startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm

Information och villkor


Bokning
Enklast anmäler du dig till våra utbildningar via vår webbplats. Vi skickar alltid en skriftlig bekräftelse till dig efter att vi har mottagit din anmälan. Om informationen i denna bekräftelse inte stämmer, vänligen kontakta oss så snart som möjligt.
Kursavgift
Kursavgiften faktureras i samband med att din anmälan bekräftas och ska vara betald innan utbildningen startar. Alla utbildningars avgifter framgår av respektive utbildnings beskrivning på denna webbplats. Alla på webbplatsen angivna priser är exklusive moms.
I avgiften ingår alltid utförlig kursdokumentation samt morgon- och eftermiddagskaffe och lunch.
Avbokning
Vi tillämpar de rekommendationer avseende regler för av- och ombokning som SAUF har framarbetat. Dessa regler innebär att:
  • Sker avbokning tidigare än 14 dagar före kursstart utgår ingen avgift
  • Sker avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela avgiften
  • En genomförd bokning kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag
Tider för genomförande
Alla endagskurser inleds klockan 08.30 med registrering och kaffe. Utbildningen startar klockan 09.00 och avslutas cirka 16.30.
Alla utbildningar som omfattar minst två kursdagar inleds klockan 09.00 med inregistrering och kaffe den första kursdagen. Utbildningen startar klockan 09.30 den första dagen och 09.00 alla efterföljande dagar. Utbildningarna avslutas cirka 16.30 alla dagar.
Om någon kurs har annorlunda start- och/eller sluttider, meddelas alltid detta i den skriftliga information vi skickar till dig i samband med din anmälan.
Övrigt
NFI Competence AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i utbud, prissättning och utbildningsinnehåll.
Cookies
På NFI:s webbplats används cookies.
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss