NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Tmap Next® och TPI®: Strukturerad testning och processförbättring

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen förstår deltagaren hur en strukturerad testprocess kan se ut och kan påverka och förbättra en befintlig testprocess på ett kontrollerat sätt.

Sammanfattning

Alla vet att när ett IT system skall utvecklas och när systemet skall testas. Men test upplevs ofta som för dyr eller tar för lång tid att genomföra. Många har försökt att testa smartare, bland annat genom att använda verktyg för att testa snabbare, för det mesta utan resultat. Orsaken är oftast att det saknas en strukturerad testprocess, kostnaderna minskar inte som förväntat utan behovet av testresurser ökar i stället.
I denna kurs lär man sig hur man kan få kontroll på testprocessen. Under första dagen av tvådagarskursen ges en förståelse för hur en strukturerad testprocess fungerar. Hur man får en balans mellan kostnader och nytta, där processen stödjer dem som jobbar med test och genererar en testrapport, som man faktiskt kan lita på och som fungerar som beslutsunderlag för acceptans.
Under andra dagen lär man sig hur man kan förbättra sin egen testprocess. Detta görs genom att först mäta den befintliga processen, kartlägga styrkor och svagheter, sedan bestämma vilka förbättringsmål som krävs och till slut hur man kan nå dessa mål på ett kontrollerat sätt.
Alla som idag arbetar med test eller ska börja arbeta med test

Överblick strukturerad test med TMap Next

 • Behov av test
 • Business case för test
 • Överblick TMap Next

Business Driven Test Management

 • Produktriskanalys
 • Teststrategi
 • Risker och testtäckning

Livscykel för högnivåtester

 • Master Test Plan
 • Högnivåtester
 • Underliggande processer

Verktygslåda

 • Testspecifikationstekniker
 • Testmiljöer
 • Testverktyg
 • Testorganisation

Adaptiv process

 • Variationer av TMap Next
 • TMap Light
 • TMap och RUP

Överblick testprocessförbättring med TPI

 • Behov av en testprocessförbättringsmodell
 • Krav på en testprocessförbättringsmodell
 • Överblick TPI

Överblick av nyckelområden

 • Mognadsnivåer
 • Checkpoints

Användning av TPI modellen

 • Processförbättring
 • Definiera förbättringsmål
 • Att nå förbättringsmålen på ett kontrollerat sätt

 Lärare

Marcel van Oosterwijk
Marcel har drygt 10 års erfarenhet av test, testprocessförbättring och automatiserad testning. Under sina många år som konsult har han haft flera olika roller inom olika testprojekt. Han har bland annat utvecklat TPerf som är en modell för prestandatest som stöds av TMap. Marcel har även lagt grunden till Sogeti Sveriges interna kompetens nätverk inom test som han idag är ansvarig för.
Grundläggande erfarenhet om IT, systemutveckling och eventuellt test
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega