startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  3 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

Internet, nätverk och datasäkerhet: Tredagars grundkurs


Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  3 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen ska du ha erhållit goda kunskaper inom datakommunikation och nätverk och vara väl förtrogen med dagens lösningar, problemområden och framtida utvecklingsmöjligheter. Kursen ger dig en gedigen kunskapsplattform avseende alla de vanligt förekommande teknologierna.

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till dig som, oavsett bransch, behöver en heltäckande grundutbildning inom datakommunikation och nätverk.

 Sammanfattning

Utnyttjandet av datakommunikation berör i stort sett alla branscher inom näringslivet och den offentliga förvaltningen. I många företag och organisationer är väl fungerande kommunikationslösningar en absolut nödvändighet för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt. Det står också klart för allt fler att datakommunikation inte är en angelägenhet för några få specialister. Allmänna kunskaper om datakommunikation, dess uppbyggnad, eventuella problemområden och utvecklingsmöjligheter är ett måste för såväl alla som arbetar med utveckling och drift av IT-system som för personer med befattningar som traditionellt inte förknippas med datakommunikation. Data- och telekommunikationsområdena konvergerar, med bland annat telefoni via IP och datatrafik via telenät.

Inom datakommunikationsområdet sker hela tiden en kontinuerlig utveckling. Nya tjänster och möjligheter som bättre stödjer framtidens IT-system blir dagligen tillgängliga. Inom en mängd olika områden har nya möjligheter introducerats vilka i hög grad kommer att påverka och underlätta utvecklingen av nya system.

 Förkunskaper

Allmänna kunskaper inom IT-området underlättar förståelsen.

 Kursinnehåll

Grundläggande begrepp

 • Olika typer av datakommunikationsnät
 • Behov av protokoll och skiktade kommunikationsmodeller
 • OSI som modell
 • Nödvändiga begrepp, såsom bitar och bytes, synkron och asynkron, duplex

Lokala nät och stadsnät

 • Transmissionsmedia och topologier
 • Kommunikationsprotokoll i lokala nät
 • Hur bygger man ett LAN?
 • Hubbar, switchar och gateways
 • Prioritering och VLAN
 • Ethernetstrukturen och Ethernet-standarderna
 • Utveckling av Ethernet (10 GbE, PoE, 802.1x, 802.1p etc.)
 • FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
 • Stadsnät
 • Resilient Packet Ring
 • Trådlösa LAN
 • Säkerhet i trådlösa LAN

Fjärrnät

 • Det svenska telenätets uppbyggnad
 • Datatrafik över xDSL (Digital Subscriber Line)
 • Fasta förbindelser, uppringda förbindelser, paketdatanät
 • X.25, Frame Relay, ATM, MPLS, SDH, WDM,
 • Data via mobila nät; GPRS, UMTS, 4G
 • Wimax - Trådlös bredbandsaccess

Nätprotokoll

 • Hur får man ett IP-nät?
 • NAT, IPv4, IPv6, klasser, etc.
 • Routing och subnetting
 • TCP/IP-stacken
 • Ethernet, IP- och TCP-protokollen som möjliggörare av applikationer och bärare av data

Internet och tjänster

 • Teknisk uppbyggnad, grunder
 • Möjligheter och problem med arkitekturen
 • Standardiseringsarbete - nationella och internationella organisationer
 • Internetprotokoll (applikationer och tjänster)
 • Client/server- begreppet
 • Katalogtjänster, DNS, LDAP
 • Applikationer (exempelvis webb, e-post och streaming)
 • Webblösningar igår, idag och imorgon
 • Distribuerade objektsystem och Web Services (SOAP, XML, etc.)
 • Internet 2

Datasäkerhet i nätverk

 • Hotbild och begrepp
 • Kryptering, digitala signaturer, PKI och certifikat - Vad är det?
 • Praktiska lösningar för säker kommunkation
 • Nätverkssäkerhet i flera nivåer
 • Brandväggar av olika typer
 • Virtuella tunnlar via Internet (IPSec med flera)
 • Hur gör bankerna?
 • Virus, trojaner, maskar och annan skadlig kod
 • Nätverksadministration och nätövervakning

Nya tjänster

 • Integrering av tal och data
 • IP-telefoni och dess komponenter
 • SIP och H.323
 • Att överföra bitar med kvalitet
 • Mobila tjänster

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss