startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Kursutbud > Projektledning > Grundkurs i projektledning

Grundkurs i projektledning

Boka här

Boka din plats på kursen genom att klicka på önskat kurstillfälle.

Kursmål

Deltagarna ska efter kursen vara väl rustade för att på ett framgångsrikt sätt kunna starta sin karriär som projektledare eller delta i såväl större som mindre projekt. Efter kursen har deltagarna med sig hem riktlinjer, tips, formulär och checklistor som direkt kan användas i det dagliga projektarbetet.

Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till alla som vill utveckla sin förmåga att leda eller aktivt deltaga i ett projekt eller en projektorganisation. Arbetsformen projekt är generell, så utbildningen passar alla oavsett bransch.

Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm


Hitta hit

Boka här

Boka din plats på kursen genom att klicka på önskat kurstillfälle.

"Bra med liten grupp, konstruktiva och verklighetsnära diskussioner!"
Ewa Book, Hälsan & Arbetslivet
"Öppen för frågor, bra svar"
Towe Karlsson, ABF Norrtälje
"Kunnig, engagerad och hade ett bra sätt att få ut sitt budskap."
Peter Germundsson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Internkurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

Övningar

Kursen varvar teori samt övningar där du i grupp får öva på olika moment.

Lärare

Elisabeth Weidel
Elisabeth har 15 års erfarenhet från olika ledarbefattningar. Hon har arbetat som projektledare, platschef, regionchef, konsultchef, ingått i ledningsgrupper i stora företag samt har erfarenhet av styrelsearbete. Hon har en bred erfarenhet från IT och telekombranschen. Elisabeth har en systemvetenskaplig utbildning samt har läst ledarskapsutbildningar på ledarhögskolan i Örebro samt vid Linköpings Universitet.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Kursmål

Deltagarna ska efter kursen vara väl rustade för att på ett framgångsrikt sätt kunna starta sin karriär som projektledare eller delta i såväl större som mindre projekt. Efter kursen har deltagarna med sig hem riktlinjer, tips, formulär och checklistor som direkt kan användas i det dagliga projektarbetet.

Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till alla som vill utveckla sin förmåga att leda eller aktivt deltaga i ett projekt eller en projektorganisation. Arbetsformen projekt är generell, så utbildningen passar alla oavsett bransch.

Sammanfattning

För att kunna leda eller delta i ett projekt eller en projektorganisation på ett framgångsrikt sätt, så är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för projektledningsprocessen, de olika rollerna i projektorganisationen och hur dessa måste samverka för att uppnå ett bra projektresultat. Är du projektledare eller projektmedlem krävs dessutom kunskap om hur grupper fungerar, hur du skapar samarbete, motivation och löser eller förebygger konflikter.

Denna kurs vänder sig till alla i projektorganisationen för att i komprimerad form skapa förståelse och kunskap om vad som krävs för att driva lyckade projekt.

Medföljande pärm med kursdokumentation och checklister lämpar sig utmärkt till att användas som handbok när du kommit hem och ska arbeta med projekt i praktiken.

Kursledaren har lång erfarenhet av projektledning, att vara projektmedlem samt att bygga projektorganisationer. Hon har även många års erfarenhet av utbildning inom projektledning och ledarskap och är mycket uppskattad för sina lättförståliga, pedagogiska och entusiasmerande utbildningar.

Denna kurs ger 15 PDU-poäng. PDU-poäng används vid Projektledarcertifiering hos PMI, Project Management Institute.

Kursinnehåll

Introduktion och begrepp

 • Vad är ett projekt?
 • När är det lämpligt att driva ett uppdrag i projektform?

Projektorganisationens ansvarsfördelning

 • Projektledarens roll
 • Beställaren
 • Styrgrupp
 • Projektgruppen
 • Referensgrupp
 • Kvalitetsansvarig
 • Riskansvarig
 • Samverkan med roller utanför projektet

Egenskaper för att lyckas som projektledare

Projektledare som yrke

Projektledningsprocessen

 • Beslutspunkter
 • Projektledningsmetodik
 • Metoder och processer
 • Projektledarens dokumentation
 • När startar projektet?

Projektets faser

Definitionsfasen

 • Från ide till kravspecifikationen
 • Vad är bra kvalitet för kunden?
 • Vad är kvalitet?

Planeringsfasen

 • Från kravspecifikation till projektplan
 • Hur noggrann ska planeringen vara?
 • Innehåll i projektplanen
 • Hur hanteras nya krav när projektet har startat?

Genomförandefasen

Projektmedlemmarnas arbetsuppgifter

 • Hur ska tiden fördelas
 • Utveckling
 • Dokumentation
 • Leverans
 • Kundens acceptans

Projektavslut

 • Kick-out
 • Kunskapsöverföring

Att ha kontroll över sitt projekt

 • Olika planeringstekniker
 • WBS
 • Tidplanering
 • Nätplanering
 • Ganttschema
 • Risker
 • Kvalitet
 • Resurssäkring

Projektmöten

 • Att leda ett projektmöte
 • Innehåll

Styrgruppsmöten

 • Innehåll
 • Att vara föredragande

Ledarskap

 • Gruppens utvecklingsfaser - FIRO
 • Skapa bra normer för ett bra samarbete
 • Feedback
 • Att ge konstruktiv kritik
 • Konflikter
 • Geografiskt spridda projektmedlemmar
 • Delegera
 • Att få en grupp att fungera tillsammans och sträva mot samma mål
 • Självinsikt – Självkännedom

Övningar

Kursen varvar teori samt övningar där du i grupp får öva på olika moment.

Lärare

Elisabeth Weidel
Elisabeth har 15 års erfarenhet från olika ledarbefattningar. Hon har arbetat som projektledare, platschef, regionchef, konsultchef, ingått i ledningsgrupper i stora företag samt har erfarenhet av styrelsearbete. Hon har en bred erfarenhet från IT och telekombranschen. Elisabeth har en systemvetenskaplig utbildning samt har läst ledarskapsutbildningar på ledarhögskolan i Örebro samt vid Linköpings Universitet.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

 

Boka här

Boka din plats på kursen genom att klicka på önskat kurstillfälle.

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss