NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Affärsengelska- kommunikation, argumentation och förhandling

Många upplever situationer i sin vardag som följande citat beskriver:
“Flera i vårt företag möter multikulturella situationer som ofta hålls på engelska. Vi känner att det saknas utbildning, träning och erfarenhet i att hantera engelska som ett främmande språk i olika situationer i det professionella livet. Det kan handla om att argumentera för sin sak eller en förhandling.”

Översikt

Kursen är normalt 3 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter att ha deltagit i kursen ”Affärsengelska - kommunikation, argumentation och förhandling” kommer du att ha lagt en grund till ett förbättrat självförtroende när det gäller att arbeta i en internationell omgivning med engelska som ett förekommande språk.
Genom övningar och teorier kommer du att nå förbättrad kommunikation, argumentationstekniker och ett stort steg mot excellence i att förhandla med andra kulturer på det engelska språket.
Övning ger färdighet, genom att använda professionell engelska i olika situationer där interaktiv kommunikation, argumentationstekniker och förhandlingstekniker är mottot på denna kurs.
Kursmålet är också att du skall bli insatt i och nå en förståelse för hur andra kulturer tänker och beter sig i professionella sammanhang

Sammanfattning

Idag arbetar många företag på en global plattform och kräver att medarbetare skall hålla möten, presentera, argumentera, sälja och förhandla på engelska. Oavsett om det är internt på mötet, om du arbetar i projektet, driver projekt, rapporterar till ledningen, i avtalssituationer och inte minst i köp- och säljsituationer, så ligger alltid någon typ av förhandling och argumentation i bakgrunden. Att utföra detta med framgång på ett främmande språk (engelska) kan vara en stor utmaning för många.
Kursen kommer att ge dig goda förutsättningar i att nå goda resultat i dina möten, i dina projekt, i dina rapporteringar till medarbetare och överordnade och i affärsöverenskommelser även om de sker på det engelska språket. I kursen lär du dig även hemligheten bakom att skapa överenskommelser med närvaron av multikulturella aspekter där samtliga parter känner sig nöjda och motiverade för framtida väl fungerande samarbeten.
 
Du som i olika sammanhang använder det engelska språket i egenskap av projektledare, ledare, kundansvarig, inköpare, säljare, leveransansvarig eller programansvarig.
Du kommer att få träning i att praktiskt använda det engelska språket med inriktning på affärsengelska, samtidigt som du slipar dina förhandlingstekniker, argumentationstekniker och affärskommunikation och får ökad insikt i hur andra människor inom olika kulturer tänker och beter sig.


Introduktion

 • Konsten att skapa hållbara relationer i en interkulturell miljö
 • Olikheter mellan olika kulturer
 • Att göra sig förstådd och att förstå
 • Olika attityder och synsätt på hur affärslivet fungerar
 • Hur du förbättrar din självkänsla inför affärssituationer på det engelska språket

Förberedelser

 • Hur du förbereder dig inför ett möte i en multikulturell kontext
 • Mental förberedelse för att nå en god självkänsla.
 • Hur du tar reda på den andra partens behov
 • Konsten att sätta mål
 • Etablera din styrkeposition och se hur du kan förbättra den

Hur du förbättrar din styrkeposition

 • Förhandlingens fyra faser
 • Konsten att få en god kontakt med din affärspartner
 • Konsten att lyssna på ett effektivt sätt
 • Konsten att fråga kraftfulla frågor

Argumentation

 • Hur du lär dig att nå fram med dina budskap
 • Hur du övertygar och argumenterar på ett professionellt sätt.
 • Hur du skapar förtroende
 • Hur du anpassar dig till andra affärskulturer
 • Det engelska språket i affärs och förhandlingssituationer

Kulturella skillnader

 • Vikten av relationer
 • Språkbruk, direkt språk vs indirekt språk
 • Punktlighet, en dygd
 • Formellt vs informellt beteende i olika kulturella kontexter
 • Fula taktiker som du skall lära dig att känna igen och se upp för

Tekniker och metoder

 • Argumentations- och förhandlingstekniker
 • Hur du utvecklar din kreativitet
 • Lär dig hur du ger eftergifter
 • Lär dig hur du kan ta för dig
 • Lär dig hur du gör avslut

Sammanfattning & avslutning

 • Reflektion och ”feedback” på övningar
 • Hur gör du dina nya kunskaper till ett naturligt beteende
 • Nästa steg för mig i min utveckling mot mästerskap i en internationell affärskontext
Kursen innehåller teoridelar av kommunikation, argumentations- och förhandlingsteknik med olika kulturer. Dessa teorier varvas med ett antal övningar och förhandlingsspel. Övningar och teorier hålls på det engelska språket och övningar är nyckeln till lärande i denna kursen.

 Lärare

Jan-Åke  Björck
Jan-Åke har en lång erfarenhet av förhandling inom internationellt affärsliv. Han har i 30 års tid varit verksam inom förhandling inom ett flertal roller och i ett flertal landskulturer. Bl.a. har han agerat som projektledare, försäljningschef, produktchef, affärsområdets direktör inom Ericsson koncernen. På senare år har han specialiserat sig inom området förhandling såsom kursledare, forskare, författare, medlare, mentor och coach. Jan-Åke har en kombination av beteendevetenskap och praktiskt affärsliv. Ingenjör, ekonom och licensierad mental tränare, coach och NLP-tränare. Jan-Åke är känd för sin goda pedagogik, kunskap och förståelse för olika förhandlingssituationer som du kan hamna i, såväl inköp som försäljning, projektledning och chef- medarbetarrelationer.
Inga förkunskaper krävs
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 3 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega