startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Kursutbud > Databashantering och datasökning > Informationsbehandling med SQL - Grundkurs

Informationsbehandling med SQL - Grundkurs

Boka här

Boka din plats på kursen genom att klicka på önskat kurstillfälle.

Kursmål

Efter kursen kommer du på egen hand kunna formulera SQL-frågor för att utvinna information ur relationsdatabaser. Du kommer även ha djupare kunskaper om hur SQL är uppbyggt samt veta hur du kan tillämpa SQL på bästa sätt.

Vem bör deltaga?

Detta är kursen för dig som vill lära dig hur man ställer SQL-frågor mot en databas. Kursens utformning gör att den är lika bra för dig som arbetar med SQL Server, Oracle, DB2 eller någon annan relationsdatabas.

Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm


Hitta hit

Boka här

Boka din plats på kursen genom att klicka på önskat kurstillfälle.

"Väldigt flexibel och mån om att ge mig extra information och övningar än kursens egentliga utformning för att passa mina behov"
Andreaz Larsell, TD Tech Data
"Jag hade fått höra att det var svårt med SQL, men med den här kursen lärde jag mig mycket på två dagar"
Helena Wikström, Plan International Sverige Insamlingsstiftelse
"Mycket lärorikt, vi hann med mycket på två dagar."
Leif Nilzén, Jämtlands läns landsting

Internkurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

Övningar

Genom ett flertal praktiska övningar vid PC befästs dina kunskaper i SQL:s uppbyggnad och möjliga tillämpningar.

Lärare

Mats Olofsson
Mats har sedan 1986 arbetat med data inom allt från Access till MySQL. Han har under många år undervisat i Access, SQL server, VBA, SQL, T-SQL, VB, C++ och MySQL. Mats är känd för att ha en förmåga att vara väldigt flexibel och anpassa sig efter varje elevs behov, samt besitta en mycket bra pedagogisk förmåga.

Förkunskaper

Allmän datorvana. I övrigt krävs inga speciella förkunskaper.

Kursmål

Efter kursen kommer du på egen hand kunna formulera SQL-frågor för att utvinna information ur relationsdatabaser. Du kommer även ha djupare kunskaper om hur SQL är uppbyggt samt veta hur du kan tillämpa SQL på bästa sätt.

Vem bör deltaga?

Detta är kursen för dig som vill lära dig hur man ställer SQL-frågor mot en databas. Kursens utformning gör att den är lika bra för dig som arbetar med SQL Server, Oracle, DB2 eller någon annan relationsdatabas.

Sammanfattning

SQL (Structured Query Language) är det generella kommandospråk som i dag används vid kommunikation med relationsdatabaser från olika leverantörer. Användningsområdet är mycket utbrett.

Du som dagligen arbetar med system med relationsdatabaser tjänar på att ha goda kunskaper inom SQL för att själv kunna sammanställa rapporter utifrån information som finns i databasen.

För fördjupad kunskap inom ämnet: Informationsbehandling med SQL - Fördjupningskurs

Kursinnehåll

Inledning

 • Lite databashistorik
 • Bakgrund till språket SQL

Relationsdatabaser

 • Struktur
 • Tabeller, Rader och Kolumner
 • Relationer
 • Nycklar
 • Regler
 • Index

Datadefinition

 • Inbyggda datatyper
 • NULL
 • Skapa tabeller - CREATE
 • Radera tabeller - DROP
 • Förändra tabeller - ALTER
 • Lägga till kolumner
 • Begränsningar

Datamanipulering

 • Sökning i en tabell - SELECT
 • Sökvillkor - WHERE
 • Logiska operatorer - AND, OR
 • Projektion
 • Wildcards
 • Beräkningar
 • Sökning i flera tabeller - JOIN
 • Sortering - ORDER BY
 • Gruppering - GROUP BY
 • Aggregering
 • Vyer
 • Lägga till data - INSERT
 • Uppdatera data - UPDATE
 • Radera data - DELETE
 • Predikat

Funktioner

 • Datumfunktioner
 • Matematik
 • Niladicfunktioner
 • Stränghantering
 • Systemfunktioner
 • Typkonvertering

Transaktionskontroll

 • Begin transaction
 • Commit
 • Rollback

Sammanfattning och avslutning

Övningar

Genom ett flertal praktiska övningar vid PC befästs dina kunskaper i SQL:s uppbyggnad och möjliga tillämpningar.

Lärare

Mats Olofsson
Mats har sedan 1986 arbetat med data inom allt från Access till MySQL. Han har under många år undervisat i Access, SQL server, VBA, SQL, T-SQL, VB, C++ och MySQL. Mats är känd för att ha en förmåga att vara väldigt flexibel och anpassa sig efter varje elevs behov, samt besitta en mycket bra pedagogisk förmåga.

Förkunskaper

Allmän datorvana. I övrigt krävs inga speciella förkunskaper.

 

Boka här

Boka din plats på kursen genom att klicka på önskat kurstillfälle.

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss