startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan
Kursutbud > Systemförvaltning och Systemutveckling > Mentorskap: Att förmedla kunskap och stärka individer

Mentorskap: Att förmedla kunskap och stärka individer


Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

 Kursmål

Genom växelvisa teoretiska genomgångar och praktiska övningar tar vi oss fram till villkoren, spelreglerna, etiken för att verka i ett professionellt och effektivt mentorskap. Efter kursen är du redo att ta dig an uppgiften som mentor eller adept och får sedan tillfälle till uppföljning efter ca två månader.

 Vem bör deltaga?

Kursen ger kunskap om hela mentorskapet och vänder sig därför till såväl blivande mentorer som adepter.
Kursen lämpar sig även utmärkt för dig som är ansvarig för företagets mentorprogram.
 

 Sammanfattning

Hur överför man kunskapen hos medarbetare som varit verksamma länge i organisationen till dem som är nya? Hur säkrar man att medarbetare har alla möjligheter att utvecklas? Hur skapar man självsäkerheten att tänka i nya banor? Svaret är mentorskap.

Mentorskap kan sägas vara en modern form av det gamla lärlingssystemet. En erfaren mentor är handledare eller rådgivare åt en vetgirig adept. I det moderna mentorskapet lär mentorn och adepten av varandra även om adeptens utveckling står i fokus. Mentorn agerar bollplank för adepten och bidrar med sin kunskap och erfarenhet inom ämnet. Det finns många fördelar med mentorskap men det är viktigt att man utgår från vissa regler och riktlinjer för att insatsen inte ska bli verkningslös eller rinna ut i sanden.

Under denna kurs går vi igenom hur ett modernt mentorskap är uppbyggt och vilka krav och förväntningar vi bör ställa för att vi ska få ut det mesta möjliga resultat av mentorprogrammet. Hur väljer man en mentor respektive adept, vilka förhållningssätt gäller? Vi studerar bland annat psykologin vid möten, samtalsämnen, samtalsmetodik eventuella hinder för en bra relation och vägen till goda resultat.

I en värld med snabba förändringar och nya förutsättningar känns det ofta tryggt att under harmoniska förhållanden och med full tillit kunna förmedla sina tankar och idéer tillsammans med en mentor. Detta gäller både vid externa mentorskapsinsatser och interna mentorskapsprogram där det är en viktig angelägenhet för alla medarbetare på företaget att internt få förmedla och ta del av kunskaper, erfarenheter och förhållningssätt.

 Övningar

Kursdagarna kommer att innehålla övningar, ”vanliga dilemman”, verkliga och påhittade situationer. Verktyg, metoder och checklistor för effektiva och givande samtal tillhandahålls.

 Lärare

Boris Ottoson
Boris arbetar som managementkonsult, ofta med anknytning till IT ur ett ledningsperspektiv. Han har lång erfarenhet som VD i ett flertal expanderande företag. Han har under åren engagerat sig i sina medarbetares utveckling eftersom han insett att medarbetare som trivs och är harmoniska presterar bättre. Han har också arbetat som utbildningschef och lärare och då visat stor pedagogisk skicklighet. Boris är dessutom internationellt certifierad affärs-, chefs- och karriärcoach.

 Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för kursen.

 Kursinnehåll

Roller vid mentorskap

 • Vad innebär det att vara mentor respektive adept?
 • Vem är lämplig som mentor?
 • Vem ansvarar för mentorskapet?

Mentorskapets utformning

 • Olika typer av mentorskap
 • Vad kan avhandlas under ett mentorskap?
 • Hur omfattande bör ett mentorskap vara?
 • Kan mentorskap bedrivas på distans?
 • Regler, riktlinjer och tips för mentorskap

Målbild

 • Vilka mål bör man välja?
 • Hur sammanställer man målen för ett mentorskap?
 • Hur säkrar man att man arbetar mot målen?

Mötet

 • Hur ofta bör man träffas?
 • Förberedelser inför ett möte
 • Hur skapas förtroende mellan mentor och adept?
 • Bör mentorn och adepten ha liknande bakgrund och/eller värderingar?
 • Hur väljer man rätt mötesplats?
 • Mentorns integritet
 • Hur utformar man hemuppgifter som förbereder för nästa möte?

Adeptens utveckling

 • Vad motiverar adepten?
 • Hur styr mentorn adeptens utveckling?
 • Hur kan man mäta och visa på nyttan med ett mentorskap?
 • Adeptens ansvar vid ett mentorskap

Metoder och verktyg för mentorskap

 • Att övervinna begränsande övertygelser
 • Aktivt lyssnande och tystnadens värde
 • Tekniker för djupgående frågoställning
 • Positiv visualisering

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss