NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

OneNote - Introduktion

Vill du börja använda OneNote för att få hjälp att organisera och samla anteckningar, dokument, mötesanteckningar, att-göra-listor mm. i ditt arbete eller privat? Vill du kunna infoga och samla e-post, skärmbilder, dokument, presentationer på ett ställe? Skulle du och dina kolleger vara hjälpta av att själva kunna skapa en enkel delad yta för samarbete med anteckningar, dokument mm? Då är denna halvdagskurs något för dig

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Kursens mål är att du skall få kunskaper i användbara funktioner i OneNote.
Du får lära dig att strukturera dina anteckningar, infogade filer och bilder i OneNote.
Du får bekanta dig med verktygen för att hantera text, bild, anteckningar, illustrationer och information som infogas från andra program och Internet. Du får lära dig att arbeta med anteckningsböcker, avsnitt och sidor.

Sammanfattning

Under denna halvdagskurs går vår kursledare genom de kanske mest använda och populära funktionerna i OneNote. Du kommer att få lära dig att använda OneNotes anteckningsböcker, avsnitt och sidor för att samla anteckningar, dokument, bilder mm.
Du kommer att få lära dig att infoga och samla information från övriga program i Microsoft Office samt Internet. Under hela kursen kommer vi att få exempel på hur man kan använda och anpassa OneNote så att det passar olika arbetssätt.
 
Kursen vänder sig till dig som arbetar med några av programmen i Office och vill komma igång med arbetet i OneNote och lära dig förenklande tips och funktioner och finesser i programmet.

Introduktion OneNote

Exempel på användningsområden både för eget bruk och tillsammans med andra

Att anteckna och samla information på ett smart sätt

Kort översikt hur OneNote är uppbyggt

Arbeta med anteckningsböcker, avsnitt, sidor och undersidor

Kombinera texter, bifogade filer, bilder, ljud och bild i samma dokument

Tagga anteckningar

Skicka dokument, mejl mm. till och från OneNote

Koppling till Outlook

Genomgång av ytterligare många användbara och smarta funktioner i OneNote

Under kursen kommer du att få öva på de olika funktionerna. Samtliga övningar kommer att genomföras på dator.
Du bör ha erfarenhet av att arbeta i Office
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 1 dag men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega