startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Artikel

Mål som skapar engagemang och bidrar till önskad prestation (Del 1)

Varför är det så viktigt med mål?

Mål har i alla tider använts för att formulera utmaningar. De hjälper oss att leda tanken för hur våra ambitioner kan uppnås. Stegvis kan ambitionerna höjas för att bli alltmer utmanande. Ambitionerna kan gälla såväl för en individ som för en organisation.
Mål tillhör de faktorer som har störst påverkan på motivationen. Bör inte då medarbetaren själv få avgöra om målet är hanterbart utifrån den egna motivationen? Det finns ett klart samband mellan motivation och utmaning (se figur). Detta visar hur viktigt det är att mål sätt på rätt nivå. Motivation är en inre drivkraft hos var och en som vill något, har ambitioner. Många ledare och chefer tror att de kan motivera andra genom att utgå från sig själv eller något som någon annan har bestämt. Istället borde de fråga vad som driver medarbetaren när personliga mål sätts. Inte att undra på, att medarbetarna inte tar till sig de övergripande målen och visionen. De engagerar inte och känns inte angelägna för den enskilda medarbetaren.
Motivationskurva Ur boken Målbaserat ledarskap

Har du förmågan att prestera?

Det räcker inte med att prestera på en nivå som motsvarar dagens förväntningar. För att kunna prestera även på sikt, måste förmågan att prestera ständigt förbättras. Exempel på förmågor är: ”planera noggrant”, ”leverera på avtalad tid”, ”leda föredömligt”, ”förhandla bra avtal”, ”bygga effektiva processer”. Förmåga handlar om skicklighet, kunnande, duglighet hos en individ, en grupp, en process eller en organisation. Ett annat ord för förmåga är kapabilitet. Du har säkert hört ”att vara kapabel”.
Det finns flera samband att ta hänsyn till i målarbetet. Jag nämnde det mellan mål och motivation. Ett annat viktigt samband är det mellan kapabilitet (förmåga) och prestation (se figur).
Resultat av åtgärder
Varför är det så viktigt att känna till vilka egenskaper som kännetecknar prestation och förmåga (kapabilitet)? Svaret är enkelt. Det är verksamhetens prestation och förutsättningar att prestera, dvs den egna förmågan att prestera, som viktiga intressenter utvärderar en verksamhet. Det finns alltså ett direkt samband mellan medarbetarens prestation och en intressents prestation. Egenskaper är därför ett viktigt begrepp vid identifiering och formulering av mål. När vi väl har bestämt vilka målen är, använder vi egenskaper för att mäta prestation och kapabilitet. Utan mätbara egenskaper kan vi inte förstå/utvärdera/förutsäga/förbättra resultat.
Det är naturligt att utvärdera eller förbättra en produkt på dess egenskaper. Men en individ, en process eller en organisation kännetecknas också av egenskaper. I tabellen nedan hittar du exempel på vanliga egenskaper. Längre fram återkommer jag till egenskaper i samband med formulering av mål.
Organisation (resurs) Process (skeende) Produkt och tjänst
Avtal Beläggningsgrad Användbarhet
Budget Genomförandegrad Felinnehåll
Förhandlingsförmåga Ledtid Funktionsinnehåll
Kompetensskillnad Leveransavvikelse Hållbarhet
Nya produkter Resursförbrukning Kompabilitet
Planeringsnoggrannhet Svarstid Livscykeltid
Täckningsbidrag Upptäckta fel/avvikelser Tillförlitlighet
Ur boken Leda genom mål

Författare

Krister Forsberg

Krister Forsberg Artikel är skriven av Krister Forsberg som driver egen verksamhet med inriktning på ledarskap och genomförande av effektiva workshops. Han är även författare till de två populära böckerna "Målbaserat ledarskap" och "Leda genom mål".
Krister Forsberg håller följande kurs hos NFI:
Att arbeta med mål i workshops
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss