startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm

Testforum 2018

Välkommen till
Testforum 2018

Quality Hotel Globe (Globen), Stockholm, 15-16 maj


Välkommen till Testforum 2018! Den 15-16 maj går vår årliga succékonferens Testforum av stapeln för 13:e året i rad. Under två spännande konferensdagar får du möjlighet att ta del av givande och inspirerande föreläsningar inom testområdet. Vi kommer bland annat att ta upp Test av appar och mobila sytem, Continuous testing, Infrastructure as Code och Continuous Delivery Pipelines, Cross-functional Team Testing, Metrics och mätetal, Agila test, LCM QA, User Experience, Prestandatest och mycket mer.

Vem bör deltaga?

Arbetar du med eller berörs du av test av IT-system skall du absolut inte missa Testforum 2018. Konferensen vänders sig till dig som är testare, teststrateg, testansvarig, testledare, projektledare, kravställare, IT-arkitekt, systemägare, produktägare, förvaltningsansvarig, beställare av IT-system m.fl.

Precis som tidigare erbjuder vi den förmånliga rabatten "Gå 3 betala för 2" när ni anmäler tre personer samtidigt från samma organisation.

Kom och bli inspirerad under två lärorika dagar!


Daniel Thall
VD, NFI Utbildning
Tel 08-615 19 60
E-post: daniel.thall@nfi.se

Dag 1: 15 maj 2018


09.00 Registrering och kaffe med fralla

09.30 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall

09.45
 • Test då och nu - Hur kommer megatrender som automatisering, robotisering, AI, IoT och ökad digital livsstil att påverka test
 • Synen på mjukvara, finns fel i produktion fortfarande
 • Vad gör en testare på jobbet och vem är ”random test dude
 • Hur viktiga är kvalificerade kunskaper och erfarenheter för framgångsrikt testarbete
 • Hur företagskultur kan skapa tröghet och buggar istället för kvalitet
 • Framtidens utmaningar – vart är testbranschen på väg och hur kan man behålla och utveckla sin testkompetens
Victoria Normark, Teality

10.40 Kaffepaus

11.00
 • Resan från kvartalsreleaser till veckoreleaser – hur gjorde vi
 • Hur har introduktionen av det agila arbetssättet påverkat testarbetet
 • Hur påverkas organisationen, testarbetet och teamen av förändringen
 • Vilka metoder, modeller och regler använder vi för att få det att fungera
 • Lyft in testarbetet i utvecklingsteamet
 • Utmaningar och tips kring testning, om man ska arbeta med veckoreleaser istället för kvartalsreleaser
Conny Gustafsson, Pensionsmyndigheten

11.45
 • En av de vanligaste orsakerna till missnöjda användare av nya IT-system är långa svarstider och låg kapacitet
 • Varför lyckas få med sina prestandatester när risken är så central
 • Lösningen ligger i hur vi organiserar oss, med mål att att säkra samtliga projekts prestandakrav
 • Hur man nyttjar prestandatest som tjänst och samtidigt bygger in kontinuerlig icke-funktionell feedback
 • Praktikfall och erfarenhet från omfattande prestandatest
Gustav Lindberg, QBOX

12.30 Lunch

13.30
 • Praktiska exempel från mjukvaruprojekt inom stålindustrin med fokus på visualisering, Continuous Delivery och automatiska tester
 • Vad innebär ett agilt mindset för dig som testare och hur kan du som testare hjälpa teamet att verkligen leverera värde
 • Hur kom vi bort från Scrums mini-vattenfall och den allmänna ramverkshetsen för att istället fokusera på hur vi verkligen ville och borde arbeta
 • Hur skapade vi en utvecklings- och testmiljö med både automatisering och ett kreativt tänkande
 • Tips och erfarenhet av Continuous Delivery på SSAB
Peter Sandberg, LearningWell

14.15
 • Native appar och en växande marknad av plattformar - hur kan man hantera det
 • Vad kännetecknar appar och vad skiljer dem från andra system ur testsynpunkt
 • Hur genomför man effektiv test av appar och mobila system
 • Hur kan man vara ”streetsmart” med testningen för att klara time to market
 • Mindmaps som effektiv och snabb testdokumentation när man jobbar agilt och har korta releasecykler
 • Vikten av att låta teamet och kunden vara med och testa under vägen
 • Erfarenheter och lärdomar från test av välkända appar som "Min Volvo"
Lotta Westin, BBH Stockholm

15.00 Kaffepaus

15.30
 • Vad är LCM – Life Cycle Management och vem berör det
 • Life Cycle Management har blivit ett alltmer populärt angreppssätt inom systemutveckling och -förvaltning - hur påverkar det test
 • Hur kan flödet av människor, processer och information i en repetitiv cykel kring programvaruleverans struktureras och effektiviseras
 • Hur ska man kvalitetssäkra faser i LCM för att nå ett optimalt resultat - och veta hur det går
 • Praktiska exempel, erfarenheter och tips kring LCM och test
Fredrik Carlemalm, No Common People

16.15 Avslutning dag 1

Dag 2: 16 maj 2018


09.00 Inledning och presentation av konferensdagen
Daniel Thall

09.10
 • Test av IT-system på internationell forskarnivå -vad är populärt just nu, hur ser framtiden ut – vad tror man inom forskarvärlden
 • Hur ser de senaste resultaten ut från testfallsgenerering, formell testning, GUI-test, sök-baserad testning, test i kontexten av machine-learning, med mera
 • Vad kan vi förvänta oss att se mer av från akademin framöver och hur kan det hjälpa företag och organisationer i Sverige
Dr. Emil Algéroth, BTH – Blekinge Tekniska Högskola

10.00 Kaffepaus

10.20
 • Varför är IT så viktigt för klockföretaget DW – hur ser IT-tjänsterna ut och hur är det uppbyggt
 • Hur jobbar DW med test i kraftig tillväxt och på en helt global marknad – team, automatisering, prioriteringar, Social Medier och molntjänster
 • Hur arbetar DW med test med hjälp av molntjänster och ramverk som AWS (Amazon Web Services), ERP system som Microsoft Dynamics Nav m fl
 • Hur ser testteam och testorganisationen ut
 • Praktiska erfarenheter av att utveckla test och testorganisationen på kort tid vid extrem tillväxt
Yan Liljegren, Daniel Wellington

11.00
 • Många organisationer har kommit långt i det agila införandet med många självständiga team som enskilt prioriterar sina arbeten
 • Risker med att självständiga team med egna planer ökar i en agil organisation
 • Hur kvalitetssäkrar man tvärfunktionella krav i ett större projekt eller program
 • Hur kan vi involvera många team samtidigt vid stora gemensamma projekt
 • Hur kvalitetssäkrar man tvärfunktionella krav i ett större projekt eller program
 • Vilka ramverk finns det att ta hjälp av - SAFe, Scaled Scrum m.fl.
Björn Carlsson, Objektfabriken

11.45 Lunch

12.45
 • Test består av flera områden, ett av dem är metrics och mätetal
 • Hur kan test mäta effektivitet och kvalitet som ger tydliga signaler i vart effektivitetsproblemen ligger
 • Vad är ”Waste Management” och hur kan man använda det för att öka effektiviteten i både krav, test och utveckling
 • Exempel på lyckade projekt som har dubblerat effektiviteten
Pablo Garcia Munos, Qualitypoint

13.30
 • Hur går man från en testorganisation till en annan – hur hanterar man förändringsarbetet och vad ställer det för krav på medarbetarna
 • Hur centraliserar man test och hur decentraliserar man test - När ska man göra vad
 • Fördelar och nackdelar med lokal respektive central testorganisation
 • Hinder, tips och lärdomar från olika sätt att organisera testorganisationen
 • Praktikfall över en organisations resa från lokal till central testorganisation och sedan till Cross-functional team testning
Stina Leijonhufvud, Polar Cape

14.15 Kaffepaus

14.45
 • Hur kan man skapa en testmiljö som ger extremt snabb återkoppling på genomförda tester
 • Vad är Continuous Delivery Pipelines och IaC - Infrastructure As Code
 • Hur kan man automatiskt gå från incheckad kod, till test och sedan ut i produktion
 • Vad krävs för att få det att fungera – hur sätter man upp Continuous Delivery Pipelines
 • Hur kan man använda Infrastructure as Code för att snabbt och enkelt skapa en ny testmiljö
 • Erfarenheter, tips och fallgropar att undvika
Mikael Sennerholm, C.A.G

15.30
 • Test ur ett lite annorlunda perspektiv med Råd och Rön
 • I och med de senaste årens IT-utveckling där allt fler produkter innehåller allt mer IT så har deras tester allt mer blivit att testa IT-system på användarnivå – test av användarupplevelsen ur många olika aspekter pris kontra kvalitet o s v
 • Att testa användarupplevelsen har i många fall blivit helt avgörande
 • Genomgång och erfarenheter av hur man testar UX – användarupplevelsen i praktiken
Ronny Karlsson, Råd & Rön

16.00 Avslutning och sammanfattning av konferensen

Information och bokning

Plats och tider

Konferensen Testforum 2018 genomförs på Quality Hotel Globe (Globen), Stockholm, Arenaslingan 7, Stockholm. Tel: 08-686 63 00.
Hitta.se
 • Konferensen inleds dag ett klockan 09:00 med inregistrering och utdelning av dokumentation.
 • Föreläsningarna inleds kl 09:30 den första dagen och 09:10 den andra dagen.
 • Programmet avslutas cirka 16:15 dag ett och cirka 16:00 dag två.

Bokning

Enklast anmäler du dig till Testforum 2018 via vår webbplats på adressen nfi.se eller via e-post på adressen anmalan@nfi.se.

Anmälan kan också göras genom att du skriver eller ringer till NFI. Vi skickar alltid en bekräftelse på din anmälan. Om informationen vi skickar till dig av någon anledning inte skulle stämma, vänligen kontakta NFI så snart som möjligt.

Konferensavgift

Avgiften är 9950 kronor exklusive moms.
Om tre personer från samma företag anmäler sig vid ett och samma tillfälle betalar de endast för två. Kan EJ kombineras med andra erbjudanden.

I avgiften ingår utförlig kursdokumentation digitalt samt lunch och för- och eftermiddagskaffe. Avgiften faktureras samtidigt som din anmälan bekräftas. Avgiften skall vara betald innan konferensen startar.

Alla priser är angivna exklusive moms.

Avbokning

NFI tillämpar de rekommendationer avseende regler för avbokning som IT-företagens utbildningsråd utarbetat. Sker avbokning tidigare än 14 dagar före konferensstart utgår ingen avgift.

Sker avbokning senare än 14 dagar före konferensstart debiteras hela avgiften.

Bokningen kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.

Frågor?

Har du frågor om anmälan, avgifter och kursutbud, kontakta NFI enligt ovan.

NFI förbehåller sig rätten att göra ändringar i programinnehåll och föreläsningstider.

Alla eventuella ändringar meddelas på nfi.se så snart det är möjligt.

Talare

Daniel Thall, NFI
Daniel är VD för NFI Competence och ansvarig för kurs-, seminarie och konferensverksamheten.

Victoria Normark, Teality
Victoria är idag managementkonsult inom IT. Hon började som javautvecklare i början av 2000 och fick tidigt ett stort intresse för Lean, agila metoder och ledarskap. År 2006 blev hon certifierad Scrum Master och har efter det haft olika chefspositioner, främst utvecklingschef. Nu är Victoria konsult i eget bolag och hjälper organisationer med strategier, arbetssätt, kulturfrågor och interimsroller.

Conny Gustafsson, Pensionsmyndigheten
Conny började sin karriär inom test på Telia Mobile 1997 med uppgiften att testa GSM nätet. Han påbörjade arbetet på Pensionsmyndigheten 2013 som konsult och gick över till anställd 2016. Han har tidigare arbetat på ett flertal företag som konsult och som anställd där han haft roller som både testmedarbetare och testledare.

Gustav Lindberg, QBOX
Gustav har mer än 15 års erfarenhet av prestandatest och automatisering hos flera av Sveriges största organisationer. Som entreprenör och konsult har Gustav på senare tid intresserat sig mer för verksamhet och organisation. Siktet är inställt på lösningar där både idéer och människor kan växa fritt.

Peter Sandberg, LearningWell
Peter arbetar som Agil Coach på konsultföretaget LearningWell. Han har över 10 års erfarenhet inom testområdet från flera olika branscher. Han brinner för att få teamen att fokusera på att leverera värde och att ha kul genom att fokusera på ett agilt mindset snarare än en process eller ett ramverk

Lotta Westin, BBH Stockholm
Lotta har arbetat med test de senaste 7 åren och har bakgrund inom flertalet olika branscher, alltifrån spel till finans. Började som testkonsult på BBH Stockholm i April 2015 och är anställd sedan Augusti 2016 som Test Manager.

Fredrik Carlemalm, NCP
Fredrik har jobbat med test och kvalitetssäkring i över 25 år, främst i roller som Quality Controller, testansvarig eller testledare i större projekt.
Dr.Emil Algéroth, BTH – Blekinge Tekniska Högskola
Emil är associerad universitetslektor på Blekinge Tekniska högskola där han forskar på beslutsfattande, human-factors och automatiserad mjukvarutest. Hans forskning har ständigt varit empirisk tillsammans med företag som Spotify, Saab, Siemens Medical och Jeppesen, med ett direkt fokus på industriell applicerbarhet och nyttogörande. Emil driver sedan flera år tillbaka också ett företag som levererar GUI-test lösningar till industrin och han är frekvent talare vid olika nationella, och internationella konferenser och workshops.

Yan Liljegren, Daniel Wellington/Egen konsult
Yan har idag rollen som testchef på Daniel Wellington. Han är teknisk fysiker från Uppsala och har jobbat inom mjukvarutestning på olika nivåer sedan 2004. I grunden är Yan en passionerade testare som också har lett testarbetet och byggt testautomatiseringsramverk för flera större organisationer, som H&M, Arbetsförmedling, Rikspolisstyrelsen, Tele2, Discovery, Bonnier Broadcasting

Björn Carlsson, Objektfabriken
Björn har mångårig erfarenhet av att jobba med agila team i stora projekt. Björn jobbar aktivt i hela utvecklingskedjan, från att identifiera viktiga testområden utifrån krav och design via koordinering av tvärfunktionella arbetspaket till att leda testsessioner i systemtestmiljöer tillsammans med team och verksamhet. Björn har certifieringar inom ISTQB, REQB, Scrum och SAFe och har ofta testledarroller som involverar alla discipliner.

Pablo Garcia Munos, Qualitypoint
Pablo är en känd profil i testbranschen, både nationellt och internationellt. Han har utbildat sedan 2001 och haft ett 40-tal uppdrag inom test. Han har under de senaste åren mestadels arbetat med effektivisering av utvecklingsteam. Pablo varvar utbildningar, konferenser och uppdrag. Han brinner starkt för ”Att göra rätt första gången” vilket han ofta argumenterar för.

Stina Leijonhufvud, Polar Cape
Stina Leijonhufvud har jobbat med test och testledning i närmare 20 år.Hon har erfarenhet som fast anställd, konsult och egenföretagare och har historiskt ofta hamnat i stora projekt där gamla system ska ersättas med nya, men hon har också erfarenhet av att jobba i förvaltningsorganisationer. Majoriteten av hennes uppdrag genom åren har varit hos banker och större företag.

Mikael Sennerholm, C.A.G
Mikael är teknisk DevOps-specialist som arbetat inom IT-branschen sedan 1996. Mikael är en engagerad person med positiv attityd som gillar att förmedla kunskap och få uppgifter utförda, oavsett om det innebär att lösa en teknisk utmaning eller få ett tvärfunktionellt(DevOps) team att fungera och leverera kundnytta.

Ronny Karlsson, Råd & Rön
Ronny är testchef på anrika Råd & Rön som utfört mängder av tester ända sedan 1952. Råd & Rön är även partner till International Consumer Research & Testing (ICRT) som i princip utför tester på allt, på senare tid inte minst olika IT på olika sätt.

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss