NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Molntjänster i praktiken: Upphandling och införande

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen kommer du att praktiskt kunna påbörja arbetet med att införa molntjänster och ha mycket goda kunskaper om vad de olika molntjänsterna innebär. Du kommer även att veta om vilka ”fallgropar” som man måste uppmärksamma, vilka säkerhetsaspekter som bör granskas extra noga samt hur avtal och SLA skall utformas. Kursen belyser alla de steg som behövs för att upphandla och införa molntjänster.

Sammanfattning

Intresset för fenomenet som kallas för Molnet fortsätter och molntjänster är utan tvekan den form av IT tjänster som det talas mest om. Allt fler leverantörerna lanserar sina tjänster via molnet, både stora och små leverantörer. Under 2010 förväntas det stora genombrottet för molntjänster komma då tjänsterna täcker ett stort antal användningsområden och tillströmningen av kunder ökar.
Trots allt som skrivs om molntjänsternas förtjänster finns det uppenbara fallgropar som man måste vara medveten om. Det gäller olika aspekter såsom tillgänglighet, prestanda, säkerhet, låsning till leverantör, avtal, m.m.
Under denna intensiva tvådagarskurs går vi igenom allt du behöver veta för att praktiskt komma igång med molntjänster. Vi reder ut vad som egentligen menas med molntjänster och dess olika begrepp. Vi går igenom strategier för införande av molntjänster, hur standardlösningar påverkar verksamheten, m.m. Under dagarna läggs stor vikt vid de olika säkerhetsaspekterna samt hur avtal och SLA (Service Level Agreement) utformas för molntjänster.
Utifrån den erhållna dokumentationen kan du starta resan mot Molnet.
 
Kursen vänder sig till dig som avser att upphandla och införa molntjänster (Cloud computing) eller till dig som vill ha en djupare orientering. Kursen fokuserar på de olika stegen vid införande av molntjänster.

Definition av molntjänster

 • Vad är molntjänster
 • Hur relaterar sig molntjänster till andra tjänster och program

Strategi

 • Vilken strategi skall man ha vid införande av molntjänster
 • Vilka applikationer lämpar sig för molntjänster
 • Vilken takt skall man införa molntjänster m.m.

Säkerhet

 • Hur minimeras riskerna för förlust av data
 • Hur minimeras riskerna för obehörig åtkomst och ändring av data
 • Hur säkerställs att leverantören har adekvata processer och rutiner för att hantera säkerhetsfrågorna

Standardlösning

 • Hur säkerställer jag att de ofta hårt standardiserade molntjänsterna kan fungera i den specifika tjänstens processer och rutiner
 • Hur kundunika kan standardlösningar vara

Utveckling av molntjänsten

 • Hur utvecklas programmet jämfört med den övriga tekniska utvecklingen
 • Hur utvecklas programmet jämfört med verksamhetens krav
 • Hur utvecklas programmet jämfört med andra jämförbara program

Inlåsning till leverantör

 • Hur säkerställs att data går att exporteras på ett standardiserat sätt
 • Hur säkerställs att data går att importeras på ett standardiserat sätt

Tillgänglighet och prestanda

 • Hur säkerställer man tillgänglighet till programmen
 • Hur säkerställer man prestanda i programmen

Avtal och SLA (Service Leval Agreement)

 • Hur får man ett väl fungerande avtal avseende molntjänster
 • Hur utformar man SLA avseende molntjänster

Uppföljning av molntjänsterna

 • Hur följer man upp avtalad funktionalitet och SLA nivåer
 • Hur mäts tillgänglighet och prestanda
 • Hur hanteras säkerhetsfrågorna

Sammanfattning och avslutning

Kursen innehåller övningar där du själv eller i par med andra deltagare får öva på och diskutera frågeställningarna i de ingående avsnitten. Det innebär till exempel genomgång av olika säkerhetsaspekter, granskning av avtal och SLA, diskussion kring verkliga fall samt framtagande av enklare exempel utifrån givna uppgifter.
Det är en fördel om du har en viss erfarenhet av arbete med IT system.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega