startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Kurstillfällen
OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

3-4 feb
10-11 mars
11-12 maj
16-17 juni
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar

Pris:  13950 kronor (exkl. moms)

Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  08:30 till 16:00

Inregistrering: kl. 09:00

Kursort: Götgatan 14, Stockholm

Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Ledarskap > Förändringsledning - Intensivkurs

Förändringsledning - Intensivkurs

Kursen Förändringsledning ger dig förberedelserna, metoderna och verktygen för hur du ska genomföra en effektiv förändringsledning och nå hela vägen fram i din verksamhet.

OBS! Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Ange bara att du vill delta på distans då du bokar.

Kurstillfällen
3-4 feb
10-11 mars
11-12 maj
16-17 juni
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Tider:
Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  08:30 till 16:00
Kursort: Götgatan 14, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter kursen Förändringsledning kommer du behärska de metoder och verktyg som finns att tillgå för att få tillstånd en effektiv förändring. Du kommer att vara väl förtrogen med modeller, viktiga steg och moment som en lyckad förändring kräver. Du kommer även få med dig tips och trix på hur du ska hantera dina medarbetare i förändringsprocessen.
Förändring i verksamhet -betyder förändring i beteende.

 Vem bör deltaga?

Förändringsledning vänder sig till projektledare, förändringsledare, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare som vill utveckla sin förmåga att leda och driva förändringsprocesser. Kursen passar ledare från alla typer av organisationer inom näringslivet och den offentliga sektorn. Kursen riktar sig till dig som idag står inför en förändring, är i en förändring eller vill vara väl förberedd för förändringar som kan komma framöver.

 Sammanfattning

Hur ska jag bemöta medarbetarnas reaktioner? Hur får jag tillstånd en attitydförändring utan att peka med hela handen? Hur ska jag göra för att genomföra en effektiv omorganisation? Dessa frågor och många fler kommer du att få besvarande under denna kurs.

För att lyckas med förändringsledning är den interna kommunikationen en central del. Hur du lyckas förmedla ditt budskap och syfte med omorganisationen är av stor vikt för att få till en förändring som går smidigt och effektivt. Människor som tidigare ansetts som kompetenta och ambitiösa kan i den "nya" organisationen uppfattas som inkompetenta och motsträviga. Plötsligt ställs det nya krav på ledarskapet och medarbetarskapet. Detta kan i sin tur medföra stora problem om man är för ivrig och fokuserar på snabba resultat. Förändring tar tid. Vi reagerar på olika sätt när vi står inför en omorganisation. När kan man skynda på processen och när måste man stanna upp och bjuda in till dialog? Vilka kompetenser behöver man som ledare i en förändringsprocess och hur får man till en ändamålsenlig beteenderepertoar?

Under kursen Förändringsledning går kursledaren igenom vad man som organisation behöver förbereda sig på inför en stor förändring. Du får tillgång till modeller och konkreta verktyg som du kan anpassa till din egen verksamhet. Allt går inte att förutse men man kan vara väl förberedd. Vi går igenom ”checklistan” och hur man lägger upp en bra strategi inför varje fas i en förändringsprocess.

Vi fördjupar oss i förändringskurvan och tittar på hur vi ska hantera medarbetarnas reaktioner på ett bra sätt. Hur motiverar man människor som känner osäkerhet och frustration? Med fokus på den interna kommunikationen går vi igenom hur man leder förändringen på ett optimalt sätt och får med sig alla medarbetare på tåget. Under kursen får varje deltagare utgå från sin verklighet och arbeta med case som bygger på de utmaningar som du brottas med i vardagen på din arbetsplats.

Vill du få metoderna och verktygen för hur du ska genomföra en effektiv förändringsledning och nå hela vägen fram? Då är denna kurs något för dig!

 Fallstudier

Vi jobbar utifrån ”case”, deltagarnas egna eller färdiga case som vi förser dem med.

Deltagaren får träna på hur man hanterar medarbetare, som t.ex. tappat motivationen eller inte sett vinsten med den pågående förändringen. Sedan kopplar vi det case vi jobbat med till de teorier och strategier vi gått igenom.

Deltagaren får möjlighet att::
• Bli tydligare i sin kommunikation
• Bli bättre på att vända motstånd till framgång
• Bli medveten om sina begränsningar
• Bli tryggare i mötet med ”svåra” medarbetare
• Lära sig hur man strategiskt förbereder samtal med medarbetare
• Lära sig hur man får tillstånd en bra dialog.
• Lära sig hur man på ett övertygande sätt får med sig människor vi en förändring.

 Övningar

Under kursen kommer teoretiska avsnitt att varvas med praktiska övningar.

 Lärare

Ronn Elfors Lipsker
Ronn har arbetat som ledare, både i privat och i offentlig sektor. Mellan 1997- 2017 arbetade han som konsult/utbildare- och då mest med förändringsledning. Han har stor erfarenhet av att ha hjälpt stora företag och kommuner i deras förändringsarbeten. Bl.a. Folksam. Regeringskansliet, Posten Brev, Coca-Cola Drycker Västerås Stad. Han föreläser ofta kring ämnen som förändringsledning, Millenials och konflikthantering. Han är en väl anlitad och mycket uppskattad talare inom dessa ämnen.

 Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 Kursinnehåll

Introduktion

 • Vad är kriterierna för en lyckad förändring?
 • När kan det vara känsligt att påbörja en förändringsprocess?

Förberedelsefasen

 • Genomgång av effektiva förändringsmodeller och verktyg
 • Vilka är chefer är lämpliga att leda en förändring?
 • Omvärldsanalys
 • Riskanalys
 • Hur förbereder man medarbetarna?
 • Kontextuell kontroll
 • Ta fram vision, mål – vilka värderingar ska råda?

Implementeringsfasen

 • Kommunicera visionen och målen
 • Att hantera det motstånd som kan dyka upp
 • Medarbetarnas nya roller vid outsourceing
 • Hur använder vi oss effektivt av förändringskurvan?
 • Hur skapar man snabba vinster – delmål?
 • Hur behåller man momentum, tills förändringen verkligen satt sig?

Den nya organisationen

 • Vad är kriterierna för en bestående förändring?
 • Hur får man förändringen att bli en del av kulturen?
 • Hur undviker man att människor går tillbaka till gamla vanor och beteenden?

Medarbetarna

 • Hur får man tillstånd en beteendeförändring?
 • Vad sker med en människa vid en stor förändring?
 • Hur motiverar man människor som inte vill?
 • Vilka typiska reaktioner möter man och hur bemöter man dessa på bästa sätt?
 • Hur får man engagerade medarbetare som aktivt deltar i förändringsarbetet?

Ledarskapet

 • Vilka färdigheter behöver jag som ledare för att lyckas med förändringen?
 • När ska jag som ledare vara styrande, coachande eller delegerande?
 • Hur skapar man ett öppet klimat som inbjuder till dialog?
 • Hur kan jag som ledare förbereda mig på bästa sätt?

Sammanfattning och avslutning


Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss