NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

SAFe Transformation - Vinster och fallgropar - Konferens

Hotel At Six, Stockholm, 16 maj 2023

Likt en tsunami har ramverket SAFe (Scaled Agile Framework®) sköljt över företagsvärlden de senaste åren. Skala upp och tillämpa agila metoder och principer är numera en självklarhet för väldigt många organisationer. Vi kan räkna med att SAFe är här för att stanna men frågan är om vi är införstådda om hur vi kan nyttja ramverket på ett optimalt vis? Vilka delar av ramverket ska vi lägga vårt fokus på? Sedan SAFe skapades 2011 har det uppstått nya förgreningar och metoder inom ramverket och det är inte självklart vilket vägval inom SAFe som leder oss rätt.

Detta är en konferens som tar upp praktiska fall från de senaste åren. Vi får ta del lärdomar och lyckade projekt såväl som misslyckade projekt. Står din organisation i startgroparna för SAFe eller funderar ni på en ny SAFe strategi? Denna konferensen blir en perfekt språngbräda för din organisation som går i tankebanor om vilken SAFe väg ni ska ta härnäst.

Vi går bland annat genom Agil transformation, Portföljhantering i praktiken, Agil transformation i leverans till externa kunder, DevOps och SAFe - går det att kombinera?

Konferensen ger också tillfällen till värdefulla kontakter med föredragshållare och deltagare på konferensen. Missa inte möjligheten att knyta kontakter med kollegor och kanske framtida samarbetspartners och kunder. Vår målsättning är inte bara att förmedla information utan i lika hög grad vara ett forum för informationsutbyte. Efter konferensen får du ett mail med en länk till sammanfattningen av alla föredragen från konferensen. Vi skickar denna till den mail som du har registrerat vid anmälan.

Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Vem bör deltaga?

Denna konferensen blir en perfekt språngbräda för dig som jobbar på en organisation som går i tankebanor om vilken SAFe väg ni ska ta härnäst. Konferensen passar extra bra för dig som är:
• Chef och ledare med leveransansvar inom IT samt förändringsledare i stora organisationer
• ScrumMaster och kvalitetsansvarig
• Program- och projektledare
• Produktägare och ansvariga för affärsutveckling
• Portföljägare, projektkontor och processägare
• Enterprise-, lösnings- och systemarkitekt


Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60

Program

16 maj 2023

08.30 Registrering och kaffe med fralla

09.00 Inledning och presentation av konferensen
Daniel Thall, NFI Competence

09.15
 • Hur genomfördes nulägesanalysen på Transportstyrelsen
 • Hur användes resultatet
 • Hur arbetade respektive område vidare med resultatet
 • Vad är nästa steg
 • Frågor och svar
Nina Söderberg, Olingo & Jeanette Hultin, Transportstyrelsen

10.30 Fika paus

10.45
 • Varför införa Lean Portfolio Management och vad är viktigt att tänka på?
 • Vad behöver förändras i styr- och ledningsprocesser inom SAFe?
 • Vad är en agil budgetprocess och hur kan den implementeras?
 • Praktiska erfarenheter vid arbete med SAFe portföljhantering
 • Frågor och svar
Martin Livstedt, Efftre

12.00 Lunch

13.00
 • Agil struktur och affärsmodell för extern leverans
 • Vad behövs på kundens sida?
 • Vad ställs för krav på leverantör respektive kund för ett fantastiskt samarbete?
 • Vad behövs i form av behovsanalys för en god start?
 • Hur ser genomförandeprocessen ut för att konvertera till en agil leverans?
 • Praktiska erfarenheter från genomförda leveranser
 • Frågor och svar
Mikael Jälefors, Queen Consulting & Mats Dahl, Sirocco

14.15 Kaffepaus

14.30
 • Vad är egentligen DevOps
 • Hur passar det ihop med SAFe
 • Fallgropar vi ofta ser när DevOps och SAFe ska samsas i en organisation
 • Hur kan SAFe och DevOps samexistera för att sedan få till acceleration av tåget/tågen
 • Frågor och svar
Mats Kempe, Wow by Kempe & Mattias Livré, Exemplify

16.00 Konferensen avslutas


Information och bokning

Plats och tider
Konferensen SAFe Transformation - Vinster och fallgropar genomförs på Hotel At Six, Stockholm, Brunkebergstorg 6, Stockholm. 08-578 828 00.
Hitta till konferens
 • Konferensen inleds klockan 08:30 med inregistrering.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:00.
Bokning
Enklast anmäler du dig till SAFe Transformation - Vinster och fallgropar via vår webbplats på adressen nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.
Konferensavgift
Avgiften är 6950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Priserna som anges är exklusive moms.
Avbokning
NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.
Frågor?
Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Daniel Thall, NFI Competence
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Jeanette Hultin, Transportstyrelsen
Jeanette är agil coach, verksamhetsutvecklare, förändringsledare samt certifierad utbildare inom Scrum. Hon arbetar med agila förflyttningar och implementationer inom Transportstyrelsen.

Nina Söderberg, Olingo
Nina är expert inom SAFe och Scrum. Hon mångårig erfarenhet av agila förflyttningar och implementationer inom både privat och offentlig sektor.

Martin Livstedt, Efftre
Martin Livstedt har många års erfarenhet från lednings- och förändringsarbete inom bank och försäkring. Han brinner för pragmatiska och rationella tillämpningar av ramverk, metoder och verktyg. Att navigera och sätta rätt struktur kring implementering och förbättringsarbete av lean -agila arbetssätt som SAFe är nyckeln till framgång.

Mikael Jälefors, Queen Consulting
Mikael Jälefors är certifierad förändringsledare och certifierad program- och projektledare. Han har en gedigen chefserfarenhet och har arbetat med förändringar och med projekt i en stor mängd branscher under hela sitt yrkesverksamma liv. Mikael är SAFe expert och har varit del av många agila implementeringar genom åren i både privat och offentlig sektor.

Mats Dahl, Sirocco AB
Mats är Vice President på Sirocco och har tidigare varit chef på KPMG Swedens kompetenscenter för Data, AI och digitalisering. Han har även en lång bakgrund inom IT-sektorn bl a som Senior Global System Integration Partner på Microsoft

Mats Kempe, Wowbykempe
Mats är enterprise agile coach med stor erfarenhet i att coacha team, ledningsgrupper såväl som hela organisationer till förbättring och transformationer i både offentliga och privata verksamheter. Mats är även uppskattad utbildare inom Agile, DevOps och andra ramverk, samt föreläsare med bl.a flera tal på Agila Sverige och andra konferenser.

Mattias Livré, Exemplify
Mattias är agil coach, utbildare & föreläsare med tung erfarenhet av uppskalad agilitet hos både Spotify och större SAFe-initiativ i finanssektorn med starka kopplingar till DevOps. Mattias har även många år i bältet med mer klassiska arbetssätt såsom ITIL & projektkontor.