startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Artikel

Att vara chef i lågkonjunktur!

Att vara chef på ett företag i motvind ställer höga krav. Oro för framtiden och otydlighet i organisationen efter nedskärningar påverkar medarbetarnas motivation med nedsatt effektivitet och produktivitet som följd. I detta läge är det extra viktigt med ett tydligt ledarskap avseende information och vad som gäller, annars skapas lätt spekulationer och rykten som tar tid och kraft.
Människor som är oroade är också mindre flexibla i sitt tankesätt och mindre omtänksamma, detta är också konfliktskapande. Det är viktigt att uppmärksamma konflikter när de uppstår och att se till så de löses innan de växer sig stora. Konflikter förorsakar mänskligt lidande och är dessutom mycket kostsamma för företagen. De medför minskad effektivitet och kan i värsta fall leda till sjukskrivningar och uppsägningar.
När viktig information ska ges måste alla få den samtidigt, så inte rykten hinner börja spridas. Alla måste också få samma information och den ska vara entydig för att hindra utrymme för egna tolkningar. Berätta om när nästa informationstillfälle kommer, så slipper du ständigt få frågan ”har du hört något nytt?”. Nyckelordet är tydlighet i ledarskapet. Var noga med att berätta när du finns tillgänglig och när du kommer att vara upptagen. Att inte få tag på människor är stressande. Men det går oftast bra att vänta med att få svar på frågor om man vet vad som gäller. Var extra noga med att tänka på vilka konsekvenser det du säger och gör kan få.
Efter nedskärning av personal, blir det ofta luckor i kompetens och ansvarsområden. Detta ska täckas upp av kvarvarande personal. När ansvarsområdena inte är tydliga uppstår lätt maktkamper och andra konflikter. Räta så fort som möjligt ut frågetecknen kring organisationen, vad ska göras, vem ska göra vad, och hur det ska göras.
Arbetsbördan kan bli stor för dem som blir kvar. Arbetsuppgifter där målet är orimligt att uppnå skapar en maktlöshetskänsla och medarbetaren kan aldrig känna sig nöjd med sin arbetsinsats. Detta är den vanligaste orsaken till ”arbetsutmattning” Ett nyckelord för dig som ledare är att vara lyhörd. Hur mår din personal? Har arbetsinnehållet rimliga mål?
Nästa steg är att se framåt. Efter uppsägning av personal gäller det att snabbt få med sig kvarvarande medarbetare. Nu gäller det att vara kreativ och se nya möjligheter från det nya utgångsläget. Smitta av dig med entusiasm och låt medarbetarna vara delaktiga i mesta möjliga mån i att utforma framtiden. Var extra noga med feedback och se till att medarbetarna känner sig sedda och hörda. Passa på att skapa ett bra arbetsklimat.

Författare

Elisabeth Weidel

Elisabeth Weidel Artikel är skriven av Elisabeth Weidel som är konsult inom organisations- och ledarskapsutveckling med företagsnamnet Elweco.