startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Härmed inbjuds ni att inkomma med förslag på föredrag att hålla på NFI's stora konferens inom krav: Från krav till system 2018 den 16-17 oktober.
Förslag skickas till NFI's VD Daniel Thall på daniel.thall [at] nfi.se

Presentationer

(Endast för de som deltog på konferensen Digitaliseringsdagen 2018 den 31 maj-1 juni)


För att ladda ned presentationerna:
1. Klicka på länken nedan
2. Klicka sedan på "Ladda ner"-knappen
3. Vid extrahering av zipfilens innehåll, ange lösenordet som du finner i mailet som skickades till dig

Ladda ner samtliga presentationer

31 maj 2018

09.30
 • Historisk överblick av digitalisering – milstolpar- Mega Trends
 • Vad är drivkraften för Digitalisering – innovation och transformation
 • Vilka är initiativtagarna till Digital transformation och vilka krav har de på digitaliseringen
 • Hur möter organisationerna kraven på transformation
 • Digital transformationshastighet – mognad, organisation, investeringar och budget
 • Internet of Things, Machine Learning, VR, Smarta appar, AI och robotar - hur hänger allt ihop
 • Exempel från privat och offentlig sektor
Conny Björnehall, Sogeti


10.20
 • Förstå kundmötets roll i din verksamhet – kundmötet flyttar ut till andra aktörer och nya mellanhänder tar över. Hur ser ditt företags strategi ut för att hantera detta
 • Digitaliseringen ger stor potential för effektivisering – förstå vilka delar av dina kundmöten som utgörs av ”onödig” efterfrågan
 • När digitaliseringen slagit igenom på allvar finns bara det personliga mötet kvar som differentierar
 • Konkreta exempel på hur man jobbar för att stärka det personliga mötet
 • Hur man säkerställer att alla kanaler hänger ihop utifrån kundens köpresa
 • Att gå från kanaltänk till ärendeflöden – både i uppföljning och organisation
 • Dra nytta av modern teknik i form av AI, Blockchain och Martech för att vässa dina kundkontakter
Patrik Blomberg, Alenio


11.20
 • Vad betyder digitalisering inom industrin
 • Hur används dataanalys och IoT för digitalisering
 • Strategier för digitalisering inom industrin
 • Tillämpningar och framtidsexempel inom gruvindustrin
 • Risker och utmaningar med digitalisering
Göran Kördel, Boliden


13.00
 • Vad, när, hur och varför digitalisering
 • Digitalisering innebär ofta förändring och förändring kan innebära digitalisering men förändring i sig har inget egenvärde
 • Hur kan man med mätbarhet och estimering säkerställa att digitalisering ger effekt och skapar värde
 • För vem och vilka skapar digitalisering värde – vilka kan intressenterna vara och på vilka olika sätt
 • Uppföljning och resultat – hur vet vi om digitaliseringen fungerar
 • Vikten av att fokusera på värde vid digitalisering – tips och erfarenheter
Tony Gorscheck, Blekinge Tekniska Högskola


13.45
 • Hur organiserar man IT och gränssnittet mot IT för att få upp hastigheten på digitalisering
 • Hur bygger man upp ett dynamiskt Ecosystem för att hantera värdefull innovation som finns ute i verksamheten och hos kunder
 • Vilka är de största digitala trenderna inom energisektorn just nu
 • Hur går man från idé och innovation till implementering och lönsamhet
 • Praktikfall från Fortum och energisektorn
Per Edoff, Fortum


15.00
 • Digitaliseringen för med sig nya förutsättningar - nya disruptiva innovationer som konkurrerar på helt nya sätt
 • Hur rustar man sig för kommande disruptiva innovationer och hur man istället blir en ”leverantör” av framgångsrika innovationer
 • Faran med att endast jobba med kontinuerlig förbättring
 • Värdet av att börja om från början och då endast utgå från ”First Principles”
 • Exempel på lyckade och mindre lyckade projekt och satsningar
Jesper Eriksson, BBH Stockholm

1 juni 2018

09.10
 • Existerande ramverk kring att mäta digital mognad har blivit starkt kritiserade för att ej vara evidensbaserade. På uppdrag av Regeringskansliet har en grupp forskare tagit fram en ny modell som nu sprids inom offentlig sektor
 • Hur mogen är organisationen för innovation och digitalisering
 • Hur mäter man digital mognad – varför är det viktigt att möta digital mognad
 • Hur kan digitaliseringen accelereras om vi klarar av att skapa förutsättningar för en balansering av innovation och effektivitet parallellt med att vi moderniserar den underliggande infrastrukturen
Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation


10.30
 • Hur hänger juridik och digitalisering ihop, ur ett CIO-perspektiv
 • Går det att digitalisera och ändå ställa krav på säkerhet
 • Tips och exempel på vad man bör tänka på när man ingår avtal i en allt mer digitaliserad värld
 • Hur påverkas själva juridiken och tjänster kopplat till juridik av digitaliseringen
Ann-Marie Ovin, Vinge


11.15
 • Vad innebär en digital transformation i praktiken
 • Framgångsrik digitalisering förutsätter innovation, god förändringsledning, digital mognad och inte minst ett DIGITALT LEDARSKAP
 • Den Digitala Mognadsmatrisen – hur redo är vi som organisation
 • Verktyg, metoder och modeller för digital styrning och ledarskap
 • Checklista på vad man bör göra och vad man bör akta sig för
 • - Exempel och råd från tidigare genomförda transformationer
Marie Forsström och Agneta Kjellström, Cobel


13.00
 • Ökad hastighet och lägre barriärer för nya aktörer att ta sig in och förändra marknader är två krafter som utmanar och ofta ställer helt nya krav på organisationer idag
 • Ska man primärt fokusera på agilitet och operationella aspekter för att möta den ökade hastigheten, eller är framgångsreceptet snarare med strategiska förmågor kring disruptiv innovation
 • Praktiska exempel och tips på hur man kan resonera
Christoffer Vollmer, Forefront consulting Group

13.45
 • Alltmer automatiserade och digitaliserade processer har öppnat nya möjligheter för de som vill utnyttja systemen
 • Hur använder bedragarna den nya digitala tekniken och processerna
 • Hur kan man arbeta med redan tillgänglig data som kan minimera riskerna att bli angripen
 • Hur kan man via analytiska modeller riskklassificera kunder och beteende och därmed motverka angrepp
 • Hur ser arbetet med digitala bedrägerier ut inom olika sektorer och branscher
 • Värdet av att investera i ”stoppa bedragarna”
Johan Elfman, C.A.G Mer Consulting


15.00
 • Samhääslbyggnadssektorn har länge varit eftersatt vad det gäller digitalisering och innovation – men nu börjar det hända saker
 • Hur digitaliseringen av byggbranschen kommer ge snabbare, billigare och säkrare byggprojekt
 • Digital kommunikation och digitala arbetsformer
 • Automatisering, robotisering, VR, AR, IoT
 • Praktiska exempel på varför byggsektorn är en framtidsbransch för digitalisering
Mohammed Barikan, Projektengagemang


15.30
 • Genomgång av olika företag och projekt som lyckats och misslyckats
 • Hur gjorde Netflix, John Deere och andra analoga företag som gick all in på digitaliseringen och lyckades
 • Vad gjorde Kodak, Blockbuster m fl för fel
 • Vilka lärdomar kan vi dra för vårt fortsatta digitaliseringsarbete
 • Hur inte bara digitala natives såsom Spotify och Klarna har stora möjligheter att lyckas
 • Praktiska exempel och lärdomar av digitalisering samt vad bristen av digitalisering och innovation kan innebära
Christer Ogenstad, Novatrox

Talare

Conny Björnehall, Sogeti
Conny är Digital Solutions Lead på Sogeti. Han arbetar som mobilitetsexpert, rådgivare, föreläsare och skriver även krönikor för Telekom Idag. Conny testar nya produkter och lösningar inom mobilitet innan de finns tillgängliga att köpa och ger råd och tips till företag om möjligheter, risker och nyttan med mobilitet och digitalisering.

Patrik Blomberg, Alenio
Patrik är digital strateg och fokuserar på frågor kring framtidens kundmöte hos Alenio. Han har en lång erfarenhet av att arbeta strategiskt med digitalisering och utveckling av det digitala kundmötet i stora företag och organisationer. Han är en inspirerande och erfaren föreläsare inom detta område.

Göran Kördel, CIO Boliden
Göran Kördel är sedan 4 år CIO inom Boliden och har mer än 15 års erfarenhet från ledning och styrning av IT. I sin roll har Göran aktivt drivit ett samarbete mellan traditionell IT och Operativ produktionsnära IT, något som är nödvändigt för digitalisering för en industriell verksamhet. Uppkopplade maskiner (IoT), avancerade nätverk, positionering och dataanalys är nyckelteknologier för Boliden. Göran har under flera år i ledningen för Ericsson IT, som CIO på Sandvik och som egen konsult drivit strategisk förändring av IT verksamheten.

Dr Tony Gorschek, Bleking tekniska högskola
Dr Tony Gorschek är professor i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Han är också verksam på University of Auckland och University of Ulm där han arbetar med Daimler AG. Hans forskningsåtaganden är både nationella och internationella med fokus på tillämpad forskning i nära samarbete med industrin. Dr Gorschek har 10 års industriell erfarenhet av att arbeta som ledande befattningshavare, konsult, produktchef, arkitekt och utvecklare.

Per Edoff, CDO Fortum
Per Edoff har 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom olika Energy / Utility-företag samt som ordförande i IoT Company, Tingcore. Hans roll på Fortum som CDO inkluderar: formulering av digitala strategier och inkorporering i affärsstrategi, introduktion av nya digitala affärsmöjligheter och modeller, identifiering av möjligheter till kostnadsbesparingar och effektivitet och marginförbättringar aktiverade vid digitalisering.

Jesper Eriksson, BBH Stockholm
Jesper jobbar i dag som Creative Director. Han är utbildad grafisk designer i Sverige och Australien och har i sin karriär till större del valt att arbeta med digitala plattformar bland annat på Apple och på Volvo Cars. På Volvo Cars där han har varit Creative Designer för ”Bygg din Volvo” och ”Min Volvo”. där han jobbar med att framtidssäkra Volvos digitala resa. Jespers känneteckans av sin filosofiska inställning till digitalisering, kreativitet och strategi.

Ann-Marie Ovin, CIO Vinge
Ann-Marie Ovin är CIO på Advokatfirman Vinge. Sedan 2012 ansvarar hon för digitalisering, IT och Knowledge Management och ingår i koncernledningen. Ann-Marie har gedigen erfarenhet av att driva verksamhets- och affärutveckling i människointensiva och dynamiska sammanhang. Hon ser digitalisering som en naturlig del av ett bolags utveckling och har en helhetssyn på affär – människa – teknik, något hon anser affärskritiskt.

Marie Forsström och Agneta Kjellström, Cobel
Marie Forsström och Agneta Kjellström är två av grundarna till Cobel, som stödjer företag och organisationer med digital transformation såväl strategiskt som i genomförandet. Marie har 20 års erfarenhet av att leda komplex förändring, varav 10 år i olika chefsbefattningar. Agneta har 30 års erfarenhet av förändringsledning i gränslandet mellan affärsverksamhet och IT. Branschmässigt täcker de tillsammans allt från bank och försäkring, transport, läkemedel, utbildning och bemanning till myndighet samt samhällsbyggnadssektorn.

Christoffer Vollmer, Forefront consulting Group
Christoffer är senior managementkonsult och ansvarig för digital transformation på Forefront Consulting Group. Innan dess har han såväl varit chef för digitalisering och kundupplevelse på globala koncerner som arbetat med små disruptiva startups. Christoffer är även en van talare som hållit keynotes och modererat paneler med fokus på digitalisering och innovation i flertalet olika forum.

Johan Elfman, C.A.G Mer Consulting
Johan har jobbat med data, BI och analys i över femton år som konsult och lösningsarkitekt. Han arbetar nu i projekt där man inför analyssystem för att stoppa bedrägerier inom offentlig och privat verksamhet.

Mohammed Barikan, Projektengagemang
Mohammed har under flera år arbetat med att utveckla verksamheter och arbetsmetoder för att göra byggbranschen mer digitaliserad. Idag arbetar Mohammed som affärsutvecklare med inriktning mot digitalisering på PEs affärsområde Projektledning & Management. Han har även en bakgrund inom högskole- och universitetsvärlden där han undervisat och tagit fram utbildningar kopplade till digitalisering av samhällsbyggnadssektorn. Detta bland annat på KTH, Uppsala Universitet och diverse Yrkeshögskolor.

Christer Ogenstad, Novatrox
Med en bakgrund som utvecklare i slutet på 90-talet och som IT-arkitekt de senaste femton åren har Christer erfarenhet från branscher som Life Science, Retail, offentliga verksamheter, bank och försäkring samt resebranschen. Christer har genom sin karriär brunnit för innovation och effektivisering med hjälp av molnlösningar, digitalisering och på senare år AI.

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss