NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Planera, installera och konfigurera SharePoint 2013

Översikt

Kursen är normalt 3 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter denna kurs kan deltagaren själv sätta upp en SharePoint miljö, inklusive Office Web App Server, samt förstå hur man konfigurerar de mest använda funktionerna, som Sökning, User Profiler och Term Store, samt grundera i att skapa intranät och samarbetsytor för t ex projektarbeten, plus viktiga begrepp som Innehållstyper, Navigering och Behörighetskontroll

Sammanfattning

En 3-dagars kurs för dig som vill lära dig alla delar i att sätta upp en SharePoint 2013 miljö (Server och Foundation). Du får praktiskt pröva på hur du installerar och administrerar funktioner och begrepp i en SharePoint miljö, som t.ex. webbappar, webbplats- kollektioner, samt funktioner för sök/indexering, newsfeeds, samarbetsytor, dokumenthantering. Du får även lära dig OneDrive for Business replikering och rutiner för back-up och restore av data, server och hela farmen.
 
De personer som är involverade i dokumenthantering i en organisation och vill veta mer om möjligheterna och problemen med dokumenthantering med Sharepoint som verktyg. Det kan tex vara projektledare, kravanalytiker, registrator, arkivarie, IT-arkitekt mfl.

Krav för installation av SharePoint 2013

 • Alternativ för Windows Server
 • Alternativ för MS SQL Server
 • AD förberedelser

Planera för rätt serverkonfiguration – Från single-server till stora SharePoint farmar

 • Vilken lösning passar för vilken typ av organisation?
 • Hur har andra gjort?
 • Hur utgår jag från en lösning och bygger ut den?

Installera SharePoint Server 2013

 • Förberedelser i AD
 • Förbered Windows Server för SharePoint installationen
 • Förbered SQL servern för SharePoint

Installera Office Web Appserver

 • Grundinstallation
 • Skapa en WAC farm
 • Verifiera funktionen

Konfigurera service application

 • Olika alternativ för att skapa nya service applikationer
 • Administration av service applikationer
 • AD konton som behövs

Skapa webb apps och webbplatssamlingar

 • Skapa Web app via Central Admin
 • Skapa web app via PowerShell
 • Administration av web appar

Webbmallar – förstå skillnaden och när man ska använda vilken

 • Genomgång av de vanligaste webbmallarna
 • Konfiguration av siter som byggs med en viss mall
 • Skapa egna webbmallar

Planera för backup & restore

 • Vad händer när olika delar av SP miljön stannar?
 • Hur planerar man en Disaster Recovery
 • Genomgång av backupverktyg, inklusive 3:e partsprodukter

Sammanfattning och avslutning

- Planera inför installation av SharePoint 2013
- Installera och konfigurera SharePoint Server 2013
- Installera och konfigurera Office Web App server (WAC)
- Introduktion till administration via PowerShells
- Konfiguration av viktiga server funktioner, som Sök, User Profile mm
- Hur sätter man upp ett intranät & samarbetsytor?
- Lär dig dokumenthantering i SharePoint
- Lär dig grunderna i grafisk anpassning av SharePoint webbsidor
- Grunderna i arbetsflöden
- Förstå Term Store managed metadata
- Planera för Disaster Recovery: Backup rutiner

 Lärare

Göran Husman
Senior SharePoint arkitekt, med fokus på installation, konfiguration och funktionalitet. Göran har erhållit Microsofts utnämning MVP 12 år i rad. Han har även skrivit 4 böcker för US förlag, varav 3 fokuserar på SharePoint installations & konfiguration
För att gå kursen krävs: Grundkunskaper i AD, DNS och Windows Server. Att ha erfarenhet av tidigare SharePoint versioner är bra men inte nödvändigt.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 3 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega