startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm

Presentationer

(Endast för de som deltog på konferensen "Systemförvaltning 2018 – i en era av Digitalisering" den 4-5 december 2018)


För att ladda ned presentationerna:
1. Klicka på länken nedan
2. Klicka sedan på "Ladda ner"-knappen
3. Vid extrahering av zipfilens innehåll, ange lösenordet som du finner i mailet som skickades till dig

Ladda ner samtliga presentationer

Dag 1: 4 dec 2018


09.45
 • Den pågående digitaliseringen håller på att förändra vårt synsätt på IT och vad som är möjligt
 • Innovation och nya tekniska möjligheter gör att vi ser ett nytt landskap med system och digitala tjänster växa fram runt våra affärssystem
 • Vilka faktorer driver utvecklingen av hanteringen av våra affärssystem
 • Hur påverkar AI, Machine learning och Robotics vår vardag och förändrar det vårt förhållningssätt till att använda, äga och förvalta IT-system
 • Praktiska exempel från verkligheten
Jonas Andersson, HerbertNathan & Co

11.00
 • Metoder och modeller vill väl men fungerar olika bra i olika organisationer
 • Vilken metod passar var och hur kan man kombinera modellerna
 • Olika exempel på arbetssätt inom systemförvaltning som fungerat mer och mindre bra
 • Tips och reflektion på vägen
Eleonore Hammare, D-data

11.45
 • Vad är AI idag och hur kan ett implementerat AI-system se ut i förvaltning idag
 • Hur skiljer sig förvaltning av en AI-lösning från förvaltning av andra IT-lösningar
 • Hur kan AI inlemmas i en befintlig förvaltning
 • Risker och utmaningar med AI i förvaltningsläge
 • Framgångsfaktorer för AI i förvaltning
 • Praktiska exempel och erfarenheter
Joakim Ström & Hans Andersson, Aregab

13.30
 • Finns det någon plats längre för förvaltningsledning i en värld med fokus på agil utveckling i högt tempo
 • Eller är förvaltningsledning tillsammans med förvaltningsmodeller dömda att gå under som dinosaurierna
 • Eller finns det ett värde i att ha vidmakthållande och utveckling i balans och se efter sina investeringar
 • Kanske framtiden redan är här
Torbjörn Sundborg, Relestor

14.00
 • Varför ska man arbeta med Continuous Delivery (CD)
 • Hur gjorde vi när vi implementerade det på Scania
 • Varför CD är nyckeln till nöjda kunder
 • Vad behöver organisationen ha för kultur för att uppnå CD
 • Vilken typ av teamkonstellation lyckas bäst med CD
 • 7 principer för att uppnå CD: Micro services - Continuous Integration - Pipeline automation - A/B test - Feature toggles - Blue-Green deployment - Canary releases - Bygg det kunden vill ha baserat på real data
 • Scanias resa med CD och DevOps
Afshin Mohammadi, Scania

15.15
 • Vad är ett agilt mindset och hur kan det hjälpa team att verkligen leverera värde
 • Hur kunde detta mindset användas även under förvaltning
 • Hur kunde teamet behållas och användas samtidigt som förvaltning fortlöper
 • Visualisering, Continuous Delivery och automatiska tester- en nyckel till framgång
 • Praktiska exempel från Stålindustrin på SSAB
Peter Sandberg, LearningWell

Dag 2: 5 dec 2018


09.45
 • Förvaltning idag och utmaningar inom förvaltningsområdet
 • Fyra trender: Långsiktigt vs Kortsiktigt - Strukturellt vs Flexibelt - Tryggt vs Innovativt - Komplext vs Enkelt
 • Vikten av att minimera antalet modeller och börja tänka själv istället
 • Sluta bygga nya strukturer, förändra de som finns istället
 • Hur man ökar förmågan att förändras och komma i mål med beslut och planer
 • Hur man tydliggör mål, styrning av IT och fattar besluten så nära verksamheten som möjligt
 • Tankar för att lyckas med ett införande
Ulf Myrberg, BiTA

11.00
 • Varför behövde vi och ville vi göra en förändringsresa
 • Hinder och fallgropar för förändring inom systemförvaltning
 • Systemförvaltning av CAD system- hur förbättrade vi vår vardag
 • Agila värderingar- en viktig del i förbättringsresan
 • Agilitet och starka team- nyckeln till framgång
 • Praktiska exempel och tips för lyckad förbättringsresa
Rickard Normark, Combitech

11.40
 • När människor riskerar att skadas eller dö krävs en hög säkerhetsbevisning i vår förvaltning av IT-system
 • Vad är säkerhetsbevisning och hur tillämpas den under utveckling och förvaltning
 • Hur kan man samla in underlag och klassificera så att säkerhetsbevisningen byggs upp på ett riktigt och tillämpbart sätt
 • Hur kan säkerhetsbevisningen vidmakthållas under produktens hela livscykel
 • Praktiska erfarenheter och lärdomar från bland annat Stockholms Tunnelbana
Ulf Söderholm, Objektfabriken

13.20
 • Ständig förändring och utveckling ger kreativitet och innovation men också fler incidenter
 • 80% av alla incidenter skapas av IT själva
 • Hur kan man förhindra undermåligt införda förändringar
 • 65% av all tid läggs på oplanerat arbete
 • Hur kan Change management bidra till en mer strukturerad förändringsprocess och öka förtroendet för IT
 • Praktiska exempel och erfarenheter från bilindustrin
Klas Caesar, Larsson & Co

14.00
 • Vad är LCM – Life Cycle Management och vem berör det
 • Life Cycle Management har blivit ett alltmer populärt angreppssätt inom systemutveckling och -förvaltning - hur påverkar det oss
 • Hur flödet av människor, processer och information i en repetitiv cykel kring programvaruleverans struktureras och effektiviseras
 • Hur ska man kvalitetssäkra faser i LCM för att nå ett optimalt resultat - och veta hur det går
 • Praktiska exempel, erfarenheter och tips kring LCM och förvaltning
Fredrik Carlemalm, NCP No Common People

15.15
 • Hur säkerställer man att system som lämnas över till förvaltning är rätt beställda och förvaltningsbara
 • Förvaltning i en tid av ständig förändring
 • Hur förvaltar vi en ny företagskultur
 • Tips och exempel
Pablo Garcia, SQS


Talare

Jonas Andersson, HerbertNathan & Co
Jonas Andersson har 30 års erfarenhet av affärssystem och har medverkat som konsult och rådgivare i fler än 400 upphandlingar och installationer i många olika branscher. Jonas är VD för den svenska verksamheten inom HerbertNathan & Co och ansvarar för företagets marknadsanalyser. Han är en ofta anlitad föreläsare inom näringsliv och högskola och har publicerat många artiklar och bloggar om affärssystem.

Eleonore Hammare, D-data
VD för Landstinget Sörmlands IT-organisation D-data AB. Bakgrund och erfarenhet som IT-chef och CIO, konsult och konsultbolags-VD från finans-/försäkringsbranschen, fastighet och vård-/omsorg. Eleonore är också aktiv inom styrelsearbete, har mentoruppdrag och skriver bloggar/krönikor. Har gett ut ledarskapsboken Sunt Förnuft.

Joakim Ström, Aregab
Joakim har en teknisk bakgrund och gedigen erfarenhet av verksamhets- och IT-utveckling, både som konsult och i olika linjebefattningar. Han har mångårig erfarenhet av att etablera portfölj- och förvaltningsstyrningsmodeller i större organisationer samt av rollen som förvaltningsledare.

Hans Andersson , Aregab
Hans har över 20 års och erfarenhet av affärsutveckling och projekt inom automatisering av avancerade beslutstöd med hjälp av data, visualisering samt statistiska metoder/algoritmer och artificiell intelligens. Hans har skaffat sig en bred erfarenhet från de flesta branscher genom åren, så som Bank/Kredit, Sjukvård, Tillverkande industri och Handel.

Torbjörn Sundborg, Relestor
Torbjörn har arbetat i IT branschen sen slutet på 80-talet och med systemförvaltning i över 20 år. Han har både praktisk och teoretisk erfarenhet av olika typer av såväl agila som traditionella systemförvaltningar baserade på pm3, itm5, ITIL etc och har verkat i flera olika roller och ansvar. Torbjörn arbetar aktivt med att anpassa systemförvaltningen till digitaliseringens utmaningar och är en uppskattad talare inom systemförvaltning och IT styrning.

Afshin Mohammadi, Scania
Afshin Mohammadi har arbetat inom IT i 17 år, senaste fem åren som konsult. Afshin arbetar med metod och processer och införande av DevOps kulturen i olika organisationer, den senaste på Scania IT där han coachat utvecklingsteamen i etableringen av DevOps och Continuous Delivery processerna. Afshin har även arbetat några år som senior Configuration Manager i en traditionell förvaltningsgrupp med fokus på kvalité i release processen.

Peter Sandberg, LearningWell
Peter arbetar som Agil Coach på konsultföretaget LearningWell. Han har över 10 års erfarenhet inom testområdet från flera olika branscher. Han brinner för att få teamen att fokusera på att leverera värde och att ha kul genom att fokusera på ett agilt mindset snarare än en process eller ett ramverk

Ulf Myrberg, BiTA
Ulf Myrberg har varit verksam inom IT Service Managementområdet i mer än 25 år. Han är en erkänd profil på den internationella arenan inom IT Service Management-området och sitter bland annat med i itSMF:s internationella styrelse. I sin konsultroll arbetar Ulf med rådgivning och kvalitetssäkringar inom IT-organisationer, både inom privat och offentlig sektor, och deras sätt att effektivisera, förvaltningsetablera och kundorientera IT-leveransen, samt andra styrnings- och ledningsfrågor.

Rickard Normark, Combitech
Rickard har arbetat inom Saab-koncernen sedan 2008. Sedan 2011 är han på Combitech. Rickard började med applikationstestning, metodikutveckling och därefter provat på olika ledarroller innan han blev förvaltningsledare.

Ulf Söderholm, Objektfabriken
Ulf har en bakgrund som mjukvaruutvecklare men har de senaste 20 åren jobbat som linjechef, projektledare, testledare och kravhanterare. Förutom att jobba i nyckelroller i olika utvecklingsprojekt har Ulf också jobbat mycket med att ta fram och vidareutveckla processer och metoder för nyss nämnda områden. Ulf är en erfaren utbildare och har sedan 2004 utbildat över 1200 personer i projektledning, kravhantering, test och verifiering, konfigurations- och ändringshantering samt i olika utvecklings och förvaltningsmodeller såsom PROPS, PM3, RUP, Scrum, Lean och Kanban.

Klas Caesar, Larsson & Co
Klas är en mycket erfaren ledare och verksamhetskonsult med lång och praktisk erfarenhet inom verksamhetsutveckling, projektledning samt som föreläsare, utbildare och han har arbetat mycket med att införa förändringar i organisationer. Han har erfarenhet av att arbeta med förändringsledning och är van vid att arbeta med kartläggning av verksamheter och processer.

Fredrik Carlemalm, NCP No Common People
Fredrik har jobbat med test och kvalitetssäkring i över 25 år, främst i roller som Quality Controller, testansvarig eller testledare i större projekt.

Pablo Garcia, SQS
Pablo är en känd profil i IT-branschen, både nationellt och internationellt. Han har utbildat sedan 2001 och haft ett 40-tal uppdrag inom test. Han under de senaste åren mestadels arbetat med effektivisering av utvecklingsteam. Pablo varvar utbildningar, konferenser och uppdrag. Han brinner starkt för ”Att göra rätt första gången” vilket han ofta argumenterar för.

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss