NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Webbutveckling: Fördjupningskurs

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen kommer du ha erhållit kunskaper i olika morderna tekniker för publicering av information på webben.

Sammanfattning

Moderna webbplatser är dynamiska och interaktiva. De har avancerade och snygga användargränssnitt som hjälper användaren att göra allt från att ta del av information till att köpa saker, kommunicera med andra människor eller att sköta sitt jobb. För att skapa moderna webbplatser krävs kunskaper i en rad tekniker, förutom HTML.
Denna tvådagarskurs lär du dig grunderna i alla de tekniker som behövs fär att skapa moderna webbgränssnitt. Efter kursens slut har du de kunskaper som krävs för att skapa webbsidor som fungerar i alla webbläsare, till och med i mobiltelefoner. Du lär dig också hur du genom att använda stilmallar kan skapa mycket avancerade gränssnitt och hur du styr utseendet på en webbplats ner till minsta pixel.
För att skapa interaktiva webbplatser måste du kunna programmera javascript. Vi går igenom javascriptprogrammering från grunden och lär oss hur man gör beräkningar, villkorssatser, funktioner m.m. Med grunderna i javascript, tillsammans med kunskaper om Document Object Model, lär vi oss sedan att modifiera webbsidor dynamiskt genom att visa och gömma innehåll, skapa nytt innehåll, kontrollera värden som skrivs in i formulär m.m.
Vi går igenom grunderna i serverprogrammering och lär oss hur man tar emot data och skriver ner det i en databas på servern. Vi går också igenom olika tekniker för multimedia och lär oss att infoga ljud och video på en webbsida. Till sist tittar vi även på mer avancerade tekniker som AJAX, On Demand Javascript, SVG, XML, Web Services och interaktiva kartor.
Kursen är lämplig för dig som vill få en praktisk introduktion till mer avancerade tekniker för att själv kunna vidareutveckla eller underhålla en webbplats. Kursen vänder sig bland annat till dig som är webbutvecklare, projektledare, systemprogrammerare och -utvecklare och beställare med behov av fördjupade kunskaper.

XHTML

 • Skillnaden mellan HTML och XHTML
 • Fördelar med XHTML
 • Syntax
 • DTD
 • Validering
 • Webbläsarkompatibilitet

CSS

 • Fördelar med CSS?
 • Hur bör man planera sina stilmallar?
 • Syntax
 • Olika typer av Selektorer
 • Arv
 • Webbläsarkompatibilitet
 • Avancerad funktionalitet i CSS
  • Positionering
  • Visibility/display
  • Anpassning för olika media: skärm och utskrift
  • Pseudo-classes
  • Aural Style Sheet - talmallar

Javascript

 • Grunderna i språket JavaScript
 • Datatyper och variabeldeklarationer
 • Uttryck och operatorer
 • Funktioner
 • Loopar
 • Arrayer
 • Intervallanrop

DOM (Document Object Model)

 • Hur ser DOM-strukturen ut?
 • Till vad kan DOM användas
  • Dynamisk åtkomst av innehåll, struktur och stil för ett dokument
 • DOM-objekt
  • Window
  • Document
  • Element
 • DOM-metoder
  • Navigera i webbsidan
  • Modifiera webbsidan
  • Skapa nya element i webbsidan

DHTML

 • Vad är DHTML
 • DOM + JavaScript + CSS = DHML
 • Vanliga tillämpningar av DHTML
 • Att visa och gömma innehåll på en webbsida
 • Formulärvalidering med DHTML

Server script

 • Vad är server scripting
 • Genomgång av olika tekniker
 • Att ta emot data
 • Att koppla en webbsida till en databas

Multimedia

 • Att inkludera multimedia på en webbsida
 • Olika typer av multimedia
 • Olika format
 • Flash, ljud, video
 • Att styra multimedia med Javascript

Avancerade tekniker (demonstration och diskussion)

 • AJAX
 • On Demand Javascript
 • SVG
 • XML
 • Web Services
 • Interaktiva kartor
Kursen innehåller ett flertal övningar där du själv får öva dig i de olika tekniker som gås igenom.
Du bör ha goda kunskaper i grundläggande webbutveckling, motsvarande NFI:s kurs Webbutveckling: Grundkurs.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega