startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Artikel

Har du förmågan att släppa loss kraften i gruppen?

Om du är team facilitator är det extra viktigt att förstå vad du kan göra för att utveckla gruppen. Har din grupp nått samhörighetsfasen? Finns det dolda konflikter i gruppen? Vad kan du som facilitator göra för att gruppen ska mogna snabbare?
Om du är mötesledare eller gruppfacilitator har du en rad frågor att ta ställning till. Kommer du att leda en grupp mötesdeltagare som redan känner varandra väl? Är det en homogen eller heterogen grupp? Finns konflikter mellan några av mötesdeltagarna?
Låt oss titta närmare på två heterogena grupper där gruppdynamiken borde vara stor. Den ena gruppen har helt har tappat kraften. De uppnår aldrig ”Samhörighetsfasen” utan söker sig till ett lugnt läge av gemytlighet för att undvika meningsskiljaktigheter. Den andra gruppen har genomgått en helt annan utveckling. I inflytandefasen har roller och ansvar klargjorts, spelregler har etablerats och målet för gruppen är tydligt. Snabbt tar gruppen sig vidare till "Samhörighetsfasen".
Oavsett om du är team facilitator, gruppfacilitator, projektledare eller gruppledare behöver du kunskaper i grupprocesser och färdigheter i facilitering för att gruppen ska utvecklas positivt. Du tillåter inte motsättningar och cyniska yttrande i gruppen. Du ingriper direkt när gruppen tappar kraften och vidtar åtgärder som gör gruppen effektivt.
När alla förstår att det är olikheterna inom gruppen som skapar framgång, måste de också lära sig att värdesätta varandras olikheter och vara villiga att kompensera för varandras ”svaga sidor”. Ingen är perfekt, men en grupp kan bli det.

Författare

Krister Forsberg

Krister är kursledare inom facilitering och ledarskap. Krister är även författare till flera ledarskapsböcker som kommit ut på Liber förlag: Workshops och arbetsmöten – Verktygslåda för meningsfulla möten, Mötesledaregudien, Målbaserat ledarskap och Leda genom mål.
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss