startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Artikel

En risk är ingen osäkerhet!

Rubriken vill säga två saker. Dels att det är skilllnad mellan risk och osäkerhet, dels vikten av rätt språkbruk och val av modell när man pratar om riskanalys.
En risk innebär någon form av hot, en framtida negativ händelse. En osäkerhet innehåller både ett hot och en möjlighet. Det kan gå illa men det kan också gå bra. Sannolikheten för att en risk ska bli verklighet kan man bedöma på erfarenhetsmässiga grunder eller med någon form av statistiskt underlag När det gäller osäkerhet så kan man visserligen spekulera i om utfallet ska bli positivt eller negativt men man har inga kända jämförbara fakta att stödja sig på beträffande sannolikheten för att händelsen ska inträffa.
Hur vet man då om man ska arbeta med att analysera risker eller osäkerheter. Svaret på den frågan får man när man inser att båda formerna av analyser ligger till grund för beslutsfattande. Och ett bra beslut ska innehålla tre aspekter:
  • Nytta
  • Handlingsalternativ
  • Konsekvenser
Är beslutsfattandet inriktat på att säkerställa en process, en produkt eller en verksamhet. Då vill man i första hand fokusera på vad som kan gå snett för att åtgärda eller begränsa de negativa konsekvenserna, då är en riskanalys bäst lämpad. Riskhantering, det vill säga att åtgärda eller inte åtgärda, är i fokus.
Handlar besluten om affärsmässiga val, marknadsföring, investeringar etc. Då vill man väga nyttan med beslutet mot de negativa konsekvenserna. Då är en realiserbarhetsanalys att föredra. Osäkerheten, chansa eller inte chansa, är i fokus.
Tycker du som läser att detta är hårklyverier. Fundera då på följande: Är det riskfyllt eller osäkert att spela på lotto?

Författare

Christer Sundquist

Christer Sundquist Artikel är skriven av Christer Sundquist som är egen företagare och erbjuder tjänster inom Skriftlig kommunikation, Risk management och Projektledning-IT.
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss