NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Professional Scrum Master - med Certifiering

Professional Scrum Master är en modern utbildning i Scrum. Scrum har utvecklats sedan CSM-kurserna skapades och med PSM kan du lära dig allt om hur modern Scrum ser ut.

Översikt

 17 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:00 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Professional Scrum Master är en modern utbildning i Scrum. Scrum har utvecklats sedan CSM-kurserna skapades, och med PSM kan du lära dig allt om hur modern Scrum ser ut. Utbildningen hålls ständigt uppdaterad av Scrums skapare, Ken Schwaber, tillsammans med nästan 100 andra experter runt om i världen. Det säkerställer att du får ut maximalt värde, och att din Scrum Master Certifiering förblir ett respekterat kompetensbevis i branschen.

Sammanfattning

Professional Scrum Master är en modern utbildning i Scrum. Scrum har utvecklats sedan CSMkurserna skapades och med PSM kan du lära dig allt om hur modern Scrum ser ut.
Scrum är en välbeprövad agil utvecklingsmetod som grundades redan 1995 av Jeff Sutherland och Ken Schwaber. Scrum används idag av tusentals organisationer världen runt och är den mest populära agila metoden.
Tydliga kännetecken för Scrum: - Fokus på kundnytta och kundkommunikation - Transparans – alla ser vilket arbete och vilka prioriteringar som görs - Korta iterationer, två till fyra veckor - Leverans av ny, körbar version av hela systemet regelbundet och tidigt i projektet
Utbildningen hålls ständigt uppdaterad av Scrums skapare, Ken Schwaber, tillsammans med nästan 100 andra experter runt om i världen. Det säkerställer att du får ut maximalt värde och att din Scrum Master Certifiering förblir ett respekterat kompetensbevis i branschen.
Professional Scrum Master är den enda certifieringen på marknaden som utfärdas av Scrums skapare, Ken Schwaber.
Efter kursen får du ett lösenord per mail, och kan sedan göra certifieringstestet på webben inom två veckor. Tester har 80 frågor, tar ca en timme och 85 % rätt krävs för att bli certifierad som Professional Scrum Master I. Ett certifieringsförsök ingår i kurspriset.
För fördjupad kunskap inom ämnet: Professional Scrum Master - Advanced (PSM-A)
Professional Scrum Master riktar sig till den som vill hjälpa till att införa eller förbättra användandet av Scrum i en organisation eller i ett team. Kanske jobbar du idag som projektledare, linjechef, team lead, Scrum Master eller agil coach.
I kurspriset ingår frukost, lunch, fika och tryckt kursmaterial på engelska. Efter kursen skickar vi ut studiefrågor som de som vill kan använda sig av för att lära sig mer/förbereda sig inför certifieringstestet och fördjupa sina insikter ytterligare.
Efter kursen får du ett lösenord per mail, och kan sedan göra certifieringstestet på webben inom två veckor. Testet har 80 frågor, tar ca en timme och 85% rätt krävs för att bli certifierad som Professional Scrum Master I. I kursen ingår även $200 rabatt på det mer avancerade certifieringstestet PSM II

Certiferingen, PSM, är den enda på marknaden som utfärdas av Scrums skapare, Ken Schwaber.

Scrum

 • Vad är Scrum
 • Var kommer det ifrån och hur har det utvecklats
 • Vad är skillnaden mot traditionell utveckling

Teori och underliggande principer

 • Varför fungerar Scrum
 • Vi går igenom de teoretiska fundamenten och använder dem sedan genom hela kursen för att guida oss till att applicera Scrum-ramverket på bästa sätt

Scrumramverket och dess aktiviteter

 • Aktiviteterna: sprintplanering, daily scrum, sprintgranskning, och tillbakablick. Vad är syftet med varje aktivitet och hur får man den att fungera
 • Rollerna: Produktägare, Utvecklingsteam och Scrum Master. Vem gör vad och varför?
 • Vanliga problem och dess lösningar

Planering

 • På lång och kort sikt
 • Estimering av tid och kostnad
 • Att hantera fast pris och fasta leveransdatum med Scrum

Viktiga förändringar har gjorts i Scrum de senaste åren

 • Varför har förändringarna gjorts
 • Hur påverkar det vanliga sätt att implementera Scrum

Scrum Team

 • Vad skiljer Scrum Team från traditionella projektgrupper
 • Hur startar man bäst ett nytt team

Förutsägbarhet, riskhantering och rapportering - Stora organisationer/projekt

 • Hur samordnar sig löpande flera team som jobbar mot samma mål
 • Hur planerar man effektivt stora projekt eller releaser
 • Hur påverkas organisationen av att ha ett eller flera Scrumteam

Förändring

 • Vad händer när man börjar införa Scrum i en organisation
 • Olika förändringsstrategier och när de passar

Livscykelkostnaden för system

 • Hur mäter man och optimerar den med Scrum
Vi använder få eller inga slides under kursen och det är många övningar och diskussioner. Övningarna handlar ofta om att fundera i grupp på någon verklig situation från vår bransch. Vi jobbar och sedan tillsammans fram till en bra lösning från Scrum/ Scrum Master perspektiv.Tanken med att ha den typen av övningar är att de ger insikter som lättare kan appliceras efter kursen jämfört med övningar med pappersflygplan, bollar etc som ibland används på liknande kurser. Vi gör också en längre planeringsövning, som brukar ge viktiga insikter när vi jobbar igenom den efteråt.
Vi brukar ha en blandning av experter och mindre erfarna Scrumanvändare på kurserna och oavsett vilken grupp du tillhör kommer du att kunna ta ett rejält kliv framåt i din förståelse under kursen.


Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
 

Översikt

 17 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:00 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?