startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  1 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan
Kursutbud > Ledarskap > Normer för effektivitet och arbetsglädje

Normer för effektivitet och arbetsglädje

Normer för effektivitet och arbetsglädje
Vi vet idag att arbetsglädje är en viktig nyckel till framgångsrika team. För att uppnå detta är normerna för samarbete och kommunikation avgörande.

Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  1 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

 Kursmål

I denna kurs får du lära dig hur du kan skapa effektivitet och ökad arbetsglädje hos medarbetarna och gruppen genom att utveckla de normer som finns på arbetsplatsen. Du får med dig metoderna och verktygen som krävs för att påbörja ett strukturerat och effektivt normarbete.

 Vem bör deltaga?

Kursen vänder sig till chefer/projektledare/ledare och andra som vill delta i normarbetet på sina arbetsplatser. Den lämpar sig också att genomföras företagsinternt för grupper eller avdelningar.
 

 Sammanfattning

Som ledare vill vi att medarbetarna och teamet ska uppnå sin fulla potential och effektivitet. Vi vet idag att arbetsglädje är en viktig nyckel till framgångsrika team. För att uppnå detta är normerna för bland annat samarbete och kommunikation avgörande. Med ett väl utfört normarbete har vi en stabil grogrund för att utveckla individerna, gruppen och arbetsglädjen som helhet.

För att gynna en optimal verksamhet med en bra arbetsmiljö är det viktigt att du som ledare vet hur arbetet med att ta fram normer kan gå till samt hur du kan leda förändringsarbetet, för att beslutade normer ska efterlevas. Att därutöver låta medarbetarna vara delaktiga i normarbetet skapar förståelse och ansvar. Normer kan grunda sig i t ex företagskultur, olika branscher, sociala arv och fördomar. Det kan ta sig uttryck i bland annat hur vi kommunicerar och samarbetar till bristande ansvar, sexism, fördomar om kön, ålder, etnicitet och användande av härskartekniker.

 Övningar

Utbildningen varvar teori med övningar

 Lärare

Elisabeth Weidel
Elisabeth har 15 års erfarenhet från olika ledarbefattningar. Hon har arbetat som projektledare, platschef, regionchef, konsultchef, ingått i ledningsgrupper i stora företag samt har erfarenhet av styrelsearbete. Hon har en bred erfarenhet från IT och telekombranschen. Elisabeth har en systemvetenskaplig utbildning samt har läst ledarskap, beteendevetenskapliga utbildningar och "organisationen ur ett genusperspektiv" på ledarhögskolan i Örebro samt vid Linköpings Universitet.

 Kursinnehåll

Introduktion

 • Vad är normer och hur uppstår de?
  • Bra normer
  • Dåliga normer
 • Hur påverkar det samarbete, effektivitet, trivsel och hälsa?
 • Varför lever normer vidare?

Medvetenhet, första steget till förändring

 • Lär dig uppmärksamma och genomskåda vilka normer som finns på din arbetsplats?
 • Vad har du själv för fördomar/normer?
 • Omvärldens fördomar/normer
 • Hur vi agerar enligt normer är ofta omedvetet

Vad är det vi säger till varandra?

 • Kommunikation – att nå fram till varandra
 • Hur kommunicerar vi - ta ansvar för det du säger
 • Kroppsspråk

Förändringar av normer

 • Vilka normer vill vi ha för att uppnå en bra arbetsmiljö, där individen trivs och mår bra på en gång som effektiviteten är hög.
 • Hur får man gruppen att leva efter dem?
 • Hur förändrar man beteenden?

Att upprätthålla bra normer ställer krav på arbetsförhållanden

 • Lagom arbetsmängd
 • Väl definierade arbetsuppgifter
 • Motivation
 • Tydlighet

Bemötande av oönskade beteenden för en positiv förändring

 • Härskartekniker - att förtrycka med hjälp av olika tekniker
  • Lär dig identifiera härskartekniker
  • Hur du bemöter och ”avväpnar härskaren”
 • Hur avstyrs andra konfliktskapande beteenden

Självinsikt

 • Självförtroende
 • Självkänsla
 • Vad har du för fördomar och normer?
  • Bra
  • Dåliga
  • Hur påverkar de dig?
 • Hur påverkar det i samarbeten? bedömningar?
 • Hur påverkar det dina medarbetare/kollegor?

Boka