NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Sociala medier för framgångsrik kommunikation och marknadsföring

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Kursens mål är att ge förståelse för hur er organisation kan skapa affärsnytta i verksamheten genom att nyttja sociala medier.

Sammanfattning

Dagens vinnare är företag och organisationer som har en relation till sin målgrupp. Sociala medier, det interaktiva Internet, gör det möjligt för oss att effektivisera stora delar av vår verksamhet samtidigt som vi bygger starka relationer.
Men vad är egentligen sociala medier? Är det teknik eller beteenden? Är det relevant för oss? Vad kan vi vinna på att arbeta med det? Hur gör vi?
Under denna spännande tvådagarskurs sätter vi upp ramverk för just era möjligheter att nyttja sociala medier ur ett verksamhetsperspektiv. Vi går grundligt igenom de sociala mediernas sex användningsområden (Marknadsföring, Sälj, Omvärldsbevakning, Marknadsundersökning, Kundservice och Krishantering) och skaffar oss kunskap om hur de största kanalerna (Facebook, Bloggar och Twitter) kan skapa affärsnytta i vår verksamhet.
 
Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller är involverad i arbetet med varumärke, sälj- eller informationsfrågor i privat eller offentlig sektor.

Introduktion

 • Vad är sociala medier?
 • Historik
 • Hur ska man hantera sociala medier idag och i framtiden?
 • Hur påverkar de sociala medierna kommunikationen med intressenter?
 • Vad vill man ha ut av sociala medier?

Sociala nätverk t.ex. Facebook

 • Hur bygger du upp organisationens egna utrymme i ett socialt nätverk?
 • Hur kommunicerar och skapar du relationer i sociala nätverk?
 • Exempel på sociala nätverk
 • Vilka sociala nätverk ska man välja?

Bloggar

 • Vilka mål ska man ha med en bloggsatsning?
 • Vad krävs av organisationen för att lyckas med en bloggsatsning?
 • Företagsbloggar
  • Hur börjar man?
  • Vad bör man blogga om (och vad bör man inte blogga om)?
  • Exempel på lyckade företagsbloggar
 • Möjligheter och risker med Blogg-PR

Microbloggar t.ex. Twitter

 • Viktiga skillnader mellan att kommunicera med intressenter via microbloggar jämfört med vanliga bloggar
 • Hur använder man microbloggar för att kommunicera med intressenter?
 • Vilka microbloggar finns det?
 • Vilka fördelar respektive nackdelar finns med microbloggar som kanal?

Standardiserade sociala verktyg

 • Genomgång av några standardiserade verktyg
  • Youtube, Flickr, Retweet, Shareknappar, Twingly, Disqus och Knuff
 • Varför ska man använda standardiserade verktyg?
 • Hur inför man standardiserade verktyg?

Marknadsföring

 • Hur använder man sociala medier för marknadsföring?
 • Hur skiljer sig marknadsföring i sociala medier jämfört med marknadsföring i andra medier?
 • Hur anpassar man sin kommunikation till rätt målgrupp?

Marknadsundersökningar

 • Exempel på verktyg som lämpar sig för marknadsundersökningar och hur man använder dem
 • Vad bör man tänka på när man gör marknadsundersökningar med sociala medier?

Kundservice

 • Hur kan man använda sociala medier för att få nöjdare kunder?
 • Hur kombinerar man insatser med övrig kundservice?

Krishantering

 • Använd sociala medier för en öppen dialog med berörda intressenter
 • Hur använder man sociala medier för att upprätthålla förtroendet hos intressenter vid en kris?

Omvärldsbevakning

 • Hur genomför man omvärldsbevakning med sociala medier?
 • Hur tolkar och sammanställer man resultaten?

Sälj

 • Hur kan sociala medier användas för säljfrämjandeinsatser?
 • Hur kopplar man samman sälj via sociala medier med befintliga säljinsatser?

Organisationen

 • Vad krävs av organisationen för att insatser med sociala medier ska kunna bli framgångsrika?
 • Hur får man med sig medarbetarna i arbetet med sociala medier?
 • Vilka bör involveras i arbetet med sociala medier?
 • Policys och riktlinjer för arbete med sociala medier
 • Hur hanterar du situationer där sociala medier skapar oro internt?

Strategi

 • Att skapa en strategi för hur organisationen ska förhålla sig till och dra nytta av sociala medier
 • Målsättningar för arbete med sociala medier
 • Vilka resurser krävs?
 • Hur ska man hantera öppenhet och transparens?

Resultat

 • Hur mäter man resultatet av satsningar (t.ex. ROI)?
 • Hur utvärderar man resultatet?
 • Hur påvisar man nyttan med satsningar i sociala medier?
Kursen är interaktiv och består av en blandning av presentationer och workshops.

 Lärare

Ola Mattisson
Ola arbetar som konsult och har arbetat med varumärken på internet sedan 1999. Till vardags är han VD och kreativ chef på en webb- och kommunikationsbyrå som han grundade 2006. Ola dedikerar 3 timmar om dagen framför Twitter, Facebook och bloggar för att bedriva omvärldsbevakning av ämnet sociala medier.
Inga förkunskaper krävs.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega