NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

DISC-analys och effektiv kommunikation

Kursen DISC-analys och effektiv kommunikation gör dig medveten om beteenden, behov och triggers samt värdefulla redskap för att hantera dem. Din nyvunna kunskap om DISC redskapet kommer leda till att du kan situationsanpassa din kommunikation och ditt beteende för att förbättra samarbeten och öka arbetsglädjen.

Översikt

Kursen pågår normalt en dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen DISC-analys och effektiv kommunikation har du fått förbättrad självkännedom om hur du kan uppfattas av andra. Du har lärt dig om beteenden, behov, drivkrafter och orsakerna till dessa. Du har också lärt dig att situationsanpassa din kommunikation och ditt beteende för att förbättra samarbeten och öka arbetsglädjen.

Sammanfattning

Upplever du att det ofta blir missförstånd och konflikter på arbetsplatsen? Vill du att ha ett effektivt team som känner arbetsglädje och uppnår gemensamma mål? Vill du bli säkrare i ditt ledarskap och kommunicera effektivare? Då är DISC-analys och effektiv kommunikation något för dig. Genom ökad självkännedom om ditt eget och andras beteenden, får du konkreta redskap för att kunna kommunicera effektivare, få teamet att dra åt samma håll och därtill ökad arbetsglädje. Det går inte att ändra på andra, men du kan ändra ditt förhållningssätt till andra och därmed undvika missförstånd och onödiga konflikter. Med hjälp av redskapet Extended DISC, som är ett beteende- och kommunikationsverktyg, får du en profil för dina beteenden som ledare och kommunikatör. Röd, gul, blå eller grön? Vi har alla delar i oss och de är hjälpmedel för att skapa ökad självkännedom. Under två heldagar får du därför djup medvetenhet om dina egna och andras beteenden, behov och triggers samt värdefulla redskap för att hantera dem.
 
DISC-analys och effektiv kommunikation vänder sig till dig som vill utvecklas i ditt ledarskap. Du kanske är team leader, gruppchef eller har någon form av personalansvar. Kursen är även perfekt för dig som vill bli bättre på att stötta andra i deras ledarskap eller för dig som precis ska kliva in i en ny ledarroll och vill få en bra start.

Ditt naturliga beteendemönster

Identifiera och förstå andra beteenden

Hur våra beteenden påverkar varandra

Värdet av olikheter

Att förstå och hantera olikheter

Utveckla strategier för förbättrat samarbete

Att situationsanpassa ditt beteende för effektiv kommunikation

Gå från önskat beteende till situationsanpassat beteende

Självkännedom om beteenden, behov och drivkrafter

Fallgropar och allergier

Verktyg för att hantera motstånd

 Lärare

Patrik Olsson
Med en lång och gedigen bakgrund som coach och förstelärare vet Patrik hur man får samtliga i ett rum att känna sig delaktiga. Patrik är diplomerad coach och certifierad GDQ och DISC konsult. Han tar sig an alla uppdrag med en stor energi som smittar av sig. Patrik går dock igång lite extra när han får möjlighet att lära andra lära ut.
Katja Wennerfors
Katja är legitimerad lärare med gedigen erfarenhet av samtalsutbildningar och bemötande. Hon undervisar bland annat medarbetare på myndigheter och kommuner inom MI och kris- och konflikthantering. Som trygg och säker pedagog- och processledare ger hon varje deltagare konkret och utvecklande feedback för ett hållbart lärande.
Inga förkunskaper krävs.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen pågår normalt en dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega