startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Kurstillfällen
6-7 feb
2-3 apr
14-15 maj
3-4 sep
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Projektledning > Diplomerad workshopledare - praktisk träning och fördjupning

Diplomerad workshopledare - praktisk träning och fördjupning

Diplomerad workshopledare - praktisk träning och fördjupning
Under denna kurs får du designa en mötesprocess där du lär dig att hantera dina utmaningar tillsammans med praktiska övningar av verkliga situationer.
Kurstillfällen
6-7 feb
2-3 apr
14-15 maj
3-4 sep
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:30 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen kommer du:
- stå bättre rustad att leda en grupp mötesdeltagare mot förväntat resultat/mål,
- kunna tillämpa kraftfulla verktyg och tekniker som skapar hög delaktighet bland mötesdeltagarna,
- kunna använda fråge- och lyssnartekniker som väcker intresse och engagerar gruppen,
- veta vilka färdigheter du är bra på och vilka färdigheter du behöver utveckla och
- veta hur produktiva möten och god möteskultur skapas inom din verksamhet.

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till dig som har erfarenheter som workshopledare/facilitator och har de grundläggande kunskaperna i facilitering, gruppdynamik och kommunikation. Du vill stärka dig i din roll som facilitator genom att utveckla dina färdigheter att effektivt leda en grupp mot önskat resultat. Om du har gått kursen ”Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten” är du väl förberedd för denna kurs. Du kan t.ex. vara projektledare, förändringsledare, processledare/processägare, verksamhetsutvecklare, systemutvecklare eller linjechef.

 Sammanfattning

Du känner att du vill komma vidare och bli bättre på att leda en grupp/ett team effektivt och framgångsrikt. Du vill bli bättre på att använda facilitering i ditt ledarskap, bli bättre på mötesdesign när du bygger din mötesprocess och få fler verktyg för detta i din verktygslåda! Ett väl genomfört möte skapar delaktighet och ökat ansvarstagande.

Du kommer att få möjlighet att ta del av andras erfarenhet och tankar. Tillsammans utforska och ”tänka nytt” kring facilitering. Hur kan facilitering bidra till utveckling av ledaren, gruppen och verksamheten?

Du kommer att få reflektera över hur du på bästa sätt hanterar olika situationer. Oavsett vilken situationen är kommer du alltid, att tillämpa 4 praxis som är kärnan i ditt ledarskap. Du får bygga en mötesprocess med utmaningar som ni gemensamt identifierar att ni står inför - praktisk konkret övning.

Du kommer att få tankar och idéer kring hur du kan utveckla dina färdigheter i facilitering. Under kursen kommer du, med städ av ”Utvecklingsloggen”, att få möjligheter att skriva ned dina slutsatser och reflektioner så att du vet vad du behöver göra för att bli en bättre workshopledare/facilitator. Med loggen får du en bekräftelse på att din kompetens har utvecklats märkbart.

Du kommer att få tillämpa ett flertal verktyg och tekniker som ingår i boken "Workshops och arbetsmöten - Verktygslåda för produktiva möten". Boken är del av ett omfattande kursmaterial som du kommer att arbeta med. Före kurstillfället kommer du att få ”Utvecklingsloggen”. Den hjälper dig även att tänka igenom vad du vill lära dig under kursen

 Övningar

Kursen utgörs till stor del av övningar, där du får praktisk erfarenhet av ett flertal verktyg och tekniker avsedda för olika ändamål.

 Lärare

Freddie Hahn
Freddie är ekonom och projektledare och jobbar dagligdags både med agila och traditionella projektledningsmetoder. Han har lång erfarenhet av olika ledarbefattningar i större organisationer och håller även kurser och föreläser inom Projektledning, Ledarskap och Change Management. Freddie har även stor erfarenhet av att coacha team hos stora företag i agila metoder. Freddie är diplomerad inom Six Sigma samt certifierad Scrum Master.

 Förkunskaper

Du bör ha erfarenheter av att leda grupper i workshops och arbetsmöten.

 Kursinnehåll

7 steg för framgångsrik facilitering

 • Skapa en strukturerad och engagerande mötesarena
 • Skapa och bevara ett positivt mötesklimat
 • Använda frågor som har en tydlig avsikt
 • Hålla fokus på förväntat resultat
 • Reflektera över nyttan med resultatet
 • Skapa engagerande avslutning
 • Utvärdera mötet och min roll som workshopledare/faciliator

Mötesprocessen

 • Tydligt syfte som beskriver nyttan för mottagaren av resultatet
 • Mötesdesign – bygga processen utifrån den aktuella situationen
 • Facilitatorn/workhopledarens roll och ansvar som processägare
 • Processverktygen – facilitatorn/workshopledarens stöd att skapa struktur i processen och gruppens stöd att klara uppgiften
 • Att arbeta med processverktyg – hur förbereder du gruppen?
 • Fyra kategorier av mötesprocesser – var och en med sina utmaningar
 • Effektivt beslutsfattande – beteenden och metoder som hjälper gruppen att ta rätt beslut

Verktyg och tekniker

 • Vilka verktyg lämpar sig bäst för att lösa en viss uppgift?
 • Vilka tekniker behövs för att effektivt genomföra mötet?
 • Vad ska jag fråga och när? (använda frågeteknik)
 • Verktyg som används för att bygga relationer

Analysmetoder (exempel som tas upp under kursen)

 • Omvärldsanalys
 • Riskanalys
 • Intressentanalys
 • Leveransanalys
 • Orsak-verkananalys
 • Hjälper- /stjälperanalys

Ingen workshop är den andra lik

 • Hur hanterar du konflikter inom gruppen?
 • Vad gör du när gruppen tappat kraften?
 • Vad gör du för att forma beteenden i gruppen redan i planeringen?

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss