startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Artikel

Facilitering - en kompetens väl värd att utveckla

När var du senast på ett engagerande möte? Kunde alla inom gruppen ställa sig bakom en lösning? Många känner en frustration över att deras tid inte används väl när mötet är illa förberett, dåligt genomfört och saknar en tydlig fortsättning. Min erfarenhet är att det finns en stor förbättringspotential i det effektiva och meningsfulla mötet. En potential som få organisationer har med bland sina kompetensmål.
Det är genom facilitering (även kallat workhopledning) som engagemang och delaktighet skapas inom en grupp mötesdeltagare. Facilitering är en kompetens som alla kan lära sig att behärska. Den är tillämpligt i alla typer av möten och i alla typer av organisationer. Den kompetens som facilitering utgör har du användning för även utanför mötesrummet, framförallt i förståelsen av samspelet i relationer mellan individer. Behovet av facilitering finns alltså på många olika möten (se figur) – inte enbart på den typ av möten som brukar kallas workshops.
Sanningen är att en grupp är ganska dålig att på egen hand lösa ett problem eller ta beslut. Det behövs någon som leder mötesdeltagarna genom processen mot ett resultat. Den ledarrollen kallar vi Facilitator.
Vilken är då facilitatorns roll i mötet? Som facilitator ska du kunna leda genom att ställa frågor, använda verktyg och tekniker för att engagera mötesdeltagarna, skapa ett bra mötesklimat och bygga konsensus kring resultatet. Många gånger kan det vara en utmaning att leda en grupp mot förväntat resultat. Som facilitator ska du alltid vara neutral, men aldrig släppa ägandeskapet av mötesprocessen. Mötets innehåll, dvs agendan, beslutet och resultatet är mötesdeltagarnas ansvar.
Facilitator, brainstorming och workshops är engelska termer som vi tar till när det egna språket inte räcker till. Facilitering är en försvenskning av den engelska termen facilitation. Vad har då facilitering och coachning gemensamt?
Coachning/Facilitering innebär att en coach/facilitator får en individ/grupp att nå sina mål genom att lyssna aktivt och ställa frågor. Bägge rollerna innebär att vara en neutral resurs för individen/gruppen - inte ge expertråd. I övrigt skiljer sig de bägge rollerna. Facilitatorns sätt att leda kännetecknas framförallt av att hon/han använder sig av olika verktyg och tekniker för att hjälpa gruppen att fatta beslut av hög kvalitet. Fokus ligger på att leda gruppen mot önskat resultat.
Att leda en grupp mötesdeltagare mot ett resultat kan vara både komplext och utmanande beroende på vilken uppgiften är (se figur). Det går inte alltid som man har tänkt sig. Därför måste facilitatorn utveckla sina färdigheter för att kunna hantera olika situationer. Till viktiga färdigheter hör frågeteknik och förmågan att skapa en kreativ miljö.

Vi tillbringar en mycket stor del av vår tid i möten, och tid är pengar för de flesta organisationer. Ju fler deltagare, desto mer kostar det. Detta ställer krav på att mötet genomförs effektivt. Därför är en utvecklad kompetens i facilitering viktigt för alla som leder arbetsgrupper inom en projektgrupp, en förbättringsgrupp, en kommitté, en ledningsgrupp eller annan grupp som har ett uppdrag.

Författare

Krister Forsberg

Krister Forsberg Artikel är skriven av Krister Forsberg som är facilitator, kursledare och expertkonsult. Han är också författare till boken workshops och arbetsmöten - Verktygslåda för meningsfulla möten.
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss