NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Test av webbsystem

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Kursen ger goda grundkunskaper om hur du angriper testning av ett webbsystem. Den ger även praktiska råd om hur arbetet struktureras, utförs samt rapporteras.

Sammanfattning

Test av webbsystem blir idag en allt vanligare uppgift för testare och utvecklare. Att testa webbsystem är en större utmaning än vad många tror vid en första anblick. Webbsidor blir mer och mer avancerade och används idag för komplexa tjänster. Det blir även vanligare att verksamhetskritiska system blir tillgängliga via webben vilket ställer höga krav på att testarbetet gjorts på ett korrekt sätt. Denna spännande utbildning ger dig detaljerad information om vilka fallgropar som finns i testningen av webbsystem och hur du kan undvika dem. Du får med dig en verktygslåda med tips och trix som du kan börja använda direkt efter avslutad kurs. Dessutom går vi igenom den grundläggande testmetodiken som är gemensam för testningen av de flesta applikationer.
Kursen ger dig kunskap om hur du kan strukturera upp ditt arbete på ett enkelt sätt och hur du praktiskt genomför arbetet.
Kursen vänder sig till: Dig som arbetar eller kommer att arbeta som testare av webbsystem. Dig som arbetar inom utveckling av webbsystem. Systemägare, förvaltningsansvariga och beställare. Testare, testledare, testprojektledare och teststrateg. Dig som deltar i testarbetet

Om Webbsystem

 • Vad kännetecknar ett webbsystem?
 • Övergripande definitioner
  • Webbläsare
  • Webbserver
  • Protokoll
 • Hur är ett webbsystem uppbyggt?
 • Vilka förväntningar har man på ett webbsystem?

Allmänt om test av webbsystem

 • Vad skiljer ett webbsystem från andra system ur testsynpunkt?
 • Hur anpassar man test till skillnaderna mellan webbsystem och andra system?
 • Vilka problem är vanliga vid test av webbsystem?
 • Hur påverkar den högre komplexiteten test?

Testmiljö

 • Vilka krav ställer webbsystem på testmiljön?
 • Vad ska man testa på?
 • Hur tar man fram en testmiljömatris?
 • Hur hanterar man testdata?

Planering

 • Vilka faktorer påverkar detaljplaneringen?
 • Hur prioriterar man testerna?

Genomförande

 • Hur drar man nytta av sitekarta vid testdesign?
 • Hur identifierar man generella testfall?
 • Hur identifierar man specifika testfall?
 • Vilka testtekniker finns att tillgå?
  • Ekvivalensgrupper
  • Gränsvärdesanalyser
  • Tillståndsdiagram
  • Beslutstabeller
  • All-pairs
  • Utforskande test

Metoder

 • Vilka standarder finns att följa?
 • Hur genomför man regressionstester?
 • Varför ska man göra omtester?
 • Hur bestämmer man avslutskriterier för testprocessen?
 • Hur genomför man klienttester?
 • Vilka tekniktester gör man på grund-, mellan- och fullnivå?

Test av användbarhet

 • Vad är viktigt att testa?
  • Lätthet att navigera
  • Upplevd prestanda
  • Funktionell stabilitet
 • Hur testar man användbarheten?
  • 10 Heuristics
  • Uppgifter till användare
  • Djupintervju

Resultat

 • Hur skriver man felrapporter?
 • Vad bör ingå i felrapporten?
 • Hur genomför man resultatbearbetning?
 • Vad bör ingå i testrapporten?

Verktygsstöd

 • Vilka fördelar erbjuder verktyg?
 • När lämpar det sig att använda verktyg?
 • Vilka kostnadsfria verktyg finns att tillgå?
 • Vilka verktyg kan man köpa in?
Det är en fördel med viss erfarenhet av systemutveckling eller testarbete.
Intresserad av denna kurs? Kontakta oss så kan vi prata mer!
08-615 19 60
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
Intresserad av denna kurs? Kontakta oss så kan vi prata mer!
08-615 19 60

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega