NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

F# grundkurs - Funktionell programmering

Lär dig det funktionella programmeringsspråket F# som kombinerar uttrycksfullheten från funktionell programmering med den väletablerade .NET-plattformen.

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Som deltagare i F# Grundkurs kommer du att lära dig hur du använder programspråket F#, samt hur man löser problem i en funktionell stil. Du kommer även att lära dig hur man kompilerar, testar och felsöker F#-program med hjälp av .NET Core samt Visual Studio / Visual Studio Code.

Sammanfattning

Under F# Grundkurs (F sharp) får du lära dig grunderna i funktionell programmering med F#. Funktionell programmering är en programmeringsstil som kan ge mer lättförståeliga program, med färre buggar på kortare tid. F# är ett funktionellt programmeringsspråk från Microsoft som kombinerar uttrycksfullheten från funktionell programmering med den väletablerade .NET-plattformen.
Funktionell programmering är ett annorlunda sätt att tänka på programmering som grundar sig i matematik istället för maskin-instruktioner. Detta gör programmen mer förutsägbara, lättare att resonera kring, samt mer robusta. F# har dessutom ett typsystem som är lättviktigt samtidigt som det är kraftfullt; det här gör F# speciellt väl lämpat för domäner med komplexa affärsregler, eftersom typsystemet hjälper programmeraren att skriva korrekta modeller av verkligheten. F# är ett funktionellt programmeringsspråk som körs ovanpå Microsofts .NET-plattform, vilket ger programmeraren tillgång alla bibliotek och kringtjänster som finns i .NET-ekosystemet. Det här gör även F# till ett bra val för kommersiell programutveckling.
 
F# Grundkurs riktar sig till den som vill lära sig funktionell programmering, samt hur man tillämpar det inom .NET-ekosystemet.

Introduktion

 • Vad är funktionell programmering?
 • Fördelar med funktionell programmering
 • Historik
 • Typsystem
 • Vad är F#?
 • Vad är .NET?
 • Installation och verktyg
 • F#-tolken (FSI)
 • Solutions och Projects
 • Kompilera och köra
 • Testning
 • Sequences
 • Maps
 • Records
 • Tupler
 • Kontrollflöde
 • Funktioner
 • Rekursiva funktioner
 • Partiell applicering
 • Map
 • Filter
 • Reduce
 • Uppdatera records
 • Pipe-operatorn

Datatyper

 • Discriminated Unions
 • Pattern matching
 • Guards
 • Polymorfism
 • Option
 • Result
 • Map
 • Bind
 • Funktorer
 • Monader
 • Modellering med typer

Avancerade funktioner

 • Exceptions
 • Sequence Expressions
 • Computation Expressions
 • Asynkron programmering
 • Type providers
 • Enheter

Objekt-orienterad programmering

 • Metoder
 • Klasser
 • Statiska metoder
 • Interfaces
 • Type constraints
Kursen innehåller ett flertal övningar där du får träna på de olika avsnitten i kursen.
Ingen tidigare kunskap om funktionell programmering krävs; dock bör du ha baskunskaper inom något programmeringsspråk. Inga särskilda förkunskaper inom .NET krävs.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?