NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Strategisk Online Marknadsföring

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

När du har gått kursen har du en metod för att utveckla kostnadseffektiv och resultatorienterad online marknadsföring.
Du lär dig strategi för att utveckla kundrelationer, bli relevant genom digital innehållsmarknadsföring, content marketing, driva försäljning online och konvertering.

Du lär dig att identifiera relevanta mätetal och olika metoder för att analysera och utvärdera marknadsföringen.

Sammanfattning

Området inom onlinemarknadsföring växer för varje år. Både utifrån hur kunderna söker, tar beslut och köper online men även med nya tekniker, kanaler och metoder. Genom att förstå era kunders beteende kan ni utveckla smartare marknadsföring som underhåller, informerar, ger vardagsnytta och engagerar era kunder.
Denna tvådagarsutbildning ger dig en metodik, en guide i nio steg, för att utveckla bra online marknadsföring. Utbildningen fokuserar på hur du arbetar smart med 1) kundutveckling, 2) innehållsmarknadsföring och 3) driva försäljning utifrån kundresan. Kursledaren kombinerar teori, övningar, case och diskussioner under hela kursen. Allt i syfte för att du ska kunna ta till dig så mycket som möjligt och kunna tillämpa allt direkt när du kommer tillbaka till arbetet.
 
Denna utbildning vänder sig till dig som vill ha en övergripande förståelse om online marknadsföring genom egna och förtjänade kanaler. Du vill veta vilka marknadsföringsmetoder som är framgångsrika. Kursen utgår från affärsperspektivet och innefattar adekvat teori och praktiska övningar.
Innan kursen kommer du att få besvara ett antal frågeställningar. Dessa är till för att förbereda dig för kursen samt säkerställa att du får ut det mesta av kursen utifrån dina specifika behov.

Din guide för effektiv online marknadsföring

 • 9 steg till effektiv online marknadsföring

Förutsättningar för bra marknadsföring

 • Smarta mål och nyckeltal
 • Organisationens förutsättningar
 • Externa förutsättningar
 • Nya digitala affärsmöjligheter

Ramverk för kostnadseffektiv online marknadsföring

 • Den digitala marknadsföringsprocessen
 • Strategier för att utveckla varumärket, upplevelsen och leveransen
 • Koncept, kommunikation och handlingsplan

Gå från idé till handling

 • Utveckla relationerna - Relationsstrategi, kundutveckling och lönsamma communities
 • Ta ägarskap, bli marknadsdrivare, öka relevansen hos målgrupperna - Innehållsstrategi, innehållsmarknadsföring, digital synlighet
 • Driv försäljning online utifrån kundresan - Konverteringsstrategi, mjuk och hård konvertering, försäljning online/offline

Bättre affärsbeslut

 • Vad är relevant att mäta?
 • "Vattenfallsmetoden" för mål
 • Mäta kännedom, engagemang och lojalitet på webb och sociala medier

Sammanfattning och avslutning

Kursen varvar teori, praktik, case och mycket diskussioner under hela kursen.

 Lärare

Marie  Andervin
Marie Andervin har drivs av att skapa miljöer och sammanhang. Hon har sedan 1998, i en alltmer digital värld, arbetat med att utveckla företags affärsrelationer genom smart marknadsföring och digital affärsutveckling. Både utifrån det lilla konsultföretaget och som marknadschef
Du arbetar idag med marknadsföring och har grundläggande marknadsföringsutbildning, det vill säga är familjär med marknadsföringsbegrepp och olika marknadsföringsmetoder.
Intresserad av denna kurs? Kontakta oss så kan vi prata mer!
08-615 19 60
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
Intresserad av denna kurs? Kontakta oss så kan vi prata mer!
08-615 19 60

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega