startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Tjärhovsgatan 21
116 28 Stockholm
Kurstillfällen
14-15 feb
2-3 apr
10-11 sep
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:00 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan
Kursutbud > Verksamhetsutveckling > Leverantörsutveckling - Planering, beställning och styrning

Leverantörsutveckling - Planering, beställning och styrning

Leverantörsutveckling - Planering, beställning och styrning
Effektiv leverantörsutveckling genereras med hjälp av goda relationer. Under denna kurs får du verktyg och kompetens för att kunna styra och samverka med dina leverantörer på ett effektivt sätt.
Kurstillfällen
14-15 feb
2-3 apr
10-11 sep
Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar
Pris:  13950 kronor (exkl. moms)
Inregistrering: kl. 09:00
Kursstart: kl. 09:30
Kursslut: kl. 16:00 (ca)
Kursort: Tjärhovsgatan 21, Stockholm
Hitta hit    


Internkurs
Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er? Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan
Intresseanmälan

 Kursmål

Leverantörsutveckling är de aktivitet er som en köpare vidtar för att förbättra en leverantörs prestation eller förmåga att möta köparens leveransbehov på kort och lång sikt.

Målet med kursen är att lära sig grunderna och få verktyg att styra och utveckla sina leverantörer på ett effektivt sätt. I kursen går vi igenom hur du kan bygga fungerande och långsiktiga relationer med dina leverantörer i syfte att styra dem mot dina mål.

 Vem bör deltaga?

Exempel på personer som bör delta är inköpare , beställare, tjänsteleverantörsansvariga, konsultansvariga, chefer, Business Controllers, projektledare m m

 Sammanfattning

Kund- leverantörs-relationen har blivit allt viktigare för verksamheterna. Detta sker både inom IT-verksamheter såväl som inom annan stödjande och kärnverksamhet. Det kan gälla komplexa tjänster som sourcingtjänster, införande av ett nytt affärssystem eller IT-produkter som mjukvara eller att man väljer att låta en extern part ansvara för hela affärsprocesser så kallad BPO (business process outsourcing). Det är svårt att förstå produkternas och tjänsternas livslängd, underhållskostnader och givetvis även projektkostnaden när de nya produkterna och tjänsterna ska implementeras, förvaltas och vidareutvecklas. Därför är det centralt att organisationen har verktyg och kompetens att kunna styra och samverka med sina leverantörer på ett effektivt sätt.

Syftet med kursen är att skapa en god kunskap om hur effektiv leverantörsutveckling kan genereras med hjälp av goda relationer.

Med leverantörsutveckling menas ativiteter som en köpare vidtar för att förbättra en leverantörs prestation eller förmåga att möta köparens leveransbehov på kort och lång sikt.

 Kursinnehåll

Grunderna i leverantörsutveckling

 • Vad är leverantörsstyrning?
 • Begrepp
 • Effekter av leverantörsstyrning
 • Grunderna i målstyrning
 • Hur hänger det ihop – enskilda bidraget i helheten
 • Konsekvenser (Do´s and dont´s)
  • Exempel

Samverkansmodell

 • Mål och agenda
  • Strategisk
 • Taktisk/operativ

Bygga fungerande och långsiktiga relationer för att nå affärsmål

 • Roll i helheten
 • Se individerna du arbetar med
 • Stöd, checklistor/processer

Leverantörsklassificering

 • Partners
 • Strategiska samarbeten (viktiga för verksamheten)
 • Övriga
 • Grad av öppenhet i relationen

Styra, Leda och följa upp (ISO 38500)

 • Ekonomiska incitament
 • Rapportering
 • Kravställning

Verktygslådan och hantverkaren - verktyg och tillämpning av verktyg

Avtal och avtalstyper

Olika mätetal SLA/OLA/UC/KPI

 • Rapportering
 • Avtal och avtalstyper, Leveranser – Effekt etc.
 • Livscykelhantering

Contract Change/Avrop

 • Löpande
 • Beställning
 • Förändring
 • Avtalsstrukturer
 • Avtalsrevisioner och uppföljning

Kundens organisation

 • Så gör du skillnad
 • Kund
 • Beställarorganisation
 • Intern effektivitet, extern styrning/uppföljning
  • Frigör din tid, gör rätt saker

Olika sätt att styra – skapandet av leveransorganisationen (ur verksamhetens perspektiv)

 • Organisering – beställare & leverantör
 • Agila” styrkort & styrning
 • Varför spricker samverkan?
 • Hur löser vi problem?
 • Proaktiva dialoger - Identifiera problem och åtgärda dem i tid
 • Hur jobbar vi långsiktigt med win-win?
 • Affärsmässiga goda relationer

Genomgång och övningar med praktiska exempel

 • Praktiskt hur jobba aktivt och proaktivt (exempel och övningar)
 • Exempel och aktiviteter sen sist (relevanta händelser)
 • Exempel på framgång och misslyckanden

Exempel på övningar

 • Omförhandling av avtal
  • RFC/Contract Change
 • Klagomål och viten
 • Feedback +/-

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss