startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Presentationer

(Endast för de som deltog på konferensen "Systemförvaltning 2019" den 3-4 december 2019)


För att ladda ned presentationerna:
1. Klicka på länken nedan
2. Klicka sedan på "Ladda ner"-knappen
3. Vid extrahering av zipfilens innehåll, ange lösenordet som du finner i mailet som skickades till dig

Ladda ner samtliga presentationer

Dag 1: 3 dec 2019


09.40
 • Förvaltning idag och utmaningar inom förvaltningsområdet
 • Trender: Långsiktigt vs kortsiktigt - Strukturellt vs Flexibelt - Tryggt vs Innovativt - Komplext vs Enkelt
 • Vad är förvaltning och vad är utveckling - går de att separera
 • Tankar och vision om en ljus framtid för "förvaltning"
Charlotta Ungerth, Extenda Retail

10.20
 • Vad kan version 4 av ITIL erbjuda
 • Vad är de stora skillnaderna från föregående versioner
 • Hur ITIL 4 matchar nya arbetssätt inom Lean, Agile och DevOps.
 • ITIL:s nya pragmatiska sätt att se på verksamhetsutveckling och hur man går från ord till handling Kanske framtiden redan är här - Praktiska exempel och lärdomar
Stefan Roos, Stefan Roos AB

11.20
 • Systemförvaltarens roll inom EU-stödsprocessen
 • Hur synkar vi ett komplext regelverk med utveckling och system att förvalta
 • Planering och styrning av systemförvaltningen
 • Exempel och tips från Jordbruksverket
Peter Krause, Jordbruksverket

13.10
 • Systemförvaltning och teknisk skuld - hur hänger det ihop - kan vi bli fria utan skuld
 • Hur påverkar teknisk skuld det den långsiktiga evolutionen av en produkt och en tjänst
 • Vilka typer av teknisk skuld finns det
 • Hur mäter vi teknisk skuld och vad är relevant att mäta i förvaltningsstadiet
 • Hur adresserar man teknisk skuld för olika intressenter
 • Konkreta tips och fallgropar från verkligheten
Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola

14.10
 • Vikten av att beskriva och förstå verksamheten - och - hur kan man göra det effektivt
 • Hur kan man identifiera verksamhetsbegrepp för att underlätta förvaltningen
 • Hur skapar man en begreppsmodell som tillgängliggör och driver alla mot samma mål
 • Praktiska exempel på hur begreppsmodellering i den dagliga förvaltningen kan göra stor skillnad
Ulf Söderholm, Objektfabriken

15.15
 • Varför ställs nya krav på systemförvaltning och varför måste förändringar ske
 • Vilka färdigheter behövs i en organisation för att hantera dagens krav på systemförvaltning
 • Att gå från reaktiv förvaltning till delaktighet i proaktiv affärsutveckling
 • Vilken är den absolut viktigaste tillgången för en organisation som arbetar med systemförvaltning
 • Praktiska råd och tips för lyckas med systemförvaltning i den digital världen
Johan Beijar, JnnConsulto

Dag 2: 4 dec 2019


09.45
 • Hur systemförvaltning behövder anpassas och utvecklas för att passa in i en allt snabbare och föränderlig utvecklingsmiljö bestående av värdeströmmar, tjänster och produkter
 • Hur systemförvaltning bör anpassas till värdeströmmar och organisationens struktur
 • Vad är värdeströmmar - hur identifieras de och hur ska de hanteras
 • Vad händer med IT-systemen och hanteringen av dessa
 • Vilka hinder som finns idag för att nå sin fulla potential i en Agil miljö
 • Vad är nästa steg – hur kommer det att se ut om 3-5 år
 • Exempel och konkreta erfarenheter från praktikfall med generella observationer
Jonas Hermansson, IT-huset

11.00
 • Varför valde Swedbank att införa ett agilt arbetssätt inom förvaltning
 • Hur gick vi från en vattenfallsbaserad organisation till en teambaserad organisation
 • Agila team-hjärtat av organisationen
 • Hur skapar man effektiva multi-team
 • Praktikfall från Swedbank med exempel, tips och fallgropar
Anders Nyström, Swedbank

11.45
 • Förbättring kräver största support från högsta ledningen. Vilken taktik kan man använda för att få med sig beslutsfattarna
 • Från reaktiv förvaltning mot proaktiv förvaltning till ständiga förbättringar
 • IT Förvaltning och företagsledning- hur synkar man ihop dem
 • Processtyrd organisation en katalysator för att skapa förbättring
 • Molnets påverkan på förbättring av Systemförvaltningen
 • Sourcing för framgångsrik förbättring - praktiska exempel
 • Tips och erfarenheter från en förbättringsresa inom förvaltningen
Oriel Robinsson, Fora

13.30
 • Har du också hört människor uttrycka sin frustration i korridoren kring kollegornas sätt att jobba? Det kan ibland verka som om ramverk och metoder står på motsatta sidor i ett krig:
 • – Ni agilister ställer bara till med oreda, ingenting fungerar längre!
 • – Vad du än gör, sätt dig inte i samma båt som de där ITIL-människorna. Om du ska fylla i alla de där dokumenten så får vi aldrig ut produkten till våra användare!
 • – SAFe är bara en ny variant av RUP, inte agilt över huvud taget!
 • – PM3 är av ondo! Lägg ner skiten!
 • Hur hänger olika ramverk ihop, och med vilka glasögon vi kan välja att se på dem och hur vi som individer kan bli tryggare och mer nyfikna på vad som förenar oss istället för att fokusera på det som skiljer oss åt!
Lena Djärvh Eriksson, Chilligården

14.15
 • IT-arkitektur som möjliggör flexibiliteten vi vill ha - exempel på bra och mindre bra IT-arkitektur
 • Hur kan en organisation se ut för att öka samarbetet mellan IT och verksamhet
 • Vad är det som saknas i tex pm3 och SAFe som maximerar samarbetet mellan IT och verksamhet
 • Praktiska exempel och erfarenheter från Länsförsäkringars Kapitalförvaltning
Gustaf Sparreman, Länsförsäkringar

15.15
 • Vad är AI och Machine learning
 • Hur kan man använda AI och machine learning när man förvaltar ett system
 • Vi kan för första gången träna datorer att göra saker som programmerare inte kan
 • Vad händer i förvaltningen när AI blir mer en del av utvecklingen
 • Tips och fallgropar att undvika när man jobbar med AI och machine learning i Systemförvaltningen
Cecilia Burman, Svea Ekonomi


Talare

Charlotta Ungerth, Extenda Retail
Charlotta är en professionell och driven IT-affärschef inom IT-branschen. Hon har en stark passion för att arbeta med digital strategi & transformation. Charlotta har en lång erfarenhet inom: mjukvaruutveckling, leverans av IT-tjänster och teknik inom branscherna: statliga tjänster, konsulttjänster, tillverkning, hälsovård & livsvetenskap, detaljhandel och logistik, e-handel både B2B och B2C och telekommunikation. Charlotta var nominerad till årets CIO 2015/16 och har ett antal styrelseuppdrag i börsbolag samt ideella organisationer. Har även tidgare varit CIO på Atea och Stockholms Universitet.

Stefan Roos, Stefan Roos AB
Stefan har 13 års erfarenhet inom systemförvaltning och ca 8 år inom projektledning och verksamhetsutveckling. Han brinner för affärsutveckling med hjälp av digitala IT-stöd. Är certifierad Enterprisearkitekt och gillar att effektivisera processer, information med optimerat systemstöd. Har även certifierat sig som Förändringsledare och har hanterat många övergångar från projekt till förvaltning, och de förändringarna som påverkar en verksamhet. Lite av en ”informationsnörd” där GDPR, ECM, ISO 27001 är några av områdena han behärskar.

Peter Krause, Jordbruksverket
Peter har lång erfarenhet av att arbeta inom offentlig verksamhet och inom IT med roller som bl.a. utbildare, projektledare och enhetschef. Peter ser styrkan i att olika roller arbetar tillsammans för att tillsammans nå goda resultat. Nyttan för kunden och god support mot denne är också något engagerar Peter.

Dr.Tony Gorschek, Blekinge Tekniska Högskola
Dr Tony Gorschek är professor i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Han är också verksam på University of Auckland och University of Ulm där han arbetar med Daimler AG. Hans forskningsåtaganden är både nationella och internationella med fokus på tillämpad forskning i nära samarbete med industrin. Dr Gorschek har 10 års industriell erfarenhet av att arbeta som ledande befattningshavare, konsult, produktchef, arkitekt och utvecklare.

Ulf Söderholm, Objektfabriken
Ulf har en bakgrund som mjukvaruutvecklare men har de senaste 20 åren jobbat som linjechef, projektledare, testledare och kravhanterare. Förutom att jobba i nyckelroller i olika utvecklingsprojekt har Ulf också jobbat mycket med att ta fram och vidareutveckla processer och metoder för nyss nämnda områden. Ulf är en erfaren utbildare och har sedan 2004 utbildat över 1200 personer i projektledning, kravhantering, test och verifiering, konfigurations- och ändringshantering samt i olika utvecklings och förvaltningsmodeller såsom PROPS, PM3, RUP, Scrum, Lean och Kanban.

Johan Beijar, JnnConsulto
Johan har 20 års erfarenhet inom området 'systemförvaltning' och arbetar till vardags som konsult med fokus på IT och organisationsutveckling. Passionerad över att hjälpa individer och organisationer att genomföra förändringar och stor förespråkare för det digitala ledarskapet. Är och har varit delaktig i större förändringsengagemang gällande systemförvaltning i en internationell miljö de senaste åren. Johan är medförfattare till boken "Your Guide to Digital Readiness".

Jonas Hermansson, IT-huset
Jonas började arbeta med kvalitetssäkring och test 1994 och är specialiserad på agilt införande, agila arbetsätt, testorganisation, teststrategi och kravhantering. Han brukar numera kalla mig kvalitetscoach och är även en uppskattad utbildare och föredragshållare.

Anders Nyström, Swedbank
Anders har jobbat med Change Management och Lean i över 25 år, och nu med agile de senaste 8-10 åren. Anders har haft rollers om förändringsledare, projekt- och programledare, och linjechef. Anders har erfarenhet från Bank, Försäkring och Telekom. Anders arbetar nu sedan 1,5 år som Agile Product Owner med ansvar för en SAS-lösning som beräknar förväntade kreditförluster för Swedbank Group.

Oriel Robinsson, Fora
Oriel jobbar idag på Fora som Avdelningschef för IT-drift och IT-Förvaltning. Han har under sina år på Fora genomfört stora och nödvändiga förflyttningar inom IT för att skapa en mer framgångsrik organisation. Oriel har varit delaktig i flertalet strategiska projekt på Fora, bl.a. utveckling av leveransmodell som idag bygger på vattenfall och som nu förflyttas mot en devopsmodell och förädlat och fördjupat samverkan mellan affär och IT.

Lena Djärvh Eriksson, Chilligården
Lena arbetar som konsult, utbildare och agil coach med inriktning mot förändringsledning, ledarskapsutveckling, ramverkskunskap och facilitering. Lena har jobbat med flera agila transformationer som involverat skalade ramverk, och har därmed skaffat sig erfarenhet av att hantera krockar mellan agil metodik, processer, förvaltningsmodeller, ledarskapsfilosofier, projektmetoder och styrningsramverk. Lena har tidigare föreläst på bland annat Agile Business Conference i London, Eunis Congress i Dundee och på EA-träffen.

Gustaf Sparreman, Länsförsäkringar
Gustaf har de senaste15 åren arbetat med finansiella IT-system, allt från Systemspecialist på mjukvaruföretag, Programmerare av algoritmiska tradingrobotar till Systemägare och Riskanalytiker på Länsförsäkringars Kapitalförvaltning.

Cecilia Burman, Svea Ekonomi
Cecilia är utbildad fysiker och har arbetat med datorintegration i många år. Hon studerade AI vid Queensland University. Cecilia brinner för sitt område och hon arbetar idag som QA-tester på Svea Ekonomi.

 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss