startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Artikel

Värderar du Värde?

Oavsett vad man jobbar med inom IT, från testare till kravhantering eller ledning så finns det en grundförutsättning - man vill minimera kostnader och tid, men viktigast, leverera Värde. Detta är sällan kontroversiellt, men ser man på hur vi faktiskt gör vårt jobb så blir värde ofta förbisprunget av tekniska specifikationer, krav, ändringsförfrågningar och inte minst jakt på kostnader och tid.

Det blir inte enklare av att Värde är ett ganska komplext koncept. Tänk till, vad är värde för dig? Finns det olika typer? Har du koll, bra! Personen på mötet bredvid dig, har hon samma vy? I det dagliga arbetet har vi en tendens att anta att värde är väl förstått, och ofta används "om användaren behöver det så är det värde"... eller "om kunden vill ha det så är det viktigt". Detta är dock en ganska svag argumentation. Hur många gånger har inte användare och kunder bett om saker men menat något annat, eller bett om saker som de ville ha men när de behövde något annat?

Jag började som ingenjör och produktutvecklare, men blev snabbt varse om att det som avgör framgång eller misslyckande för en produkt sker ofta inte i den tekniska utvecklingen, utan är helt beroende av kravhantering. Kravhantering är så mycket mer än att skriva ned och förmedla krav, kravhantering är i sitt fundament framtagande, analys, förhandling, och framförallt ett Val av VAD som ska ingå i en produkt/system. I detta arbete är fokus på kostnad och så kallad 'prioritet' otillräckligt. Vad säger 5 på en skala om det verkliga värdet av att välja en funktion över en annan? Hur påverkas det befintliga systemet/produkten av den nya funktionalitet som väljs ut för ett nytt projekt? Kan man redan innan utveckling estimera värde och dess koppling till teknisk skuld? Finns det bättre sätt att estimera än att använda kostnad och godtycklig prioritet? Dessa var frågor jag brottades med i mer än 10 år.

Som tur är så är jag inte bara ingenjör och ekonom, utan även forskare. I samarbete med Ericsson och IBM jobbade vi med att ta fram och definiera en detaljerad karta över Värde som koncept, samt hur Värde kan användas för att driva, inspirera och kommunicera VAD som ska göras i projekt. Den grundläggande tanken är att man med framgång kan ersätta traditionella prioritetsmått med ett eller flera värdeestimat. Detta ger oändligt mycket mer kapacitet till prioritering men även optimering av grupper av krav som väljs till en utgåva. Man kan även ta hänsyn till olika värden, från användbarhet och effektivitet, till interna aspekter som hur intern produktarkitektur påverkas och teknisk skuld.

Varför är detta viktigt? Om man utvecklar en produkt eller ett system, oavsett om man jobbar på en IT avdelning eller på Microsoft, så har man en produkt som lever och utvecklas, ofta över lång tid. De val som görs av VAD som utvecklas i utgåvor (och även till del HUR) avgör inte bara funktionalitet som erbjuds utan även det Värde som man skapar för användaren. Om man inte tar hänsyn till Värde på ett tydligt sätt redan vid kravhanteringen så kan man inte säkerställa att man levererar maximalt med Värde inom ramen för pengar och tid, och långsiktigt blir suboptimeringar värre i och med att fel påverkar och förstärker varandra - vilket gör att inte bara underhåll utan även kundens totala ägandekostnad påverkas negativt.

Genom att gå från kostnad, flat prioritet och tidsbudget, till fokus på Värde och värdeskapande,, där man tar hänsyn till flera värdeaspekter, både interna och externa, kan man åstadkomma en revolution i sättet som produkter/system tas fram och utvecklas över tiden. Kunden i fokus är central, men bara en del av många värden.

Sedan 'Värdekartan' togs fram har fler än 30 företag och organisationer börjat tänka Värde och det har totalt förändrat deras angreppssätt och passat utmärkt in i att fokusera om från kostnad, men även förbättrat koordination och kommunikation av krav då värdemotiveringar förmedlar information till alla i en organisation och möjliggör dem till att tänka och bidra till att värde är fokus i leveransen.

Författare

Dr.Tony Gorschek

Dr Tony Gorschek är professor i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Han är också verksam på University of Auckland och University of Ulm där han arbetar med Daimler AG. Hans forskningsåtaganden är både nationella och internationella med fokus på tillämpad forskning i nära samarbete med industrin. Dr Gorschek har 10 års industriell erfarenhet av att arbeta som ledande befattningshavare, konsult, produktchef, arkitekt och utvecklare.