startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  3 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

ITIL® Foundation

ITIL® Foundation
Vi går igenom principerna för en effektiv hantering av tjänster och processer i din IT-organisation. Vi lär ut ITIL-terminologin, strukturen och de grundläggande koncepten samt huvudprinciperna för IT Service Management.
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  3 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

 Kursmål

Du får en detaljerad förståelse för vad de olika ITIL-processerna är samt när, var och hur de bör implementeras i din organisation. Kursen ger dig också tillräckliga kunskaper för att certifiera dig och klara av ett "ITIL Foundation Certificate".

 Vem bör deltaga?

Kursen är framtagen för ledare och medarbetare som verkar inom en IT-organisation och vill ha mer effektiva processer.

 Sammanfattning

ITIL® (IT Infrastructure Library) är ett ramverk sammanställt av den brittiska myndigheten OGC, The Office of Government Commerce, vilken brukar liknas vid svenska Statskontoret. ISO 20000 som är en internationell standard för IT Service Management släpptes 2005 och är baserad på ITIL. ITIL anger ett antal goda exempel, "best practices", som tillsammans hjälper till att överbrygga klyftan mellan IT och övrig verksamhet. Tanken är att alla typer av organisationer skall kunna konsultera detta ramverk för att se, svart på vitt, vilka rutiner som tillämpats och fungerat inom andra organisationer och vad som därmed skulle kunna fungera även hos dem. Det talas allt mer om ITIL® i media, inom olika företag och organisationer.

Denna tredagskurs lär ut principerna för en effektiv hantering av tjänster och processer i din IT-organisation. Under kursen lär du dig bland annat ITIL-terminologin, strukturen och de grundläggande koncepten samt huvudprinciperna för IT Service Management. Tjänstelivscykeln och dess olika delar. Huvudprinciper, modeller och generella koncept. Processer, roller och funktioner. Teknik och arkitektur. Kursen ger en översikt av hur affärsverksamhet kan integreras med den interna IT-organisationen genom att lyckas kommunicera affärskrav och göra måluppfyllelsen mätbar. Kursen behandlar också hur organisationer med ITIL® som ramverk kan strukturera processer, människor och teknik för att skapa en verksamhet som är välskött och styrbar. Samt hur verksamheter effektivt kan använda ITIL® med dess riktlinjer om ansvar, roller och möjligheter.

 ITIL Version 2011

Kursen följer den senaste versionen av ITIL.

 Certifiering

Kursen kan avslutas med en certifiering ITIL® Foundation - Certifieringsprov
(extra avgift om 2.500 kr ex. moms tillkommer).

Bokning måste ske minst 2 veckor före själva tillfället.

Möjlighet finns att boka in sig vid annat certifieringstillfälle.

Training organization accredited by Peoplecert in behalf of Axelos

 Övningar

Flera certifieringsövningar ingår i kursen.

 Förkunskaper

Inga. Mindre erfarna deltagare får en förståelse för helheten medan mer erfarna deltagare kan jämföra ITIL med sina egna erfarenheter och ta till sig ITIL på ett djupare sätt.

 Kursinnehåll

Service Management

 • ITILs bakgrund och utveckling
 • Vad konceptet praxis innebär
 • Definition av tjänst och tjänstehantering
 • Förståelse av begreppen funktioner, roller och processer
 • Förklaring av processmodellen och de olika delarna i modellen
 • Ansvar och uppgifter för processägare och tjänsteägare

Service Lifecycle

 • Genomgång av Service Lifecycle
 • Beskrivning av ITIL och dess beståndsdelar
 • Förklaring av mål, syfte och affärsnytta med:
  • Service Operation
  • Service Transition
  • Service Design
  • Service Strategy
  • Continual Service Improvement

Service Operation

 • IT-tjänster kontra teknikkomponenter
 • Stabilitet kontra lyhördhet
 • Tjänstens kvalitet kontra tjänstens kostnad
 • Reaktivitet kontra proaktivitet
 • Funktionerna Service Desk, Technical Management, Application Management och IT Operations Management
 • Processerna Incident Management, Event Management, Request Fulfilment, Problem Management och Access Management

Service Transition

 • V-modellen enligt Service Transition
 • Processerna Change Management, Service Asset and Configuration Management och Release and Deployment Management

Service Design

 • Förstå betydelsen av fyra P för Service Design
 • De fem aspekterna av Service Design
 • Processerna Service Level Management, Service Catalogue Management, Availability Management, Information Security Management, Supplier Management, Capacity Management och IT Service Continuity Management

Service Strategy

 • De viktigaste begreppen och hur de är kopplade till tjänstebegreppet
 • RACI-modellen
 • De fyra huvudaktiviteterna i Service Strategy
 • Processerna Service Portfolio Management, Demand Management och Financial Management

Continual Service Improvement

 • Modell för att hantera kvalitetsförbättringar
 • Förklaring av CSI-modellen
 • ”7 step improvement” processen
 • Mätningar
Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss