startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan
Kursutbud > Ledarskap > Governance: ökad verksamhetsnytta genom styrning – metoder och verktyg

Governance: ökad verksamhetsnytta genom styrning – metoder och verktyg


Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen kommer du att veta hur du kan undvika vanliga fallgropar och dra nytta av gjorda erfarenheter för att förbättra eller få råd i hur man lyckas med sin portfölj- och verksamhetsstyrning samt tillämpningen i organisationen. Du kommer även att ha fått med dig olika verktyg som kan hjälpa dig i ditt fortsatta arbete i organisationen.

 Vem bör deltaga?

Detta är kursen för dig som vill kunna bedriva en effektiv målstyrning, verksamhetstyrning och portföljstyrning i både drift, förvaltning och projekt.
 

 Sammanfattning

Vill du få en ökad förståelse för hur portfölj- och verksamhetsstyrning fungerar och hör ihop? Vill du få ihop de olika uppdragsportföljerna? Vill du komma vidare och få helheten och styrning av projekt och förvaltningsportfölj att fungera i samklang? Vill du få nya verktyg eller synsätt för att få till en bra governancestruktur? Hur kan arbetet utvecklas för att hämta hem full effekt av dina investeringar på verksamhets och IT-sidan? En verksamhet som är målstyrd är kostnadseffektiv och ger hög verksamhetsnytta. Genom en affärsmässig styrning försäkrar du att verksamheten får ut det den avser av sina investeringar.

Under kursdagarna fokuserar vi på de mest aktuella utmaningarna i att bedriva ett effektivt portföljstyrningsarbete, både ur ett förvaltnings och ett utvecklings/projektperspektiv. Kursledaren går igenom principerna för ett aggregerat angreppssätt för styrning av portföljer och tittar på hur olika modeller och arbetssätt kan samverka för att få ut eftersträvad effekt. Vi tar upp erfarenheter och exemplifierar så att du kan undvika vanliga fallgropar och dra nytta av gjorda erfarenheter för att förbättra eller få råd i hur man kan lyckas med sin portfölj - och verksamhetsstyrning och tillämpningen i din organisation.

Under två dagar får du diskutera dina intressantaste frågeställningar med våra erfarna kursledare, och därutöver byta erfarenheter med kollegor i andra branscher som står inför samma utmaningar som du. Kursen ger dig också nya verktyg och tankesätt inom styrningsområdet som du kan dra direkt praktisk nytta av i din egen organisation.

 Övningar

Under kursen varvas teori med diskussioner och gruppövningar.

 Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

 Kursinnehåll

Governance - inledning

 • Centrala begrepp och synsätt i governance
 • Styrning och dess komponenter
 • Syfte: vad är det vi styr och varför
 • Olika typer av governancesätt/-filosofier
 • Mäta och följa upp
 • Interna och externa drivkrafter
 • Vilka är de viktigaste komponenterna och förutsättningarna för att skapa en god governancestruktur

Olika metoder och modeller för styrning

 • Vilka modeller och verktyg finns inom Governanceområdet och vad är de lämpade för
 • Nyttoanalyser, ROI, TCO hur kan dessa vara verktyg och nyttjas inom governance
 • Mätning & Uppföljning genom performance management

Styrning & ledning i olika typer av organisationer med olika utförande filosofi

 • Hur kan man arbeta med Governance i organisationer som arbetar agilt .eller har en stor grad av outsourcing

Portföljstyrning som en del av verksamhetens övergripande strategi- och målarbete

 • Hur får man ihop en governancestruktur som täcker helheten från vision till det operativa genomförandet
 • Genom övningar och exempel får deltagarna verktygen för att skapa en governance för sin egen organisation

Bygga en governance struktur

 • Hur bygger man upp en governancestruktur som står sig över tid
 • Genom övningar och exempel får deltagarna verktygen för att skapa en governance för sin egen organisation

Aktiv governance genom ett agilt angreppssätt – verktyg för ditt governancearbete

 • Hur arbetar men med det löpande styrningsarbetet genom ett agilt angreppssätt
 • Verktyg och metoder för att kunna styra, mäta och följa upp verksamheten

Sammanfattning & avslutning

 • Tips & trix
Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss