NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Artikel

Du förhandlar från morgon till kväll…

och ofta är du inte ens medveten om att det är just det du gör. Förhandlingar sker på möten, i projekt, mellan medarbetare och inte minst i privatlivet.

förhandling

Naturligtvis är kompetens inom förhandling helt avgörande för hur ditt liv förlöper. Många förknippar förhandling med mer formella affärsförhandlingar inom förändringsarbete, avtalsförhandlingar inom försäljning och inköp, eller kanske en löneförhandling. Men jag brukar hävda att den som har lätt att komma överens med sina nära och kära och grannen oftast också gör bra ifrån sig i sina förhandlingar i sitt yrkesverksamma liv.
Förhandlingar handlar helt enkelt om att komma överens om något. Och gärna vill man se nöjda parter som efter en förhandling hjälper varandra till framgång. Istället för att resultatet leder till bråk och konflikter som tyvärr är så vanligt. Då kommer den stora frågan om man är född till att vara en bra förhandlare? Eller är det som allt annat i livet, något man kan lära sig och träna på att bli bättre på?
En del personer känner sig otrygga i att förhandla, de tror att de kan bli lurade eller är rädda för att bli ovän med den man förhandlar med. Här handlar det om din egen självkänsla och självinsikt. Det handlar om att kunna förstå sig själv och att kunna bedöma och anpassa sig själv till den människotyp som man förhandlar med. Alltså att vara en god människokännare. Med insikt om människans psykologi och med träning kan man träna sig att bli bra på att läsa av sin förhandlingspart och anpassa sig själv till vilken förhandlingssituation som helst.

Författare

Jan-Åke Björck

Jan-Åke Björck är utbildare, coach och konsult inom området förhandling och kommunikation. Jan-Åke är ingenjör och civilekonom med 30 års erfarenhet av internationella affärer och har varit verksam i Asien, Australien, Latinamerika och Mellersta Östern, bland annat som projektledare, försäljningschef, produktchef och affärsområdesdirektör inom Ericssonkoncernen. Han är också NLP Master Trainer, certifierad genom NLP University, internationell coach med ICC-certifikat, samt instruktör i mental träning. Under den senaste femton åren har han utbildat ett stort antal personer inom förhandling och kommunikation. Jan-Åke är författare till boken Människan bakom förhandling – hur du blir en mästare på att förhandla genom personligt ledarskap och NLP.