startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Projektstyrning

Välkommen till halvdagskonferensen
Projektstyrning 2017

NFI Competence, Tjärhovsgatan 21, Stockholm,
13 september


En fungerande projektstyrning är avgörande för alla större verksamheter idag då allt mer drivs i projekt. För att skapa en effektiv och framgångsrik projektorganisation måste vi införa en tydlig projektmodell, etablera projektkontor, bygga upp strukturer för portföljhantering samt utbildning av personer i olika projektroller. I stora, komplexa organisationer är detta en tuff utmaning och det är viktigt att man gör rätt från början. Vi måste därför även ha en tydlig projektstyrning som alla förstår och arbetar efter. Det krävs också praktiska erfarenheter och senior kompetens för att lyckas med projektstyrning. Struktur och planering är A & O. När vi väl har en tydlig projektstyrning på plats kommer resten att flyta på enklare, smidigare och snabbare.

På denna interaktiva halvdagskonferens vägleder vi dig till en vinstgivande projektstyrning. Vi går igenom etableringen av projektmodeller, projektkontor och portföljhanteringar. Du får också ta del av utvecklingsprocesser och strategiska tillvägagångsätt när det gäller PMO, projektmognadsanalyser, projektkontor samt typiska projektrelaterade utmaningar som de flesta organisationer står inför idag.

Konferensen ger också tillfällen till att knyta värdefulla kontakter med föredragshållare och deltagare, och kanske framtida samarbetspartners och kunder. Efter konferensen får du ett mail med en länk till sammanfattningen av alla föredragen från konferensen.

Vem bör deltaga?

Konferensen är för dig som vill få inspirationen och knepen för att lyckas få en framgångsrik projektverksamhet. Du arbetar som projekt- och programledare, portföljansvarig, projektkontorschef eller har ansvar för prioritering och styrning av projekt på en ledningsnivå.

OBS! Vi erbjuder mängdrabatt, Gå 3 betala för 2, om ni kommer flera från samma organisation.


Emma Thorsén
Key Account Manager, NFI Utbildning

Tel 08-615 19 60
E-post: emma.thorsen at nfi.se

Boka förmiddagspass här >>

För dig som går på förmiddagen

08:15 Inregistrering och kaffe

08.45 Inledning och presentation av konferensen

09.00
 • Hur mogna är befintliga projekt och projektkontor idag
 • Har värdet av projektkontor ökat
 • Vilka frågor engagerar beslutsfattare i Sverige
 • Hur förhåller sig projekten och projektkontor till det agila
 • Framtidens projektstyrning och projektkontor
 • Hur mäter ett projektkontor effektiviteten och rapporterar denna, om det alls görs
 • Projektmognadsanalyser; Projektkontor och PMO
 • Vilken roll spelar kunskapsöverföring för mognadsgraden hos projektkontor
 • Vad är viktigast i det interna förbättringsarbetet för att utveckla projektverksamheten
Bo Tonnquist, Baseline

09.50
 • Hur komplexa organisationer ställer större krav på avvägningar, god kommunikation, anpassning och innovation - Hur hanterar vi detta i vår projektstyrning
 • Utvecklingsprocess och utmaningar – trafikkontorets utvecklingsresa från nuläge till framtid
 • Hur vår framväxande funktionalitet för projekthantering och strategisk utveckling identifierade verksamhetsbehov som tidigare varit "osynliga"
 • Vad vi behövde ta hänsyn till för att kunna välja rätt strategi
 • Hur startade vi - Initiala processer, vikten av veta om varför och vad
 • Exempel på hur effektivare projekthantering gav ökade synergier inom organisationen och minskat dubbelarbete
 • Praktiska tips och erfarenheter
Jean Christian Jacobsen & Per-Erik Wikström, Stockholm Stad

10.40 Kaffe med fika

11.00
 • Utmaningarna när vi etablerade ett Projektkontor, byggde och implementerade en projektmodell
 • Hur valde vi projektmodell - processen och utvärderingen
 • Hur man får en organisation eller verksamhet att använda en projektmodell
 • Vilka metoder och verktyg använde vi när vi etablerade projektkontoret och projektmodellen
 • "Ting tar tid" – man ändrar inte ett beteende över en natt
 • Framtiden - Vilka utmaningar kan vi stöta på
Anders Bröthlin, Kraftringen

11.50 Slut på konferensen
Boka eftermiddagspass här >>

För dig som går på eftermiddagen

12:45 Inregistrering och kaffe

13.15 Inledning och presentation av konferensen

13.30
 • Hur mogna är befintliga projekt och projektkontor idag
 • Har värdet av projektkontor ökat
 • Vilka frågor engagerar beslutsfattare i Sverige
 • Hur förhåller sig projekten och projektkontor till det agila
 • Framtidens projektstyrning och projektkontor
 • Hur mäter ett projektkontor effektiviteten och rapporterar denna, om det alls görs
 • Projektmognadsanalyser; Projektkontor och PMO
 • Vilken roll spelar kunskapsöverföring för mognadsgraden hos projektkontor
 • Vad är viktigast i det interna förbättringsarbetet för att utveckla projektverksamheten
Bo Tonnquist, Baseline

14.20 Kaffe med fika
14.40
 • Hur komplexa organisationer ställer större krav på avvägningar, god kommunikation, anpassning och innovation - Hur hanterar vi detta i vår projektstyrning
 • Utvecklingsprocess och utmaningar – trafikkontorets utvecklingsresa från nuläge till framtid
 • Hur vår framväxande funktionalitet för projekthantering och strategisk utveckling identifierade verksamhetsbehov som tidigare varit "osynliga"
 • Vad vi behövde ta hänsyn till för att kunna välja rätt strategi
 • Hur startade vi - Initiala processer, vikten av veta om varför och vad
 • Exempel på hur effektivare projekthantering gav ökade synergier inom organisationen och minskat dubbelarbete
 • Praktiska tips och erfarenheter
Jean Christian Jacobsen & Per-Erik Wikström, Stockholm Stad

15.30
 • Utmaningarna när vi etablerade ett Projektkontor, byggde och implementerade en projektmodell
 • Hur valde vi projektmodell - processen och utvärderingen
 • Hur man får en organisation eller verksamhet att använda en projektmodell
 • Vilka metoder och verktyg använde vi när vi etablerade projektkontoret och projektmodellen
 • "Ting tar tid" – man ändrar inte ett beteende över en natt
 • Framtiden - Vilka utmaningar kan vi stöta på
Anders Bröthlin, Kraftringen

16.20 Slut på konferensen


Information och bokning

Plats och tider
Konferensen Projektstyrning 2017 genomförs i NFI:s lokaler, Tjärhovsgatan 21 på Södermalm i Stockholm.
Hitta.se
Bokning
Enklast anmäler du dig till konferensen via den här sidan. Du kan också anmäla dig via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.
Konferensavgift
Avgiften för en person är 2 950 kronor exklusive moms. Vi erbjuder mängdrabatt, Gå 3 betala för 2, om ni kommer flera från samma organisation.
I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt fika och tilltugg. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Alla i broschyren och på webbplatsen angivna priser är exklusive moms.
Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.
Frågor?
Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på nfi.se så snart det är möjligt.

Talare


Bo Tonnquist, Baseline Management
Bo är senior projektledare, med en lång erfarenhet både operativt och som konsult inom projektledning, verksamhetsutveckling och marknadsföring. Bo har författat flera böcker inom projektledning och har varit medlem av IPMA’s svenska certifieringsstyrelse

Jean Christian Jacobsen, Stockholm Stad
Strateg och utvecklingsledare strategisk HR Trafikkontoret Stockholms stad. Mångårig och varierad erfarenhet av att forma, planer och genomföra förbättringsarbete med ledningsgrupper, chefer och medarbetare, projekt i privat, statlig och kommunal verksamhet.

Per-Erik Wikström, Stockholm Stad
Enhetschef för enheten Gator och Belysning och utvecklingsledare projekthanteringsstrategi Trafikkontoret Stockholms stad. Lång erfarenhet från projektverksamhet, projekthantering och komplexa projekt från bland annat Trafikverket och andra verksamheter.

Anders Bröthlin, Kraftringen
Anders är chef för Kraftringens verksamhetsutveckling. Han har drivit Kraftringen projektkontor åren 2013-2016 som idag är en del av Kraftringens verksamhetsutveckling. Anders har en bred erfarenhet kring utvecklingsfrågor i medelstort energiföretag. Han har arbetat med projekt under mer än 25 år.