startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Nu kan du gå alla
våra kurser på distans!


Välkommen till NFI Utbildning!
Sedan 1985 har vi hjälpt organisationer med kompetensutveckling och erbjuder idag ett heltäckande utbud av utbildningar inom ledarskap, projektledning, IT och kommunikation.
Läs mer om oss 
Aktuellt på NFI

Testforum 2022 - Årets konferens inom Test

Sveriges största Testkonferens! 18-19 oktober! 18-19 oktober!
Välkommen till Testforum 2022! Årets största konferens inom Test av IT-system är tillbaka för 16:e året i rad! Konferensen har med drygt 3000 besökare blivit ett mycket efterfrågat och uppskattat inslag i vårt utbildningsutbud. Det blir ett fullspäckat program med föredrag som spänner över hela testområdet. Du hittar bland annat spännande föredrag om API testing, Transparent CI/CD, Web vs Embedded test, Elastisk agil, GUI testning, Applikationssäkerhet för testare, E2E-test och mycket mer.
Läs mer 

SAFe® Agile Product Management - Design Thinking

Kurs 12-14 december, 6-8 mars, 3-5 maj
Under SAFe® Agile Product Management får du lära dig att känna igen hur kontinuerliga undersökningar driver innovation och hjälper till att definiera en vision, strategi och en tydlig väg in på nya marknader. Kursen kommer ge dig förståelse för hur du ska accelerera en produkts livscykel för att få snabb återkoppling och kunna leverera exceptionella produkter och lösningar med högt kundvärde samtidigt som du anpassar dig efter din organisations strategi, portfölj och uppbyggnad.
Läs mer 

Event Storming - Introduktion

Kurs 7-8 december, 26-27 januari, 11-12 april, 12-13 juni
Den här kursen ger dig grundläggande kunskap i hur du kan tillämpa workshop-metodiken Event Storming samt förståelse för varför Event Storming har blivit ett så populärt tillvägagångssätt för att lösa komplexa organisationsproblem, hitta flaskhalsar och kravinsamla inför IT-projekt. Efter kursen vet du vad som krävs för att hålla effektiva workshops över avdelningsgränser som ger omedelbara insikter och konkreta handlingsplaner. Du får verktyg för att kunna agera workshopledare för de tre olika nivåerna av Event Storming: Big Picture, Process Modelling och Software Design.
Läs mer 

Lead forward - Utveckla dig själv och ditt ledarskap

Ny kurs 14-15 november, 15-16 mars, 25-26 maj
Efter kursen har du fått verktygen för att utvecklas och växa som ledare. Du har fått med dig en plan där du kan samla in återkoppling från dina medarbetare, identifiera och analysera dina utvecklingsområden. Detta kan sedan föras över i en konkret aktivitetsplan där du kan implementera förändringar.
Läs mer 

Ledarskap fördjupning - Nästa steg för ledare

Ny kurs 21-23 november, 25-27 januari
Kursen hjälper dig att forma ditt ledarskap till att bli kontinuerligt utvecklande och anpassande till organisationens kultur och dess förändringar. Din personliga utveckling står i fokus och utgör grunden för din framgång som ledare. Du får med dig strategier och verktyg som passar just dig och som får dig att lyckas i ditt ledarskap.
Läs mer 

Förändringskommunikation - Förankring och delaktighet

Ny kurs 7-8 december, 6-7 februari
Kursen Förändringskommunikation kommer att hjälpa dig att förankra förändringar som t.ex. förnyade arbetssätt, omstruktureringar, nya projekt etc. Du får lära dig att skapa delaktighet, förståelse och nå fram med dina budskap i olika praktiska situationer.
Läs mer 

Agile Team Facilitation (ICP-ATF)

Kurs 29-30 november, 14-15 februari, 3-4 maj
Efter kursen får du med dig konkreta verktyg att använda i din roll som facilitator i en agil organisation. Du utvecklar din förmåga att anpassa din facilitering till de existerande behoven inom ditt team eller din organisation.
Läs mer 

Professional Agile Coach - ICP-ACC certifiering

Ny kurs 18-20 oktober, 6-8 december, 31 januari - 2 februari, 28-30 mars, 30 maj - 1 juni
Vill du utveckla din förmåga att hjälpa agila team och organisationer? I den här kursen får du vässa dina verktyg för kunna hjälpa dem att ta sitt nästa steg på den agila resan. Denna kurs är en fullproppad verktygslåda att använda i din roll som professionell agil coach.
Läs mer 

Självledarskap - att leda sig själv

Kurs 10-11 november, 16-17 januari, 9-10 mars, 20-21 april, 19-20 juni
Det ökade kravet på att kunna leda sig själv i dagens alltmer snabbrörliga och distansarbetande arbetsliv, förutsätter att vi har förmågan att vi kan organisera vår egen vardag. Vi förutsätts ta eget ansvar, lägga tid på rätt saker och fullfölja uppgifter för att nå uppsatta mål. Självledarskap som process och förhållningssätt bidrar till att möta dess krav och behov. Självledarskap är att genuint vilja utveckla sitt sätt att leda sig själv och att aktivt styra sina tankar, känslor och beteendemönster på ett önskvärt medvetet sätt.
Läs mer 

SAFe® Advanced Scrum Master - med certifiering

Ny kurs 23-24 november
Efter kursen kan du tillämpa SAFe-principer för att underlätta, möjliggöra och coacha i en miljö med flera team. Du kan anta skalbara tekniska metoder, Kanban, DevOps och Agile -arkitektur för att optimera flödet. Du kommer fördjupa dina faciliterande färdigheter för ART- och teamevenemang när det gäller planering, genomförande och leverans av värde. Du vet även hur man bygger gemenskaper för att stötta högpresterande team och ART-effektivitet samt hur man leder distribuerade team effektivt i avlägsna miljöer.
Läs mer 

Ny som chef

Kurs 16-17 november, 16-17 januari, 16-17 februari, 5-6 april
Efter kursen Ny som chef har du insikt i vanliga nybörjarfällor och har fått en ökad självinsikt och förståelse för självinsiktens betydelse för framgångsrikt ledarskap. Du kommer att få kunskap om gruppdynamik och hur man tillämpar olika ledarstilar beroende på gruppens utvecklingsnivå och mognad.
Läs mer 

Heta kurser just nu

Professional Scrum Master - med Certifiering

Kurs 25-26 oktober, 28-29 november, 24-25 januari, 8-9 mars, 18-19 april, 30-31 maj
Professional Scrum Master är en modern utbildning i Scrum. Scrum har utvecklats sedan CSM-kurserna skapades, och med PSM kan du lära dig allt om hur modern Scrum ser ut. Utbildningen hålls ständigt uppdaterad av Scrums skapare, Ken Schwaber, tillsammans med nästan 100 andra experter runt om i världen. Det säkerställer att du får ut maximalt värde, och att din Scrum Master Certifiering förblir ett respekterat kompetensbevis i branschen.
Läs mer 

Informationsbehandling med SQL - Grundkurs

Kurs 17-18 oktober, 21-22 november, 12-13 december, 30-31 januari, 7-8 mars, 4-5 april, 8-9 maj, 8-9 juni
Efter denna grundkurs i SQL kommer du på egen hand kunna formulera SQL-frågor för att utvinna information ur relationsdatabaser. Du kommer även ha djupare kunskaper om hur SQL är uppbyggt samt veta hur du kan tillämpa SQL på bästa sätt.
Läs mer 

Leading SAFe® 5.1 - Agil transformation

Kurs 20-21 oktober, 7-8 november, 14-15 november, 5-6 december, 7-8 december, 23-24 februari, 30-31 mars, 15-16 maj, 19-20 juni
Leading SAFe® 5.1 ger dig en förståelse för principerna bakom SAFe® samt hur du använder ramverket i praktiken. Du kommer att lära dig leverera värde via agila releasetåg, hur du bygger upp en agil portfölj samt hur du leder en agil transformation inom hela organisationen. Du kommer förstå och tillgodogöra dig ett agilt mindset och hur du använder de praktiska redskapen inom SAFe® som stödjer de agila teamen, programmen, programportföljen samt koordinering av stora värdeströmmar med många deltagare. Kursen ger PDU-poäng och även Scrum Education Units (SEUs).
Läs mer 

Projektledning i praktiken - Grundläggande metodik och ledarskap

Kurs 19-21 oktober, 16-18 november, 14-16 december, 23-25 januari, 1-3 mars, 24-26 april, 12-14 juni
Syfte med Projektledning i praktiken är att utveckla färdigheter att tillämpa projekt som arbetsform och öka förståelsen för vad professionell projektledning innefattar. Samt ge insikter i hur projektmetodiken skapar förutsättningar för en effektivare styrning och ledning av interna och externa projekt och uppdrag.
Läs mer 

Grundkurs i programmering

Kurs 24-26 oktober, 28-30 november, 1-3 februari, 29-31 mars, 15-17 maj
Efter Grundkurs i programmering kommer du ha goda kunskaper i vad som krävs för att skapa olika typer av program och hur dessa byggs upp. Då du själv väljer ett programmeringsspråk som du har behov av att lära dig kommer du även lära dig dess syntax och hur du testar och felsöker dina program. Kursen kommer också ge insikter i hur det är att arbeta i programmeringsprojekt och vad som krävs av inblandade personer.
Läs mer 

Systemförvaltning i praktiken

Kurs 24-25 oktober, 21-22 november, 16-17 januari, 9-10 mars, 20-21 april, 23-24 maj
Under kursen Systemförvaltning i praktiken lär du dig att etablera en effektiv förvaltningsmodell och applicera den i helt nya förvaltningsuppdrag eller vid effektivisering av en befintlig organisation.
Läs mer 

Effektiv kommunikation - Nå hela vägen med sitt budskap

Kurs 24-25 oktober, 8-9 december, 16-17 februari, 20-21 mars, 30-31 maj
Efter kursen Effektiv kommunikation har du utvecklat din kommunikationsförmåga. Du kommer ha fått flera grundverktyg för god kommunikation samt behärska olika tekniker för att skapa en öppen kommunikation för effektivitet och gott samarbete. Du kommer även kunna anpassa din kommunikationsstil till olika individer och situationer.
Läs mer 

SharePoint för administratörer och redaktörer

Kurs 19-20 oktober, 13-14 december, 14-15 februari, 25-26 maj
Efter kursen SharePoint för administratörer och redaktörer kan du skapa och administrera webbplatser i SharePoint. Du vet hur man skapar dokumentbibliotek med egendefinierad metadata och mallar, du kan designa olika typer av webbplatser och styra behörigheterna på dem.
Läs mer 

Effektiv kravhantering - Metoder & verktyg

Kurs 27-28 oktober, 29-30 november, 6-7 februari, 6-7 mars, 27-28 april, 8-9 juni
Efter kursen Effektiv kravhantering kommer du att ha goda kunskaper i vad ett krav är samt hur man identifierar, samlar in och prioriterar kraven. Vidare kommer du att ha erhållit kunskaper i vad användningsfall (use-cases) är och hur dessa används i praktiken för att åskådliggöra kraven samt hur man identifierar, beskriver och förfinar dem.
Läs mer 

Professionell Presentation och Retorik

Kurs 27-28 oktober, 15-16 december, 6-7 februari, 22-23 mars, 11-12 maj, 20-21 juni
Efter kursen Professionell Presentation och Retorik skall du ha fått kunskap om hur kortare och längre presentationer kan struktureras, hur du använder hjälpmedel samt fått en insikt i hur du kan förbättra ditt framträdande och hantera nervositet inför en grupp. Du ska också ha fått inspiration och knep som hjälper dig utvecklas.
Läs mer 

Leda på distans – att leda med närvaro i en digital omvärld

Kurs 2-3 november, 12-13 december, 9-10 februari, 6-7 mars, 2-3 maj
Idag har flera nya former av arbetsmiljöer uppstått i och med de digitala redskap vi har att tillgå. Allt fler jobbar i stor omfattning hemifrån, ute på uppdrag, globalt, regionalt eller i aktivitetsbaserade arbetsmiljöer utan tillgång till en stationär arbetsplats. Dessa förutsättningar ställer ofta nya krav på dig i din roll som ledare då du inte träffar dina medarbetare i vardagen. Vi kommer att fokusera på att fördjupa dina kunskaper om vad som krävs för att leda på distans vad gäller kommunikation, teknik och struktur. Du kommer också kunna dela egna utmaningar och hitta lösningar tillsammans med kursledare och övriga kursdeltagare.
Läs mer 

Självledarskap - att leda sig själv

Kurs 10-11 november, 16-17 januari, 9-10 mars, 20-21 april, 19-20 juni
Det ökade kravet på att kunna leda sig själv i dagens alltmer snabbrörliga och distansarbetande arbetsliv, förutsätter att vi har förmågan att vi kan organisera vår egen vardag. Vi förutsätts ta eget ansvar, lägga tid på rätt saker och fullfölja uppgifter för att nå uppsatta mål. Självledarskap som process och förhållningssätt bidrar till att möta dess krav och behov. Självledarskap är att genuint vilja utveckla sitt sätt att leda sig själv och att aktivt styra sina tankar, känslor och beteendemönster på ett önskvärt medvetet sätt.
Läs mer