startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Nu kan du gå alla
våra kurser på distans!


Välkommen till NFI Utbildning!
Sedan 1985 har vi hjälpt organisationer med kompetensutveckling och erbjuder idag ett heltäckande utbud av utbildningar inom ledarskap, projektledning, IT och kommunikation.
Läs mer om oss 
Aktuellt på NFI

Självledarskap - att leda sig själv

Ny kurs 17-18 januari, 21-22 april, 9-10 juni
Det ökade kravet på att kunna leda sig själv i dagens alltmer snabbrörliga och distansarbetande arbetsliv, förutsätter att vi har förmågan att vi kan organisera vår egen vardag. Vi förutsätts ta eget ansvar, lägga tid på rätt saker och fullfölja uppgifter för att nå uppsatta mål. Självledarskap som process och förhållningssätt bidrar till att möta dess krav och behov. Självledarskap är att genuint vilja utveckla sitt sätt att leda sig själv och att aktivt styra sina tankar, känslor och beteendemönster på ett önskvärt medvetet sätt.
Läs mer 

Professional Agile Coach - ICP-ACC certifiering

Ny kurs 1-9 februari
Vill du utveckla din förmåga att hjälpa agila team och organisationer? I den här kursen får du vässa dina verktyg för kunna hjälpa dem att ta sitt nästa steg på den agila resan. Denna kurs är en fullproppad verktygslåda att använda i din roll som professionell agil coach.
Läs mer 

Event Storming - Introduktion

Ny kurs 13-14 december, 27-28 januari, 12-13 april, 13-14 juni
Den här kursen ger dig grundläggande kunskap i hur du kan tillämpa workshop-metodiken Event Storming samt förståelse för varför Event Storming har blivit ett så populärt tillvägagångssätt för att lösa komplexa organisationsproblem, hitta flaskhalsar och kravinsamla inför IT-projekt. Efter kursen vet du vad som krävs för att hålla effektiva workshops över avdelningsgränser som ger omedelbara insikter och konkreta handlingsplaner. Du får verktyg för att kunna agera workshopledare för de tre olika nivåerna av Event Storming: Big Picture, Process Modelling och Software Design.
Läs mer 

Konsten att upphandla ett system i praktiken

Gratis webinar
I detta webinar delar vi med oss av tips som ökar på din förmåga att upphandla ett tekniskt system och ger dig konkreta verktyg för effektmålbeskrivning, kravställning, utvärdering och uppföljning inom ramen för offentlig upphandling med fokus på upphandling av ett teknisk system.
Läs mer 

SAFe® Advanced Scrum Master - med certifiering

Ny kurs 14-15 februari, 27-28 april
Efter kursen kan du tillämpa SAFe-principer för att underlätta, möjliggöra och coacha i en miljö med flera team. Du kan anta skalbara tekniska metoder, Kanban, DevOps och Agile -arkitektur för att optimera flödet. Du kommer fördjupa dina faciliterande färdigheter för ART- och teamevenemang när det gäller planering, genomförande och leverans av värde. Du vet även hur man bygger gemenskaper för att stötta högpresterande team och ART-effektivitet samt hur man leder distribuerade team effektivt i avlägsna miljöer.
Läs mer 

SAFe® Agile Product Management - Design Thinking

Ny kurs 7-9 mars, 2-4 maj
Under SAFe® Agile Product Management får du lära dig att känna igen hur kontinuerliga undersökningar driver innovation och hjälper till att definiera en vision, strategi och en tydlig väg in på nya marknader. Kursen kommer ge dig förståelse för hur du ska accelerera en produkts livscykel för att få snabb återkoppling och kunna leverera exceptionella produkter och lösningar med högt kundvärde samtidigt som du anpassar dig efter din organisations strategi, portfölj och uppbyggnad.
Läs mer 

Säkerhet i webbtjänster -Intensivkurs

Ny kurs 27-28 januari, 31 mars - 1 april, 16-17 maj, 22-23 augusti
Efter kursen Säkerhet i webbtjänster kommer du att ha goda kunskaper i hur man identifierar olika typer av sårbarheter för webbsidor och så kallade webservices. Du kommer ha förståelse för hur system lagrar användaruppgifter och lösenord och kunna påpeka brister i hanterande av just detta. Du kommer också att ha praktisk erfarenhet av olika s.k pentestingverktyg såsom Burp Suite och ZAP samt inte minst ha kunskap för att åtgärda de sårbarheter som hittas.
Läs mer 

Upphandling av system i praktiken

Ny kurs 14-15 mars
Efter kursen Upphandling av system i praktiken har du goda kunskaper i betydelsen av ett korrekt och komplett upphandlingsunderlag med en konsistent kravställning som en möjliggörare för kravställning av önskar vara/tjänst, utvärdering av inkomna anbud, kontraktsskrivning och leveransuppföljning samt inte minst för verifiering, validering och acceptanstester. Du får lära dig vikten av väl formulerade krav som inte kan misstolkas av en leverantör. Du får även kunskap i hur man strukturerar krav som en del av upphandlingsunderlaget så att du får en komplett och konsekvent kravställning för ditt system över hela dess tänkta livscykel. Vidare kommer du att ha erhållit kunskaper i systemavgränsning, kravinsamling och kravprioritering. Du får också en insikt i vikten av balans mellan god kravställning och fungerande kravhantering med fokus på spårning och konsekvensanalys vid sen kravförändring.
Läs mer 

Ny som chef

Ny kurs 13-14 december, 14-15 februari, 19-20 april
Efter kursen Ny som chef har du insikt i vanliga nybörjarfällor och har fått en ökad självinsikt och förståelse för självinsiktens betydelse för framgångsrikt ledarskap. Du kommer att få kunskap om gruppdynamik och hur man tillämpar olika ledarstilar beroende på gruppens utvecklingsnivå och mognad.
Läs mer 

Grundkurs Python programmering

Ny kurs 11-13 januari
Efter Grundkurs Python programmering kommer du att ha goda kunskaper i hur man skapar olika typer av program i Python. Vi kommer skapa vanliga textbaserade applikationer, webbsajter och även ett enkelt spel. Du kommer dessutom lära dig hur man hämtar och lagrar data från en databas med Pythonkod.
Läs mer 

Modern UX - Innovation och designtänkande i praktiken

Ny kurs 17-18 februari, 19-20 april
Kursen Modern UX hjälper dig att ta fram tydliga kravbilder i utvecklingsprojekt med fokus på användarupplevelser. Vi fördjupar oss i samverkan mellan användare, beställare och utvecklare samt det praktiska inom research, design och test.
Läs mer 

SAFe® 5 Product Owner/Product Manager

Ny kurs 8-9 december, 12-13 januari, 1-2 mars, 19-20 april, 15-16 juni
Efter SAFe® 5 Product Owner/Product Manager kommer du att kunna definera rollen som PO/PM samt tillfämpa SAFe inom Lean Enterprise och Lean-Agila principer utifrån SAFe’s värderingar. Du har lärt dig att arbeta med att identifiera kundens behov och samarbeta med Lean Portfolio Management samt skapa en handlingsplan för att driva på förändringar inom din egen organisation.
Läs mer 

Leda på distans – att leda med närvaro i en digital omvärld

Ny kurs 13-14 december, 10-11 februari, 7-8 mars, 2-3 maj
Idag har flera nya former av arbetsmiljöer uppstått i och med de digitala redskap vi har att tillgå. Allt fler jobbar i stor omfattning hemifrån, ute på uppdrag, globalt, regionalt eller i aktivitetsbaserade arbetsmiljöer utan tillgång till en stationär arbetsplats. Dessa förutsättningar ställer ofta nya krav på dig i din roll som ledare då du inte träffar dina medarbetare i vardagen. Vi kommer att fokusera på att fördjupa dina kunskaper om vad som krävs för att leda på distans vad gäller kommunikation, teknik och struktur. Du kommer också kunna dela egna utmaningar och hitta lösningar tillsammans med kursledare och övriga kursdeltagare.
Läs mer 

Coaching - Att leda sig själv och andra

Kurs 10-11 januari, 14-15 februari, 16-17 mars, 2-3 maj, 30-31 maj
Under denna coachingkurs får du nödvändiga och värdefulla insikter, konkreta verktyg och den enkla men kraftfulla coachingstegen, som ledsagar dig steg för steg i konsten att motivera dig själv och inspirera andra till framgång och välbefinnande.
Läs mer 

Förändringsledning - Intensivkurs

Kurs 3-4 februari, 10-11 mars, 11-12 maj, 16-17 juni
Under kursen Förändringsledning går kursledaren igenom vad man som organisation behöver förbereda sig på inför en stor förändring. Du får tillgång till modeller och konkreta verktyg som du kan anpassa till din egen verksamhet. Allt går inte att förutse men man kan vara väl förberedd. Vi går igenom ”checklistan” och hur man lägger upp en bra strategi inför varje fas i en förändringsprocess.
Läs mer 

Heta kurser just nu

SAFe® 5 Product Owner/Product Manager

Ny kurs 8-9 december, 12-13 januari, 1-2 mars, 19-20 april, 15-16 juni
Efter SAFe® 5 Product Owner/Product Manager kommer du att kunna definera rollen som PO/PM samt tillfämpa SAFe inom Lean Enterprise och Lean-Agila principer utifrån SAFe’s värderingar. Du har lärt dig att arbeta med att identifiera kundens behov och samarbeta med Lean Portfolio Management samt skapa en handlingsplan för att driva på förändringar inom din egen organisation.
Läs mer 

Coaching - Att leda sig själv och andra

Kurs 10-11 januari, 14-15 februari, 16-17 mars, 2-3 maj, 30-31 maj
Under denna coachingkurs får du nödvändiga och värdefulla insikter, konkreta verktyg och den enkla men kraftfulla coachingstegen, som ledsagar dig steg för steg i konsten att motivera dig själv och inspirera andra till framgång och välbefinnande.
Läs mer 

Grundkurs Python programmering

Ny kurs 11-13 januari
Efter Grundkurs Python programmering kommer du att ha goda kunskaper i hur man skapar olika typer av program i Python. Vi kommer skapa vanliga textbaserade applikationer, webbsajter och även ett enkelt spel. Du kommer dessutom lära dig hur man hämtar och lagrar data från en databas med Pythonkod.
Läs mer 

IREB RE@Agile - Certifieringskurs i agil Kravhantering

Ny kurs 10-12 januari, 22-24 februari, 5-7 april, 7-9 juni
Efter kursen IREB RE@Agile kommer du att vara redo att börja jobba med kravhantering i ett agilt team och vara redo för att genomgå IREB’S Certifiering RE@Agile Primer. Din nyvunna kunskap ska kunna implementeras direkt och du kan nu förena kravhantering och agilt tänkande.
Läs mer 

Selenium 3 Testautomatisering

Kurs 13-14 januari, 1-2 mars, 16-17 maj
Efter kursen Selenium 3 Testautomatisering kommer du ha god inblick och förmåga i hur man testar webbaserade system med Selenium. Du kommer att kunna bygga pålitliga och stabila tester med Selenium samt veta hur du använder Selenium på bästa sätt.
Läs mer 

Grundkurs i C# och .NET

Kurs 12-14 januari, 14-16 mars, 25-27 april, 20-22 juni
I Grundkurs i C# och .NET Framework får du lära dig hur språket C# fungerar samt hur kodning, felsökning och kompilering fungerar i utvecklingsverktyget Visual Studio. Vidare kommer du få en inblick i .NET Framework samt förstå hur ramverket kan användas i egna applikationer.
Läs mer 

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss