startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

NFI är Kammarkollegiets leverantör av IT utbildningar


NFI har valts ut som leverantör av IT utbildning i Kammarkollegiets upphandling som tecknades 12 maj 2016. Detta ramavtalsområde omfattar utbildning inom IT till offentlig sektors anställda. Utbildningsområdena är Programvara, Systemutveckling, Ledning och styrning inom IT samt Infrastruktur. Det omfattar även konsulttjänster i form av kompetenskartläggning och kompetensförvaltning avseende utbildning inom IT. De som har möjlighet att avropa från ramavtalet är samtliga Statliga myndigheter samt ett antal organisationer, kommuner och landsting som anslutit sig till ramavtalet via fullmakt. Du kan läsa mer om avtalet här.

Denna lista visar bara ett urval av alla de IT utbildningar och kurskategorier vi har på NFI. Så är det någon utbildning du saknar får du gärna kontakta oss så ser vi till att ordna en sådan utbildning.

Du når oss på 08-615 19 60 eller via info@nfi.se

Adobe
Kontakta oss för mer information

App utveckling
Introduktion till Android
Utveckling av appar för iPhone och iPad
AutoCAD
AutoCAD Grundkurs
AutoCAD Fördjupningskurs - Effektiv hantering av ritningar

Cisco
Kontakta oss för mer information

CLOUD, SDN & NFV
Kontakta oss för mer information

DNS
Kontakta oss för mer information

Office
Avancerad Excel
Power Pivot för Excel
Kom igång med Excel
Gå vidare med Excel
Programmering i Microsoft Excel
Kom igång med word
Gå vidare med word
Kom igång med Powerpoint
Gå vidare med Powerpoint
Outlook: Intensivkurs med tips & trix
Libre Office
Apache OpenOffice

ITIL Foundation
Kontakta oss för mer information

Javascript
JavaScript - Metoder och verktyg

Krav
REQB Foundation Level - Certifieringskurs i kravhantering
Effektiv kravhantering - Metoder & verktyg
Värdebaserad Produktledning och Kravhantering

Ledning
Ledning och styrning av IT-verksamhet - Intensivkurs
Leverantörsstyrning - Planering, ledning och genomförande
Proaktiv Systemförvaltning
Systemförvaltning i praktiken

Linux
Kontakta oss för mer information

Nätverk
Kontakta oss för mer information

Office
Kontakta oss för mer information

Programmering
Grundkurs i programmering
Grundkurs i C# och .NET

Projektledare
Grundkurs i Microsoft Visio - Effektiv dokumentation av processer och projekt
Microsoft Project för effektiv tids- och resursplanering
Kanban i praktiken

Routing and Switching
Kontakta oss för mer information

Scrum
Professional Scrum Master Certifiering
Professional Scrum Product Owner
Scaled Professional Scrum

Sharepoint
Avancerad SharePoint 2013 för Power Users
SharePoint 2013 för administratörer och redaktörer

SQL
Informationsbehandling med SQL - Fördjupningskurs
Informationsbehandling med SQL - Grundkurs
Introduktion till SQL

Systemutveckling
Kontakta oss för mer information

Säkerhet
Kontakta oss för mer information

Test
Grundkurs i test av IT-system - Metoder och arbetssätt
Testautomatisering - Intensivkurs
Intensivkurs för testledare
ISTQB Foundation - Certifieringskurs i test
Java för testare
Prestandatest – Intensivkurs
Testautomatisering med SoapUI
SQL och relationsdatabaser för testare
Att beställa, ta emot och acceptanstesta IT-system

Wordpress
Kontakta oss för mer information

Övrigt
Usability och User Experience (UX)
XML & XSL - Metoder & verktyg för effektiv datahantering