NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Grundkurs i C++

C++ är ett objektorienterat, modernt och roligt språk som också blir allt mer populärt. Grundkurs i C++ låter dig upptäcka hur du kan utnyttja C++ i dina framtida projekt!

Översikt

 19 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Dag 3:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14

Kursmål

Efter Grundkurs i C++ kommer du att ha goda kunskaper i hur man skapar olika typer av program i C++. Vi kommer skapa såväl vanliga textbaserade som några enkla grafiska applikationer med ramverk som Qt och/eller GTK. Du kommer dessutom ha en förståelse i vad som gör C++ till ett så oerhört effektivt språk och i vilka avseenden det alltid kommer slå Java och C# osv på fingrarna.

Sammanfattning

Under slutet av 90-talet tappade C++ mark som programmeringsspråk, alternativ som Java och C# ansågs mer moderna och mer produktiva. Bland annat på grund av att de skötte minneshanteringen automatiskt (med s.k garbage collector) och därigenom frigjorde programmeraren från den felbenägna utmaningen.
C++ som språk har sedan dess utvecklats enormt. Modern syntax och struktur/enkelhet mäter sig numera med alternativen ovan, men som utvecklare har man fortfarande möjligheten att utnyttja hårdvara (minne/CPU/cache etc) på ett sätt som gör att prestandan i ett program kan bli upp till tusentals gånger snabbare än ett motsvarande program i Java och C#.
C++ öppnar din dörr mot IOT-världen. När det gäller inbyggda system är prestanda och resursåtgång enormt viktigt.
C++ passar till många olika typer av applikationer. Det är inte riktigt lika generellt som C# när det gäller webbutveckling, men blir allt vanligare inom microservices.
C++ är framför allt ett objektorienterat, modernt och roligt språk som också blir allt mer populärt. Grundkurs i C++ låter dig upptäcka hur du kan utnyttja C++ i dina framtida projekt!
 
Grundkurs i C++ vänder sig till dig som vill få en grundlig genomgång av programmeringsspråket C++ och en introduktion till det tillhörande klassbibliotek

Introduktion

 • Bakgrund. Hur C++ blev undanträngt men nu kommer tillbaka!
 • Var används C++? IOT, transaktionsintensiva system som trading,
 • Installation
 • IDE, debugger
 • Första programmet
 • include - kompilering och länkning

Grunder

 • Datatyper inkl string och datumhantering
 • Variabler och tilldelningar
 • Basic input/output
 • Typkonverteringar
 • Loopar (for-satser)
 • Val (if-satser, else och switch)

Funktioner

 • parametrar
 • returvärde/värden
 • anrop
 • avancerat, overloading + default argument etc

Pekare

 • minnesmodell, stack/heap
 • scope, hur länge lever variabler
 • pekare
 • pekare som parameter
 • smarta pekare
 • referenser

Objektorientering

 • strukturer
 • klasser
 • constructor och destructor
 • Objektorienterad analys och design

I/O

 • Filhantering
 • Streams

Standard Template Library

 • Datastrukturer vector vs array
 • Maps, Queues och Stacks
 • algoritmer = the genious of STL
 • sort, lambda
 • for each, for range
 • all_of, any_of, none_of
 • count, count_if
 • min, max, binary_search

Övrigt

 • Templates
 • Felhantering, exceptions
 • Synkronisering
Kursen innehåller ett flertal övningar där du får träna på de olika avsnitten i kursen.
Man bör kunna programmera och förstå begrepp inom objektorientering.

Boka här

Stockholm

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Boka här

Stockholm

Översikt

 19 950 kr ex moms
  Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Dag 3:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?