startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan
Kursutbud > Kravhantering > Feature driven requirement management

Feature driven requirement management

Feature driven requirement management
Features (”systemegenskaper”) är idag ett centralt begrepp för att skapa ordning och tydligt mätbart värde i agila projekt. Begreppet definieras enligt det erkända och vitt spridda ramveket SAFe, Scaled Agile Framework, som ”IT-tjänster som täcker uppfyller användares behov”. Features behövs för att skapa kontroll över stora mängder krav - features är tillräckligt stora för att ge överblick och förståelse jämfört med ex-empelvis user stories som ofta blir för små och många till antalet för att total kontroll ska kunna ska-pas.

Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen har du fått gedigen kunskap inom agilt kravarbete och konkreta verktyg för att arbeta med krav baserade på features som bryts ned user stories och hela vägen till testfall. Kursen tar sin utgångspunkt i skapande av ett visionsdokument som bryts ned och vars innehåll prioriteras för effektivast möjliga genomförande.

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar som kravanalytiker, produktägare, produktutvecklare, och önskar få praktisk kunskap om olika typer av krav samt hur du prioriterar och planerar dem och översätter till testfall.
 

 Sammanfattning

Features (”systemegenskaper”) är idag ett centralt begrepp för att skapa ordning och tydligt mätbart värde i agila projekt. Begreppet definieras enligt det erkända och vitt spridda ramveket SAFe, Scaled Agile Framework, som ”IT-tjänster som täcker uppfyller användares behov”. Features är den minsta enhet som på egna ben levererar verkligt värde - när en feature levereras/omformas till IT-stöd så förbättras en organisations förmåga inom något område. Features behövs för att skapa kontroll över stora mängder krav - features är tillräckligt stora för att ge överblick och förståelse jämfört med ex-empelvis user stories som ofta blir för små och många till antalet för att total kontroll ska kunna skapas. De som går denna kurs får en gedigna och konkreta verktyg för att arbeta sant agilt med krav baserat på konceptet ”feature” som inför utveckling bryts ned user stories och hela vägen till testfall. Kursen inleds med en genomgång av det agila manifestet och vad agilt arbete innebär. Kursen fortsätter sedan med framtagande av en vision för ett tänkt projekt för att ena projektmed-lemmar och skapa samsyn. Visionen konkretiseras genom att varje grupp skapar ett visionsdokument innehållande visionsformulering, intressenter, intressentbehov och en lista över features som täcker de olika behoven som har fångats för respektive intressent. I samband med framtagande av vision initieras även arbete med kvalitetsegenskaper och eventuella begränsningar som finns för system-utvecklingsarbetet. Efter att en vision har skapats får elever lära sig hur features prioriteras på ett maximalt effektivt sätt så att verksamhetsnytta, risk mm utgör en bas för en rationell planering för både funktionalitet och arkitekturarbete. Prioriterade features bryts sedan ned i user stories som i sin tur passas in i itera-tioner/sprintar för att till sist detaljeras i form av testfall. Kursen tar även informationsmodellering och hur den förhåller sig till olika typer av informationsmodeller inom en verksamhet.

Notering: Kursen är en systerkurs till Feature driven design and documentation som är en kurs som tar upp hur features på ett strukturerat sätt kan brytas ned till spårbar designdokumentation i mo-deller. Båda kurserna kan dock gås separat. Notera även i detta sammanhang att de olika kurserna har olika målgrupper - Feature driven requirement management riktar sig till produktägare och krav-analytiker och Feature driven design and documentation riktar sig till designers/utvecklare.

 Övningar

Genom ett flertal praktiska övningar i grupp och vid PC befästs dina kunskaper inom featuredriven kravfångst.

 Lärare

Thomas Gericke
Thomas är Systemvetare, utbildad vid Stockholms Universitet med examen 1995. Thomas har arbetat med användningsfallsrelaterad metodik sedan 1997 och varit med vid många metodinföranden, arbetat operativt med användningsfall samt varit lärare i både öppna och kundorienterade kurser. Hans drivkrafter är att skapa ordning och struktur och maximera kundnytta genom effektiva processer för allt från verksamhetsmodellering över krav på system till lösning samt att få ut den inneboende kraften och dynamiken hos olika grupperingar av personer och kompetenser

 Förkunskaper

Du bör ha allmänna kunskaper kring IT och grundläggande förståelse eller erfarenhet av kravhante-ring av IT-system.

 Kursinnehåll

Introduktion till Feature driven requirement management

Agile

Create a vision

Detail features

Quality attributes

Prioritize features

User stories

Information modeling

Test cases

What to expect from design


Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss