startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Från Krav till System 2019 Extratillfälle

Välkommen till konferensen
Från Krav till System 2019 Extratillfälle

Hilton Slussen, Stockholm,
4-5 februari 2020

Årets största konferens inom krav och kravhantering är tillbaka för tolfte året i rad! Konferensen har med drygt 3000 besökare blivit ett mycket efterfrågat och uppskattat inslag i vårt utbildningsutbud.

Det blir ett fullspäckat program med föredrag som spänner över hela kravområdet. Du hittar bland annat spännande föredrag om omvärldstrender, innovation, automatisering, kravhantering ur ett ledningsperspektiv, AI och krav, Eventsourcing, Flow Centred Development, Prototyping och många fler.

Under två spännande konferensdagar får du möjlighet att ta del av intressanta case, undersökningar och best-practises inom ämnet krav och kravhantering av IT-system.

Konferensen ger också tillfällen till värdefulla kontakter med föredragshållare. Missa inte möjligheten att knyta kontakter med kollegor och kanske framtida samarbetspartners och kunder. Vår målsättning är inte bara att förmedla information utan i lika hög grad vara ett forum för informationsutbyte. Efter konferensen får du ett mail med en länk till sammanfattningen av alla föredragen. Vi skickar länken till den mail som du har registrerat vid anmälan.

Vem bör deltaga?

Konferensen vänder sig till beslutsfattare, beställare av IT-system, kravspecialister, affärs- och systemarkitekter, projektledare, systemförvaltare, testledare, testare, systemutvecklare med flera.

Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Vi kan utlova rikligt med inspiration och nytänk under två lärorika dagar!


Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60
E-post: daniel.thall (at) nfi.se

Program (med reservation för eventuella ändringar)

Dag 1: 4 feb 2020


08.30 Registrering och kaffe med fralla

09.30 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.45
 • Vad innebär digitalisering för kravhantering
 • Var går gränsen mellan kravhantering, UX och design
 • Vad betyder ”shift right”, ”fail fika” och ”Scrumbanan” Finns det ett riktigt paradigmskifte bakom alla buzzwords
 • Vilka personliga egenskaper krävs idag för att bedriva ett framgångsrikt kravarbete
 • Hur ska vi som jobbar med kravhantering förhålla oss till Modern Agile, SAFE och andra ramverk
 • Vilket ansvar har vi som jobbar med kravhantering vad gäller frågor om integritet och etik
Chris Hofstetter, ÅF IT Solutions

10.30
 • Introduktion till AI för krav och systemutveckling.
 • Hur kan man använda AI som hjälp vid systemutveckling
 • Vilka är utmaningarna idag vid användningen av AI
 • Hur kan AI bidra till att förbättra kvaliteten på kraven och träna utvecklarna att skriva bättre krav
 • Hur fungerar det i verkligheten
 • Praktiska tips och lärdomar
Nils Pålsson, IBM

11.15 Kaffepaus

11.45
 • Det är inte ovanligt att produkter och systemlösningar kravställs utan att veta vad användarens behov egentligen är och vilka utmaningar som behöver lösas
 • Vikten av att både beställare och slutanvändare tidigt kan få en tydlig och gemensam visuell bild av hur den tänkta lösningen skall bli
 • Vad är bra UX-design - vilka metoder och verktyg finns det som stöd
 • Hur jobbar man med UX design från början som en del av kravprocessen
 • Praktiska exempel och erfarenheter
Maria Mårefors, AddQ

12.30 Lunch

13.30
 • Hur får man ihop olika åsikter och bilder av vad som ska uppnås
 • Konsten att våga avgränsa
 • Är det systemet som ställer kraven eller du som användare
 • Vad gör man när det går fel? Stoppa eller fortsätta
 • Organisationskultur, styrning och ledning kring krav
 • Bedömning av komplexiteten är avgörande för att lyckas
Eleonore Hammare, Region Stockholm

14.15
 • Hur får man verksamheten att arbeta aktivt med informationssäkerhet
 • Hur kan man klassificera information för att säkerställa rätt hantering
 • Vilka är de vanligaste fallgroparna när man arbetar med informationssäkerhet
 • Hur han man använda process- och informationsmodellering i säkerhetsarbetet
 • Systemoberoende informationsansvar i organisationen - hur fungerar det
 • Praktiska tips, exempel och lärdomar
Martin Hidefjäll, Aptly

15.00 Kaffepaus

15.30
 • Lär dig hur du med hjälp av feedback kan nå de resultat du önskar och samtidigt utvecklas i kravledarrollen.
 • Syftet med att använda feedback i kravrollen
 • Hur vi ger feedback för att skapa utveckling
 • Konsten att ta emot feedback som en gåva
 • Övning ger resultat- praktiska exempel
 • Praktiska tips och erfarenheter av att arbeta med feedback i kravfasen
Anna Källman, Boost Competence

16.10 Konferensdagen avslutas

Dag 2: 5 feb 2020


09.00 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall, NFI Competence

09.10
 • Mjukvaruprodukter levererar mycket användningsdata - hur förhåller vi oss till det i vardagen
 • Vilka är de största utmaningarna som industrin står inför när det gäller användning av produktanvändningsdata för kravhantering och produktledning
 • Hur förhåller vi oss till användartrender och hur kan man skapa möjligheter som produktanvändningsdata ger
 • Hur kan man identifiera rätt datakällor och hur filtrerar man data och hur tar man bättre beslut baserat på förslag från användningsdata
 • Praktiska exempel
Kris Wnuk, BTH

10.00 Kaffepaus

10.20
 • Utan kund ingen affär.
 • Oftast tappar vi bort kunskap om kunderna och deras beteende i vårt dagliga arbete.
 • Hur gör man då när man ska förstå kundbeteenden och omvandla detta till något som både ger användarnytta och gynnar affären.
 • Hur arbetar framgångsrika organisationer för att förstå och agera på kundbettende, operativt och strategiskt.
 • Exempel på hur man praktiskt kan arbeta med att förstå kundbeteende och hur vi kan bli bättre på att lyssna på kunderna.
Pernilla Zetterberg, Forefront & Anette Lovas

11.00
 • Sensorer (IoT) ger oss idag mycket information- hur påverkar det våra system och vidareutveckling av dessa och framtida system
 • Vad är CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Eventsourcing och Eventstorming
 • Hur man med hjälp av CQRS designa system som klarar höga krav på prestanda och skalbarhet – och samtidigt är testbart, förändringståligt och enkelt att förstå
 • Hur man kravställer sådana informationsflöden
 • Hur kan man identifiera händelser, flöden och regler med hjälp av Eventstorming
 • Praktiska tips och erfarenheter för att komma igång med CQRS och Eventsourcing
Greger Klockare, IT-huset

11.45 Lunch

12.45
 • Framtiden är inte vad den har varit
 • Kravhanteringen är död... Eller
 • Växla upp - Växla ner, Växla in - Växla ut
 • Kunskap 2.0 - framtiden finns i historien
Torbjörn Sundborg, Relestor

13.30
 • Vad är Flow Centered Development
 • Hur får man en enkel flödesnotation istället för textbaserade beskrivningar
 • En gemensam dokumentation för kravare, utvecklare och testare
 • Hur minskar man risken för missförstånd och overhead vid överlämningar
 • Underlag som beskriver hur systemet ska fungera istället för hur det kan tänkas användas
 • Hur alla kan bidra till slutresultatet genom att teamet tidigt samlas kring lösningen
 • Minskad stress i teamen genom ökat samförstånd
Johan Göthe, Evry

14.15 Kaffepaus

14.45
 • Vilka principer inom UX och Usability kan vara bra att ha med sig i prototypingarbetet
 • Varför är Prototyping så viktigt vid mjukvaruprojekt
 • Hur kan man kommunicera nya idéer med hjälp av Prototyping verktyg
 • Det behövs inte dyra och komplicerade verktyg för att se om man bygger rätt produkt
 • Exempel på hur man kan skapa en prototyp med hjälp av en presentations applikation
Tobias Löfstrand, IT-huset

15.25
 • Hur skapar man en arbetsplats där personalen levererar mer- men jobbar mindre
 • Kommer titlar som ”kravare” och ”utvecklare" finnas i framtiden
 • Skiljer sig jobbet vi gör nu mot det vi gjorde för 120 år sedan
 • Hur får man organisationer att jobba med ”Vad” och Vart” men att släppa "Hur" till medarbetarna
 • Tips och lärdomar på vägen
Ronn Elfors Lipsker, Addq

15.55 Konferensen avslutas


Information och bokning

Plats och tider
Konferensen Från Krav till System genomförs på Hilton Slussen, Stockholm, Guldgränd 8, Stockholm. 08‑517 353 00.
Hitta till konferens
 • Konferensen inleds dag ett klockan 08:30 med inregistrering.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:30 den första dagen.
Bokning
Enklast anmäler du dig till Från Krav till System via vår webbplats på adressen nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.
Konferensavgift
Avgiften är 10950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Alla i broschyren och på webbplatsen angivna priser är exklusive moms.
Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.
Frågor?
Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Daniel Thall, NFI Competence
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Chris Hofstetter, ÅF IT Solutions
Chris Hofstetter är en flitigt anlitad föreläsare inom kravhantering och test av digitala system. Chris värnar om ständigt lärande och bjuder gärna in publiken under sina föreläsningar för att tillsammans komma fram till nya insikter.

Nils Pålsson, IBM
Nils har de senaste 15 åren arbetat med Kravhantering hos en mängd kunder som specialiserat sig på design och utveckling av stora mjukvaru- och hårdvaruplattformar. Nils har bland annat arbetat i Storbritannien med krav inom flyg- och försvarsindustrin. I Sverige har Nils varit involverad i ett bredare utbud av projekt, bland annat med Automotive, Infrastructure, telekommunikation och med teknik.

Maria Mårefors, AddQ
Maria är konsult och har idag uppdrag som Service och UX Designer på Volvo Trucks. Under sina tidigare erfarenheter har hon varit hos Essity och Mölnlycke Healthcare med olika designuppdrag. Det viktigaste är att säkra att kraven från användarna uppnås, att kvaliteten säkras under utvecklingen och att produkten har en strategisk planerad framtid. Maria brinner för att göra det komplexa så enkelt som möjligt och att skapa lösningar med användarfokus, på djupet.

Eleonore Hammare, Region Stockholm
Eleonore är chef för Region Stockholms IT-leveransorganisation. Bakgrund och erfarenhet som IT-chef och CIO från finans-/försäkringsbranschen, konsult och konsultbolags-VD med uppdrag inom bl.a. fastighet, myndigheter och vård-/omsorg. Eleonore är också aktiv inom styrelsearbete, har mentoruppdrag och skriver bloggar/krönikor. Har gett ut ledarskapsboken Sunt Förnuft och medförfattare till Över mållinjen.

Martin Hidefjäll, Aptly
Martin Hidefjäll är en erfaren konsult, företagsledare och författare som arbetat med process- och informationsmodellering ur ett IT-perspektiv i drygt 25 år. Martin är grundare och VD på företaget Aptly Consulting – som är ett spjutspetsföretag inom verksamhetsutveckling och kravställning.

Anna Källman, Boost Competence
Anna har en bakgrund som regional och global utbildningschef inom privata sektorn vilket givit gedigen erfarenhet av att utveckla och leda människor från olika kulturer och i olika roller. Med positiv energi fångar hon andras intresse och förmedlar sitt budskap. Anna har en stark övertygelse om att företag växer med dess människor och att ett effektivt samarbete mellan kollegor, trygga medarbetare och ett tydligt ledarskap skapar arbetskvalitet.

Kris Wnuk, BTH
Kris Wnuk är en associate professor på BTH (Blekinge Tekniska Högskola) och jobbar med kravhantering, innovation och produktledning. Han leder forskning inom kravhantering och produktledning baserad på användningsdata inom olika företag i Sverige.

Pernilla Zetterberg, Forefront
Pernilla har en bakgrund inom användarcentrerad design och har under åren kompletterat denna med strategi- och förändringsarbete. Hon har arbetat med att bygga upp verksamheter samt drivit större projekt- och förändringsuppdrag med fokus på förbättrad kundupplevelse, förbättrat tvärfunktionellt samarbete och ökad effektivitet. Pernilla brinner för kund- och användarupplevelsen kombinerat med de möjligheter som skapas med den allt snabbare digitala utvecklingen. Hon håller regelbundet inspirationsföreläsningar och utbildningar inom organisation- och ledarskap samt inom UX/Service design.”

Anette Lovas,
Anette har arbetat med user experience /användbarhet i mer tio år inom digitala kanaler. Hon arbetar främst med att ta fram digitala koncept som ger mest nytta för verksamhet och för användare. Anette har under de senaste åren även engagerat sig i att arbeta fram metoder för att kunna arbeta med User Experience i agila projekt.

Greger Klockare, IT-huset
Greger Klockare jobbar som strategisk arkitekt. Greger har 25 år i branschen och han har de senaste 5 åren fokuserat på dagens systemkrav i en digitaliserad värld och mött upp med dessa krav med moderna arkitekturer och lösningar. Greger har arbetat som lösningsarkitekt och integrationsarkitekt bl.a. hos Skandia och Polisen

Torbjörn Sundborg, Relestor
Torbjörn har både praktisk och teoretisk erfarenhet av olika typer av såväl agila som traditionella IT-projekt och systemförvaltning baserade på pm3, itm5, ITIL etc och har verkat i flera olika roller och ansvar inom krav, utveckling och förvaltning. Torbjörn arbetar aktivt med att anpassa systemförvaltningen till digitaliseringens utmaningar och är en uppskattad talare inom systemförvaltning och IT styrning.

Johan Göthe, Evry
Johan har 20 års erfarenhet av systemutveckling med huvudsaklig inriktning på kravområdet och har jobbat många år i det team på EVRY som tagit fram systemutvecklingsmetoden Flow Centred Development. Han brinner för denna metod som säkerställer rak och tydlig kommunikation mellan beställare och leverantör av IT-tjänster och inte minst kommunikationen inom de agila teamen.

Tobias Löfstrand, IT-huset
Tobias Löfstrand är en erfaren utvecklare med en särskild passion för användargränssnitt och UX. Han har de senaste åren framför allt fokuserat på utveckling för mobila enheter, men innan dess har han jobbat många år med system- och webbutveckling på bl.a. Java-plattformen, med roller såsom lösnings-/systemarkitekt, lead developer mfl. Sedan 2018 jobbar Tobias på IT-Huset, där han förutom att jobba som konsult inom mobilutveckling även jobbar med att hålla utbildningar och tala på kundworkshops och konferenser. Under sina snart två decennier i IT-branschen har Tobias bl.a. jobbat med kunder som Telenor, Nasdaq, H&M, Riksdagsförvaltningen, DNB mfl.

Ronn Elfors Lipsker, Addq
De senaste 18 åren har Ronn arbetat som konsult - och då mest inom kommunikation och ledarskap. Han har stor erfarenhet av att ha hjälpt stora företag och kommuner i deras förändringsarbeten. Han har sedan 2011 varit kurslärare i förändringsledning på NFI Utbildning. Ronn har en bakgrund som skådespelare och regissör och är en av de mest uppskattade föreläsarna på NFI' konferenser.

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss