NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

SIAM Foundation

Service Integration och Management handlar om olika modeller som en Service Integratör kan tillämpa för att koordinera IT leverantörer och ta ansvar för tjänsteleveransen gentemot kund. Under kursen får du inblick i olika SIAM modeller.

Översikt

Kursen är normalt 3 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen har du förståelse för vad det är som driver SIAM, vad är syftet med den, vilka modeller och metoder kan man tillämpa vid SIAM implementering, hur byggs SIAM modellen upp, hur stöds SIAM av ITIL ramverket och vilka utmaningar och risker man träffar på före, under och efter implementeringen av SIAM modellen.

Sammanfattning

Kursen ger kunskaper i Service Integration and Management (SIAM) och dess drivkrafter, struktur och grundläggande koncept. SIAM är en modell för att kunna koordinera och hantera en kunds outsourcade IT-tjänster där Service Integratören tar ansvar för end-to-end tjänsteleveransen från olika leverantörer. Det finns många utmaningar och risker på vägen till att implementera modellen, men också betydande fördelar som kursen ger inblick i. Kursen ger också stöd för att certifiera sig på SIAM Foundation hos EXIN on-line enligt egen tidsbokning eller pappersbaserat, i anslutning till kursen. Kursen är på 3 dagar och hålls på svenska med engelskt kursmaterial. Certifieringstestet till denna kurs är på engelska. Våra öppna kurser genomförs med svenskspråkig instruktör, kundanpassat kan vi även genomföra kursen även på engelska.
 
Kursen vänder sig främst till dig som arbetar inom affärsverksamhetens ledning, beslutar över strategiska och taktiska tjänsteleveransmodeller, tjänsteägare och leveransansvariga, tjänsteleverantörers Service Management personal och beslutsfattare, tjänsteintegratörer, kundkontoansvariga, ITSM / ITIL processägare och ansvariga och IT Service Management konsulter.
Certifieringen tar 75 minuter och är på engelska. Det består av 40 flervalsfrågor, där 65% krävs för godkänd certifiering på Foundation nivå.

Vad det är som driver behovet för SIAM

Definition av SIAM

Syftet med SIAM

SIAM miljö och kultur

Metoder

Drivkrafter bakom SIAM – kommersiella, externa och interna

SIAM modell, ecosystem och roadmap

Implementering – metoder

Roller och ansvar

Strukturelementen i SIAM modellen

SIAM drift praktiker

Stödjande processer -ITIL

Huvuddragen i ITIL livscyklar, COBIT, DevOps, Agile, LEAN

Verktygsstrategier

Projektledning i SIAM modell

Utmaningar, risker

 Lärare

Josef Katkits
Josef har arbetat med tjänstehantering (ITSM) i över tio års tid och har djup erfarenhet inom utveckling av processer och metoder. Han är en mycket uppskattad ITSM / ITIL lärare med över hundra kurser under senaste 12 åren. Josef upplevs engagerande, motiverande, kommunikativ och inriktad på att skapa värde för dig som elev.
Du bör ha en rådgivande / beslutsfattande befattning och har arbetat med IT Service Management och IT outsourcing under längre tid.
Intresserad av denna kurs? Kontakta oss så kan vi prata mer!
08-615 19 60
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
Intresserad av denna kurs? Kontakta oss så kan vi prata mer!
08-615 19 60

Översikt

Kursen är normalt 3 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega