NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Inkluderande design och gränssnitt

Inkluderande design, universell design och tillgänglighet är idag nyckelfaktorer för att lyckas i digitala gränssnitt. Det kommer allt fler exempel på att det kan bli dyrt att missa det, och att det kan innebära stora fördelar att satsa på det.
I den här kursen kommer vi att reda ut begreppen, se vilka svårigheter det här innebär men också hur du gör för att lyckas.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen kommer du att ha en förståelse för vilka faktorer som påverkar användare med funktionsnedsättning, hur lagstiftningen ser ut och vilka strategier som finns för att skapa inkluderande gränssnitt där tillgänglighet inte blir en extra aktivitet utan en integrerad del av era normala processer. Du kommer att ha praktisk kunskap och verktyg för att göra det mesta av tillgänglighetsarbetet själv.

Sammanfattning

Traditionellt sett har utvecklingen av användargränssnitt inte fokuserat så mycket på variationerna mellan olika användare. Designprocessen och användartesterna har genomförts med ”normalanvändaren” i fokus. Det är en ganska dålig strategi om du vill skapa gränssnitt som fungerar enkelt för de flesta. Det är först om vi sätter fokus på extremanvändarna som vi kan förflytta gränserna och få ett inkluderande gränssnitt som inte utestänger användare och som samtidigt gör det ännu enklare för normalanvändaren. Tillgänglighet har fått ett ökat fokus de senaste åren och det finns numera tvingande lagstiftning för offentlig sektor vilken innebär att nya webbgränssnitt måste vara tillgängliga. Det här gäller inte heller enbart Sverige utan stora delar av världen, och inte enbart för offentlig sektor. Företag som missat detta riskerar dryga böter i flera länder. Vi kommer att se på både piskan och moroten i den här kursen, vad är fördelarna och hur skapar vi inkluderande gränssnitt. I kursen kommer vi att se på effekterna av bra och dåliga lösningar, vilka krav och metoder som finns, samt hur vi verifierar tillgänglighet med både automatiska och manuella testverktyg. Vi kommer också att se på hur organisationen behöver jobba gemensamt för att nå målen, tillgänglighet är inte ett en-mans-race.
 
Kursen vänder sig till dig som jobbar med utformning, utveckling, eller utvärdering av webbgränssnitt. Den vänder sig lika mycket till dig som jobbar med design, UX, användarbarhet, utveckling, som med test eller är projektledare. Vi kommer att dyka ner en del i html-kod, men du behöver inte kunna detaljerna i html för att hänga med i allt vi kommer att gå igenom.

Introduktion

 • Vad är inkluderande design, universell design och tillgänglighet
 • Varför är det viktigt, what´s in it for me

Lagar och standarder

 • Vilka standarder och riktlinjer finns
 • Hur ser lagstiftningen ut med fokus på Sverige men också en snabb utblick utanför landets gränser
 • Fördjupning i den mest centrala standarden i sammanhanget EN 301 549 (och WCAG 2.1.)

Människan

 • Människans olika förmågor
 • Hur påverkar olika funktionsnedsättningar användningen av dator och mobil
 • Synergieffekter mellan olika användargrupper, och eventuella konflikter
 • Exempel på olika hjälpmedel som används och hur man kan testa själv med dem

I praktiken

 • Konkretisering av kraven för att få testbara kontrollpunkter
 • Olika teststrategier och verktyg
 • Automatiska och manuella tester
 • Användartester med personer som har funktionsnedsättning

Organisationen

 • Ansvarsfördelning
 • Processer
 • Kompetensspridning

 Lärare

Andreas Cederbom
Andreas Cederbom har jobbat med tillgänglighet i över 15 år och har varit med att sätta upp certifiering av tillgänglighetsexperter i den internationella branschorganisationen IAAP (International Association of Accessibility Professionals). Han har jobbat med utveckling, UX och användartester. Andreas har bland annat även varit med och hjälp den norska staten att sätta upp processerna de använder för att verifiera tillgänglighet i webbgränssnitt i både offentlig och privat sektor i Norge.
Du behöver inga direkta förkunskaper men det underlättar om du har grundläggande förståelse för hur HTML fungerar.

 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega