NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

AI förordningen - Introduktion och efterlevnad

En kurs som ger dig kunskap, förståelse och verktyg för att kunna hantera de legala krav som ställs på organisationer genom AI-förordningen.

Översikt

 7 950 kr ex moms
 09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter denna kurs kommer du att ha den kunskap som behövs för att säkerställa att din organisation följer kraven som ställs upp i AI-förordningen. Du får också en förståelse för vilka andra legala frågeställningar, utöver de som uppkommer som en följd av AI-förordningen, som du kan komma att behöva ta ställning till när du utvecklar eller arbetar med AI.

Sammanfattning

För organisationer som använder eller planerar att använda AI i sin verksamhet är det viktigt att ha förståelse för vilka legala krav som detta för med sig. EU:s nya AI-lag, AI-förordningen, innebär ett antal krav såväl för den som utvecklar AI-system som den som agerar som mellanhand eller använder systemen i sin egen verksamhet. Hur ska man agera för att säkerställa efterlevnad av AI-förordningen? Under kursen går vi igenom vem som omfattas av reglerna i AI-förordningen, vilka typer av AI-system som omfattas och hur kraven skiljer sig åt mellan dessa system. Du får också veta vilka åtgärder din organisation behöver vidta beroende på vilken typ av organisation du tillhör. Utveckling och användning av AI regleras inte bara i AI-förordningen. Även andra regler kan bli aktuella, såsom dataskyddsregler och upphovsrättsliga regler. Efter kursen kommer du att ha en grundläggande förståelse även för dessa frågor. Kursen fokuserar på att ge konkreta förklaringar och användbara tips.
 
Kursen vänder sig till dig som vill få ökad förståelse för de rättsliga frågor som uppkommer vid användning av AI, med särskilt fokus på AI-förordningen.

Grundläggande förståelse för AI och maskininlärning.

Möjligheter och risker med användning av AI.

AI-system som omfattas av AI-förordningen

Organisationer som omfattas av AI-förordningen.

Krav som ställs på organisationer för att uppfylla regelverket i AI-förordningen, samt på vilket sätt dessa krav skiljer sig åt beroende på vilken typ av AI-system som används.

AI-förordningen påverkar organisationer beroende på var i leveranskedjan organisationen befinner sig.

Vem som ansvarar för vad i AI-förordningen?

Verktyg och åtgärder för att i praktiken kunna följa AI-förordningen.

Översiktligt genomgång av andra legala frågeställningar som uppkommer vid användning av AI.

Under kursen varvas teori, diskussioner och övningar.
Inga förkunskaper krävs.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 7 950 kr ex moms
 09:00 till 16:30
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?