holm, A.C.HOLM
Anette Holm var CIO i Stockholms stad under drygt sju år, 2008-2014, och har sedan flera år lång erfarenhet som tjänsteman både i Stockholms stad, Göteborgs stad och regeringskansliet. Som CIO var Anette Holm en av stadens ledande tjänstemän och tillhörde stadsledningskontoret, kommunstyrelsen exekutiva förvaltning. Hon har också arbetat som konsult och vice VD som anställd i Solving Efeso, ett privat managementföretag, och driver sedan februari 2016 eget företag som affärsrådgivare m m.

Freddie Hahn, agilcoachen.se
Freddie är ekonom och projektledare och jobbar dagligdags både med agila och traditionella projektledningsmetoder. Han har lång erfarenhet av olika ledarbefattningar i större organisationer och håller även kurser och föreläser inom Projektledning, Ledarskap och Change Management. Freddie har även stor erfarenhet av att coacha team och föreläsa hos stora företag i agila metoder.

Magnus Winqvist, Prolore
Specialist inom kvalitetssäkring med fokus på områdena prestandatest, optimering och applikationsövervakning (APM). Med över 17 års erfarenhet inom området har Magnus hjälpt ett stort antal företag med prestandatester av ett hundratal affärskritiska system. Ett flertal uppdrag har omfattat strategi- och processarbeten samt införandet av prestandatest som en funktion. Övriga erfarenheter är rollen som team leader samt organisatör för Prestandaforum Stockholm.

Eleonore Hammare, D-data
VD för Landstinget Sörmlands IT-organisation D-data AB. Bakgrund och erfarenhet som IT-chef och CIO, konsult och konsultbolags-VD från finans-/försäkringsbranschen, fastighet och vård-/omsorg. Eleonore är också aktiv inom styrelsearbete, har mentoruppdrag och skriver bloggar/krönikor. Har gett ut ledarskapsboken Sunt Förnuft.

Ronn Elfsfors Lipsker, NFI Competence
De senaste 15 åren har han arbetat som konsult - och då mest med förändringsprocesser. Han har stor erfarenhet av att ha hjälpt stora företag och kommuner i deras förändringsarbeten. Han har mött över 2500 chefer som han tränat och utbildat i bl.a. förändringsledning. Han har en bakgrund som skådespelare och regissör, något han använder sig mycket av i sina seminarier och utbildningar.
Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss