startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan
Kursutbud > Systemförvaltning och Systemutveckling > Risk Management: Att hantera hot och risker i verksamheten

Risk Management: Att hantera hot och risker i verksamheten

Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

 Kursmål

Denna kurs är praktiskt inriktad där deltagarna får tillämpa olika modeller och verktyg för olika syften och ändamål. Förutom att kursen ger goda kunskaper i ämnet riskanalys och riskhantering får deltagarna tillämpa modeller och verktyg för att själva kunna planera och genomföra workshops för riskhantering och förbättringsarbete.

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med verksamhetsplanering, utveckling, säkerhet, har rollen som projektledare eller facilitator, ansvarar för kontinuitetsplanering och förbättringsarbete eller andra områden där arbete med risker och hot är centralt.
 

 Sammanfattning

Vill ni säkra er verksamhet och era projekt mot risker och hot? Behöver ni ett strukturerat sätt att arbeta med riskhantering, vardagsrationalisering och ständiga förbättringar? Då är detta kursen för er.

Risker och hot uppmärksammas ofta för sent. Hot blir verklighet och kräver omedelbara åtgärder. Den långsiktiga planeringen får stå tillbaka för brandkårsutryckningar med ogenomtänkta och kostsamma nödlösningar som följd. Risker och hot som identifieras och hanteras i tid ger ökat utrymme för att utveckla verksamheten, nå uppsatta mål, och säkerställa projektgenomförandet.

Under denna intensiva tvådagarskurs får du tillämpa modeller och verktyg för att identifiera, värdera och åtgärda risker och hot i olika verksamheter, scenarier och sammanhang. Du får också kunskaper om hur riskanalys kan användas som underlag för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.

 Övningar

Kursen är till större delen praktiskt inriktad med realistiska praktikfall och scenarion där metoder och verktyg tillämpas i olika workshops.

 Förkunskaper

Kursen kräver inga särskilda förkunskaper.

 Kursinnehåll

Hot- och riskanalys: teorier och modeller

 • Begreppet Risk Management, RM
 • Risker och hot vid projektgenomförande
 • Riskanalys vid systemutveckling
 • Riskanalys vid arbete med informationssäkerhet/kontinuitetsplanering
 • Riskanalys för att definiera verksamhetens normalläge
 • Riskanalys för löpande förbättringsarbete

Identifiering av risker och hotbilder

 • Workshop för riskanalys: metodik och genomförande
 • Analays av informationssystem
 • Formulera och dokumentera risker

Värdering av risker och hot

 • Riskkalkylering, allmänt
 • Sannolikhet att risken inträffar
  • Statistiska kalkyler och subjektiva bedömningar
 • Konsekvenser om risken inträffar
  • Påverkan på tidplan, funktion, ekonomi
  • Påverkan på tillgänglighet, riktighet, sekretess

Riskhantering

 • Acceptera eller åtgärda
 • Planera åtgärder: ansvar och uppföljning
 • Minimering av risker
 • Eliminering av risker
 • Transferering av risker
 • Dokumentera, presentera och underhålla riskanalysen
 • Riskkommunikation

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss