startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  1 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan
Kursutbud > Systemförvaltning och Systemutveckling > Feature driven design and documentation

Feature driven design and documentation

Feature driven design and documentation
Efter kursen har du fått kunskaper om hur du på ett strukturerat sätt skapar design och dokumentation i ett featuredrivet projekt. Du får insikt om vad som bör dokumenteras, spårning och vad som kan uppnås med ett modelldrivet angreppssätt.

Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  1 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen har du fått kunskaper om hur du arbetar agilt med design och formgivning (”design”) baserat på konceptet ”feature” som är ett centralt begrepp i vitt spridda och erkända agila ramverk som exempelvis SAFe, Scaled Agile Framework. Kursen ger den som går verktyg för att på ett effek-tivt sätt arbeta med lösningssidan av features och featuredriven utveckling - med eller utan andra ramverk.

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar som systemdesigner och som önskar ökad kunskap om hur man dokumenterar design och gör att dokumentation enkelt kan hittas senare
 

 Sammanfattning

Features (”systemegenskaper”) är idag ett centralt begrepp för att skapa ordning och tydligt mätbart värde i agila projekt. Begreppet definieras enligt det erkända och vitt spridda ramveket SAFe, Scaled Agile Framework, som ”IT-tjänster som täcker uppfyller användares behov”. Features är den minsta enhet som på egna ben levererar verkligt värde - när en feature levereras/omformas till IT-stöd så förbättras en organisations förmåga inom något område. Features behövs för att skapa kontroll över stora mängder krav - features är tillräckligt stora för att ge överblick och förståelse jämfört med ex-empelvis user stories som ofta blir för små och många till antalet för att total kontroll ska kunna ska-pas. Denna kurs ger eleven ett strukturerat sätt bryta ned features till designdokumentation som sedan enkelt kan hittas. Ett stort mål inom kursen är att skapa en grund för att kunna spåra designdoku-mentation till de features som var upphovet till designen eftersom det ofta är svårt att hitta teknisk dokumentation och koppla den till ett givet sammanhang senare. Denna spårning skapas genom modelldrivet arbete och länkar från design till features vilket säkrar att teknisk dokumentation alltid kan hittas och spåras till sitt krav/ursprung. Kursen inleds med behovet av kravspårning och hur den på ett strukturerat sätt kan upprättas i modelleringsverktyg. Du får där lära dig hur vad features är, vikten av spårning till features och ”upptäckbarhet” av design, dvs att den går att hitta senare. Kursen fortsätter sedan med vikten av modellering av design och stora notationer för att sedan fort-sätta med informationsmodellering - vad det är och hur databasmodeller förhåller sig till andra typer av informationsmodeller. På slutet av kursen summeras erhållna kunskaper inom respektive område genom att deltagaren får lära sig tekniker för att samla näraliggande designdokumentation till en enhet som är spårbar till en feature. Denna kurs är mycket bra för organisationer som känner att det saknas strategi för att dokumentera systemlösningar och design och/eller att gjord dokumentation är svår att hitta senare alternativt saknar ett sammanhang till annan dokumentation som krav eller verksamhetsprocesser. Notering: kursen är en systerkurs till kursen Feature driven requirement management på det sätt att den designdokumentation som beskrivs utgår från konceptet Feature. Organisationen kan satsa på designkursen utan Feature driven requirement management förutsatt att man arbetar med konceptet Feature. Notera även i detta sammanhang att det är olika målgrupper för de olika kurserna. Denna kurs riktar sig till designers/utvecklare och kravkursen mer till produktägare och kravanalytiker.

 Övningar

Genom ett flertal praktiska övningar i grupp och vid PC befästs dina kunskaper inom design, UML och modellering.

 Lärare

Thomas Gericke
Thomas är Systemvetare, utbildad vid Stockholms Universitet med examen 1995. Thomas har arbetat med användningsfallsrelaterad metodik sedan 1997 och varit med vid många metodinföranden, arbetat operativt med användningsfall samt varit lärare i både öppna och kundorienterade kurser. Hans drivkrafter är att skapa ordning och struktur och maximera kundnytta genom effektiva processer för allt från verksamhetsmodellering över krav på system till lösning samt att få ut den inneboende kraften och dynamiken hos olika grupperingar av personer och kompetenser

 Förkunskaper

Du bör ha allmänna kunskaper kring IT och grundläggande förståelse eller erfarenhet av utveckling av IT-system.

 Kursinnehåll

Introduktion till Feature driven design and documentation

Requirements and tracing

Modeling and notations

Information and other models

Feature realizations

Possibilities with model driven approach


Boka