NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Ledarskapsträning: Utvecklingssamtal, lönesamtal och rekrytering

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap och träning i de samtal som ingår i en ledarrollroll. Dvs. lönesamtal, utvecklingssamtal och rekrytering men även konstruktiv kritik och feedback. Till grunden för dessa samtal ligger kommunikation. Deltagarna kommer att få en grundläggande kunskap inom detta område, med syfte att förstå och kunna nå fram till motparten i ett samtal. Deltagarna ska efter genomgången kurs ha så pass mycket kompetens de kan praktisera sin kunskap på egen hand.

Sammanfattning

Som ledare ingår det i din roll att du ska hålla utvecklingssamtal, löneförhandla och kanske rekrytera. Därutöver är det viktigt att kunna ge konstruktiv kritik som ger önskad effekt och att ge feedback. Feedback är en av de viktigaste sätten av få våra medarbetare att känna sig sedda vilket är en av de absolut viktigaste drivkrafterna för att få medarbetarna att utföra ett bra jobb. I alla nämnda moment är kommunikation en viktig del för att kunna nå fram till människor. Många ledare eller tilltänkta ledare tycker dessa samtal är svåra och har frågat efter en kurs inom detta område med mycket övningar. Vi har nu nöjet att presentera denna kurs framtagen av vår mycket erfarna och pedagogiska kursledare. På denna kurs varvas teori kring de olika momenten, med mycket övningar, rollspel och diskussioner. Vi tränar på olika situationer så du ska känna dig väl förberedd för att kunna jobba vidare på egen hand.
 
Kursen vänder sig till alla som vill förkovra sig inom rekrytering, lönesamtal, utvecklingssamtal och kommunikation. Du besitter någon form av ledaransvar. Du kan bl.a. vara projektledare, teamledare, linjechef, regionchef, butikschef, avdelningschef m.m.

Kommunikation mellan ledare och medarbetare

 • Bådas ansvar att vi förstår varandra
 • Olika sätt att kommunicera
 • Varför är kommunikation så svårt?
 • Kommunikation, inte bara ord
  • Kroppsspråk, röstläge, klädsel, fördomar, meningsuppbyggnad
 • Hur uppfattas du?
 • Hur når jag fram till en person i olika situationer som t ex är:
  • Arg
  • Ledsen

Utvecklingssamtal

 • Varför? Vad har medarbetaren för nytta av det? VAd har jag för nytta av det?
 • När? Hur ofta? Hur länge?
 • Hur ska jag förbereda mig?
 • Hur ska medarbetaren förbereda sig?
 • Var ska vi sitta?
 • Vad är ett bra formulär för utvecklingssamtal?
 • Hur ska jag agera under utvecklingssamtalet för att det ska bli så bra som möjligt?
 • Vad händer sedan?

Förhandling

 • När du vill kunna påverka är det en förhandling. T ex löneförhandling, rekrytering, skaffa intressanta arbetsuppgifter m.m.
 • Hur är en bra förhandlare?
 • Förhandlingens olika steg
  • Förberedelse
  • Be motparten berätta, ställ frågor
  • Presentation
  • Köpslående
  • Överenskommelse

Lönesamtal

 • Hur ska jag förbereda mig?
 • Vad premieras i olika organisationer?
 • Mätbara mål
 • Hur ser förhandlingsutrymmet ut?
 • Ska jag be medarbetarna förbereda sig?
 • Hur lång tid ska jag avsätta per samtal?
 • Var ska vi sitta?
 • Hur lägger jag upp samtalet?
 • Hur sker förhandlingen?
 • Vad säger jag om det inte finns förhandlingsutrymme?
 • Hur motiverar jag beslut?
 • Hur möter jag ilska?
 • Hur bemöter jag sorg?

Rekrytering

 • Hur stor omsättning vill vi ha av personal?
 • Hur specifik ska annonsen vara?
 • Vad ska det vara för typ av människa, så jag får en väl fungerande grupp?
 • Rekrytera internt eller externt?
 • Var ska jag annonsera?
 • Rekryteringsprocessen
 • Gallring
 • Hur många intervjuer?
 • Hur många ska intervjua?
 • Var ska vi sitta?
 • Hur ser ett bra rekryteringsformulär ut?
 • Vad ska jag tänka på under själva intervjun?
 • Intervjuteknik
 • Intervjuteknik av referenter

Sammanfattning och avslutning

Kursen varvar teori, diskussioner, övningar och rollspel. En stor vikt läggs på praktiska övningar.
Inga speciella förkunskaper krävs.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega