startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  1 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

Introduktion till ITIL®


Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  1 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter genomförd kurs kommer du ha grundläggande förståelse för vad ITIL® är och de begrepp som används. Vidare kommer du ha erhållit en övergripande förståelse för de olika rollerna som ITIL® rekommenderar.

 Vem bör deltaga?

Kursen riktar sig till dig med affärsansvar i företag och organisationer såsom styrelse och ledning, som har ledningsfunktioner inom IT eller som är tjänsteleverantör generellt.

 Sammanfattning

ITIL® (IT Infrastructure Library) är en standard sammanställd av den brittiska myndigheten OGC, The Office of Government Commerce, vilken brukar liknas vid svenska Statskontoret. Sedan december 2005 är ITIL® en ISO-standard.

ITIL® är ett ramverk som anger ett antal goda exempel, "best practices", som tillsammans hjälper till att överbrygga klyftan mellan IT och övrig verksamhet. Tanken är att alla typer av organisationer skall kunna konsultera detta ramverk för att se, svart på vitt, vilka rutiner som tillämpats och fungerat inom andra organisationer och vad som därmed skulle kunna fungera även hos dem. Idag har ITIL® mer eller mindre blivit en de facto-standard i Sverige och övriga Europa. Det talas om ITIL® i media, inom företag och organisationer m m.

Denna mycket uppskattade endagsintroduktion ger en förståelse för ITIL® och dess begreppsvärld. Introduktionen ger dig det du behöver för att själva fatta beslut hur mycket av ITIL® ni bör ta till er. Om ni redan fattat beslutet att gå vidare är denna introduktion en bra plattform för att öka alla medarbetares förståelse. Kursen ger deltagarna ett gemensamt språk baserat på ITIL:s terminologi består av. Detta är till stor nytta vid upphandling eller avtalsförhandlingar med interna eller externa leverantörer.

 Övningar

Grupparbeten med frågeställningar som kan härledas till ITIL®. Diskussioner i grupp om problem där ITIL® kan vara ett steg på vägen för att komma närmare en lösning.

 Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

 Kursinnehåll

Bakgrund till ITIL

 • Historik
 • Vad är ITIL?
 • Varför behövs ITIL?
 • Vilka organisationer använder ITIL i Sverige idag?
 • Passar ITIL för alla typer av företag?

ITIL Service Management- processer

 • De två huvudprocesserna:
  • Service Support
  • Service Delivery
 • Vilka är huvudprocessernas syfte?
 • Service Support- processens fem roller / underprocesser:
  • Incident Management
  • Problem Management
  • Configuration Management
  • Change Management
  • Release Management
 • Service Delivery- processens fem roller / underprocesser:
  • Service Level Management
  • Financial Management for IT Services
  • Capacity Management
  • IT Service Continuity Management
  • Availability Management
 • Måste man införa båda huvudprocesserna i företaget?
 • Måste man införa alla 10 rollerna i företaget?

Lyckade införanden av ITIL

 • Exempel på svenska företag och organisationer som använder ITIL
 • Varför kan ett införande av ITIL ge dig och ditt företag fördelar?
 • Vilka problem kan ett ITIL-införande innebära? Hur hanterar vi problemen?
 • Hur gör man bäst för att införa ITIL?

Sammanfattning och avslutning

 • Vilka utbildningsvägar finns?
 • Certifieringsorgan: EXIN och ISEB
 • Lönar det sig att skaffa ett certifikat?
 • Kommersiella ramverk baserade på ITIL:
  • Microsoft Operations Framework - MOF
  • HP ITSM Reference Model.
  • IBM IT Process Model
 • Andra resurser: länkar till organisationer
Boka